PRO Seniorgympa

Måndag 2018-04-09 är det ingen gympa p g a att Tove är på kurs.

PRO Seniorgympa avslutas 2018-04-16. Extra gympatillfällen blir 2018-04-23, 2018-04-30 samt eventuellt 2018-05-07. Samtliga tillfällen kl 09.30 – 10.30 i Kuben. Kostnaden är kr 35:- per gympapass att betalas till Tove.

 

Nya medlemmar

Vi hälsar nya medlemmar under perioden januari till mars varmt välkomna till PRO Bara!

Rolf Samuelsson
Yvonne Åkesson
Kenneth Lindsjö
Ulla-Britt Lindsjö
Thore Larsson
Denis Abrahamsson
Göta Abrahamsson
Laszlo Toth
Ibi Toth
Anne Strömberg
Ing-Marie Persson
Lars Nilsson

Kubens norra parkering i Bara

Vad gäller p-platserna så är det fortfarande p-skiva som gäller. Det var så omfattande skadegörelse på den p-automat som stod på norra parkeringen att det inte var försvarbart att ha den kvar, så därför provar vi nu med SMS-betalning. I samband med detta byte togs gamla skyltar bort och nya sattes upp och skylten om p-skiva togs av misstag bort. Ny skylt är på gång. Pratade med Q-park om det i måndags. Vidare går det fortfarande att lösa en vanlig biljett i p-automaten på södra sidan om Kuben. Det har jag bett Q-park förtydliga, så det kommer upp en skylt om det också jämte SMS-skylten.

Ovanstående information har meddelats av Jerker Åkesson, Svedala Kommun.