PRO BARA 2017

Denna hemsida är den plats där PRO Bara tillhandahåller information som är framtagen och godkänd av styrelsen. All övrig information i andra medier kan inte styrelsen i PRO Bara hållas ansvarig för.

Medlemsavgit per år kr 245:-.


Ordförande
Bo Christiansson | 070-145 05 88 | bochris@live.se


Vice ordförande och medlemskontakt
Sune Fredriksson | 070-374 97 90 | sunfre@spray.se


Kassör
Ingvar Bergstrand | 070-949 49 89 | ingvar.bergstrand@spray.se


Sekreterare
Lars Göran Hansson | 070-546 26 20 | larsg4150@hotmail.com


Rese- och studieorganisatör
Christer Dyk | Bokningstelefon: 072-286 31 68, månd och fred kl 10-12 | christerdyk@hotmail.com


Styrelsemedlem
Kerstin Ellström | 070-768 61 80 | b.k.ellstroem@gmail.com


Styrelsesuppleant
Alexandros Kiotseridis | 070-560 93 67 | kiotseridis@hotmail.com


Styrelsesuppleant
Tommy Rosenberg | 040-44 90 97 | tommy.rosenberg@hotmail.com


MEDLEMMAR I SVEDALA KOMMUNS PENSIONÄRSRÅD

Ann Magreth Albin | 070-528 77 44 | annmargretalbin@gmail.com


Tommy Rosenberg | 040-44 90 97 | tommy.rosenberg@hotmail.com