Info 21/4

Efterlängtat utomhusträff. Foto: Anneli Nygårds

 
Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:
 
 

Uppdaterade rekommendationer inom PRO, Pensionärernas riksorganisation

 

Den 16 april 2021 utfärdade Folkhälsomyndigheten nya riktlinjer för personer som fått sin 1:a vaccindos och det passerat tre veckor. Se nedan. För övriga personer gäller fortsatt rekommendationen från den 18 november 2020. Var uppmärksam på att det kan finnas särskilda rekommendationer för er region – ta kontakt med regionens smittskyddsläkare om ni är osäkra.

 

 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccinerade:
Följande råd och rekommendationer är anpassade för dig som är vaccinerad med en dos och låtit tre veckor passera:

Du kan träffa friska människor från några olika hushåll och även inomhus. Du kan krama ditt barn och barnbarn, förutsatt att de inte har några symtom. Att umgås med människor utanför sin mindre krets kan innebära att personer med riskfaktorer liksom ovaccinerade ingår i umgänget. Det finns också en risk att personer som ovetande bär på smitta blir en del av det. Därför är det fortsatt viktigt att tänka på att skydda personer i umgängeskretsen som ingår i en riskgrupp genom att följa råden om hur du skyddar dig själv och andra.

Du som tillhör en riskgrupp, och inte kunnat jobba eftersom arbetet förutsätter att du är på plats, kan gå tillbaka till arbetsplatsen. Det kan behövas en individuell bedömning av läkare beroende på riskgrupp, till exempel om du har en diagnos som kan påverka hur du svarar på vaccinet.

Du kan känna dig trygg med att röra dig lite friare i samhället, t.ex. besöka butiker, gå till hårfrisören och gå på hälsokontroll. Men det är viktigt att du inte bidrar till att skapa trängsel i offentliga miljöer, butiker, arbetsplatser och andra lokaler. Undvik även att resa med allmänna färdmedel under rusningstid.

Du behöver inte stanna hemma även om en person i ditt hushåll har covid-19. Du kan till exempel tillåtas att arbeta på plats om du inte kan arbeta hemma. Information om detta kommer från vårdgivaren.

För personer som ännu inte blivit vaccinerade rekommenderar PRO distrikt, samorganisationer och föreningar att avstå inomhusverksamhet. Men träffas gärna ute i grupper om högst åtta.

Smittläget har försämrats i Sverige under de senaste veckorna. Till följd av detta meddelade regeringen i höstas skärpta restriktioner för alla åldersgrupper i hela landet. Från riksorganisationens sida uppmanar vi samtliga PRO-distrikt, samorganisationer och föreningar att ta dessa oroande signaler på största allvar. Icke-vaccinerade ska därför fortsatt avstå från inomhusaktiviteter.

Oavsett vaccinerad eller inte ska alla som träffas inomhus och utomhus vara friska, tvätta händerna och hålla säkert avstånd.

Det är nödvändigt att vi håller i och håller ut så att vi så snart som möjligt kan få träffas i ordinarie PRO-verksamhet.

Ta hand om er.

För frågor kontakta gärna förbundssekreterare Johanna Hållén,

johanna.hallen@pro.se

DISTANSUNDERVISNING KLASS 3C BARASKOLAN

Publicerad 2021-04-19 kl 21:19

Utbildningsnämnden har beslutat att elever i klass 3C studerar hemma genom distansundervisning från och med den 20 april. Beslutet gäller till och med söndagen den 25 april. Beslutet omfattar även elever i klass 3C som är inskrivna på fritidshemmet.

Vårdnadshavare med samhällsviktig funktion har möjlighet att lämna barn i skola och på fritidshem. Vårdnadshavare uppmanas kontakta rektor vid behov. 

Beslutet beror på ökad smittspridning bland elever. Svedala kommun har varit i kontakt med Smittskydd Skåne som lämnar rekommendationer att minska kontakt mellan elever och personal under fem dagar för att bryta smittkedjor.

Beslut om distansundervisning syftar till att motverka smittspridning. Vi uppmanar samtidigt alla att noggrant följa de råd och rekommendationer som gäller för att minska smittspridning.

Barnen ska hållas hemma men ska delta i studier på distans. Rektor och lärare meddelar om studiernas innehåll. Deltagande är obligatoriskt. Det är vårdnadshavare som har tillsynsansvar vid distansundervisning.

