Information om anmälningar

Viktig nyhet!

Fr o m 2017-10-20 skall alla anmälningar till resor och arrangemang ske på telefon 0722-86 31 68 under måndagar eller fredagar mellan kl 10.00 – 12.00. All kontakt med Christer Dyk på hans privata telefoner undanbedes vänligt men bestämt.

Bodil Petersson fortsätter att ta emot anmälningar och betalningar när det gäller teaterarrangemang.

Kubens norra parkering i Bara

Vad gäller p-platserna så är det fortfarande p-skiva som gäller. Det var så omfattande skadegörelse på den p-automat som stod på norra parkeringen att det inte var försvarbart att ha den kvar, så därför provar vi nu med SMS-betalning. I samband med detta byte togs gamla skyltar bort och nya sattes upp och skylten om p-skiva togs av misstag bort. Ny skylt är på gång. Pratade med Q-park om det i måndags. Vidare går det fortfarande att lösa en vanlig biljett i p-automaten på södra sidan om Kuben. Det har jag bett Q-park förtydliga, så det kommer upp en skylt om det också jämte SMS-skylten.

Ovanstående information har meddelats av Jerker Åkesson, Svedala Kommun.