PRO BARA 2018

Denna hemsida är den plats där PRO Bara tillhandahåller information som är framtagen och godkänd av styrelsen. All övrig information i andra medier kan inte styrelsen i PRO Bara hållas ansvarig för.

Medlemsavgit per år kr 245:-.


Ordförande

Tommy Rosenberg | 070 549 49 08 | tommy.rosenberg@hotmail.com
Biblioteksgatan 16
233 61 Bara

Vice ordförande

Sune Fredriksson | 070 374 97 90 | sunfre@spray.se
Värbyängen 152
233 65 Bara
Medlemsansvarig

Kassör

Ingvar Bergstrand |070 949 49 89 | ingvar.bergstrand@spray.se
Korsnäbbsgränd 5
233 75 Klågerup

Sekreterare

Lars G Hansson | 070 540 26 20 | larsg4150@hotmail.com
Gråsparvsgränd 18
233 75 Klågerup

Styrelseledamot

Kerstin Ellström | 070 768 61 80 | b.k.ellstroem@gmail.com
Daggpilsgränd 19
233 63 Bara
Reseorganisatör

Styrelseledamot

Kent Olsson | 070 660 61 54 | nilsson.olsson@outlook.com
Porsgränd 7
233 63 Bara

Styrelseersättare

Alexandros Kiotseridis | 070 560 93 67 | kiotseridis@hotmail.com
Korsnäbbsgränd 4
233 75 Klågerup

Styrelseersättare

Bodil Petersson | 073 324 88 86 | bosu.pet@gmail.com
Trygatan 7
233 65 Bara
Nöjesorganisatör


MEDLEMMAR I SVEDALA KOMMUNS PENSIONÄRSRÅD

Ann Magreth Albin | 070-528 77 44 | annmargretalbin@gmail.com


Tommy Rosenberg | 040-44 90 97 | tommy.rosenberg@hotmail.com