PRO BARA 2019

Denna hemsida är den plats där PRO Bara tillhandahåller information som är framtagen och godkänd av styrelsen. All övrig information i andra medier kan inte styrelsen i PRO Bara hållas ansvarig för.

Medlemsavgift per år kr 270:-.


Ordförande

Christer Svensson | 076 29 00 30 | cims68@telia.com
Torggatan 32 Lgh 1104
233 61 Bara

Vice ordförande

Sune Fredriksson | 070 374 97 90 | sunfre@hotmail.com

Värbyängen 152
233 65 Bara
Medlemsansvarig

Kassör

Lennart Svensson |076 890 09 84 | lennart.bara@gmail.com
Trygatan 9
233 65 Bara

Sekreterare

Christer Jönsson | 072 303 39 22 | chrille.lille@hotmail.com
Holmgatan 10B
211 45 Malmö

Styrelseledamot

Kerstin Ellström | 070 768 61 80 | b.k.ellstroem@gmail.com
Daggpilsgränd 19
233 63 Bara
Studieorganisatör, Reseorganisatör

Styrelseledamot

Kent Olsson | 070 660 61 54 | kent.olsson1949@gmail.com
Porsgränd 7
233 63 Bara

Styrelseersättare

Sture Andersson | 070 511 96 40 | sture.bara@hotmail.se
Krusbärsgatan 12
233 65 Bara

Styrelseersättare

Bodil Petersson | 073 324 88 86 | bosu.pet@gmail.com
Trygatan 7
233 65 Bara
Nöjesorganisatör


MEDLEMMAR I SVEDALA KOMMUNS PENSIONÄRSRÅD

Ann Magreth Albin | 070-528 77 44 | annmargretalbin@gmail.com


Carl- Göran Sjöstedt | 0703 57 73 33 | c-g.sjostedt@ownit.nu

Från vänster Sture Andersson, Sune Fredriksson, Lennart Svensson, Kerstin Ellström, Christer Jönsson, Bodil Petersson, Christer Svensson, Kent Olsson

Print Friendly, PDF & Email