MÖTEN

Medlemsmöte

Fredagen 2018-10-19 kl 13.00
Lokal: Kultursalen Kuben

Förhandlingar
Underhållning av Bo Göran Svensson

PRO Bara bjuder på kaffe och kaka

Anmälan till Kerstin Ellström 070 768 61 80 senast 2018-10-12