Rektor kan besluta om vilka grupper och elever som inte omfattas av distansundervisning:

 • elever i behov av särskilt stöd
 • praktiska moment och examinationer som inte kan skjutas upp
 • elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Skolmåltid

Matpaket för elever i klass 3C kan hämtas på Spångholmsskolan.  Om du vill ha matpaket till ditt barn, mejla Truls på truls.broms@svedala.se kring kost och om man vill ha varm mat eller fryst mat. Varm mat hämtas dagligen mellan kl.11.00-13.00. Fryst mat kan hämtas mellan 14.00-15.00. (då kan man hämta för samtliga dagar vid första tillfället). Maten hämtar eleven vid varuintaget, det finns en ringklocka som man ringer på. Elever som deltar i undervisning på skolan får skolmåltid. 

Skolskjuts

Skolskjuts fungerar som tidigare för de elever som deltar i undervisning på skolan.

Vid frågor om distansundervisning, kontakta ditt barns skola. 

Sidansvarig: Louise Sandell
Print Friendly, PDF & Email

Info 20/4

GALOPPOMRÅDET I BARA

Publicerad 2021-04-19 kl 13:55

Svensk Galopps fullmäktige har fattat beslut om att avsluta sina planer på en galoppanläggning i Bara. Svedala kommun ska nu titta på hur området ska användas istället för att fortsätta en dynamisk utveckling av Bara.

– Det är tråkigt att Svensk galopp hoppar av det här projektet som vi har arbetat utifrån flera år, men det är en attraktiv mark och bra läge så det finns många möjligheter att utveckla området, säger Linda Allansson Wester (m) kommunstyrelsens ordförande i Svedala kommun.

Planeringen för en ny galoppbana i Bara har pågått under tre år. Svedala kommun har avtal med Peab att köpa marken, och skrev under 2019 ett samverkansavtal med Svensk galopp och påbörjade samma år detaljplanarbete för den tänkta anläggningen. Svensk galopp har nu valt en annan inriktning och kommer inte att genomföra Baraprojektet på det sätt som angetts i avsiktsförklaring och i samverkansavtal.
Det aktuella området är upptaget i kommunens översiktsplan som område för besöksnäring och fritid.

– Vi vet inte hur vi ska använda det aktuella området i dagsläget, men Bara har en bra och central placering och är attraktivt för inflyttning vilket skapar goda förutsättningar för framtida nya projekt, säger Linda Allansson Wester.

Övriga pågående projekt och framtidsplaner i området förväntas genomföras som planerat.

Sidansvarig: Sandra Wahlberg
Print Friendly, PDF & Email

Info 16/4

Nya riktlinjer börjar gälla för vaccinerade: ”Ok att krama om sina barnbarn igen”

Riktlinjerna för personer som vaccinerats ändras för alla som fått minst en dos vaccin och där det gått minst tre veckor, säger socialminister Lena Hallengren på en pressträff.

Alla vaccinerade får nu träffa fler människor inomhus och gemensamma aktiviteter kan återupptas inom äldrevården.

 

– Till exempel är det nu ok för vaccinerade far- och morföräldrar att krama om sina barnbarn igen, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Hallengren påminner dock om att allmänheten fortsatt bör hålla avstånd och att vaccinen inte innebär 100-procentig garanti.

– Ingen vaccinerad, oavsett ålder, får bidra till trängsel, säger hon.

Samtidigt som fler vaccineras är belastningen tung på landets intensivvårdsavdelningar. Lika många vårdas på iva nu som under den andra vågen.

– I några regioner är belastningen till och med högre än under de tidigare vågorna, säger Hallengren.

Relaterade länkar:

Pressträffen sänds på regeringens hemsida (www.regeringen.se)

FHM och vaccinsamordnaren håller pressträff om vaccin (www.tv4.se)

Expressen rapporterar löpande om coronaviruset (Expressen)

Läs mer om Coronaviruset på Omni

Bild: Mostphotos

 
Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:
 
 

2021 års vårproposition och vårändringsbudget

 

Idag har regeringen presenterat 2021 års vårproposition och vårändringsbudgeten för 2021. Av satsningar på gruppen äldre, som burit det tyngsta lasset under pandemin, ser vi inte mycket, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg i en kommentar.

 

Gruppen pensionärer har drabbats oerhört hårt och på flera olika sätt under pandemin. Först och främst handlar det om att många drabbats av svår sjukdom och till och med död. De restriktioner som gällt, och fortfarande gäller, har också påverkat äldres liv särskilt.

De strukturella brister som länge har funnits i äldreomsorgen och som bland annat beror på resursbrist, osäkra anställningsvillkor för personalen och för lite satsningar på personalens utbildning har på ett brutalt sätt under pandemin blivit synliga för en bred allmänhet. Äldre på särskilda boenden har inte fått medicinska insatser på samma villkor som den övriga befolkningen och som lagen föreskriver.

– PRO kommer att se till att äldreomsorgen fortsätter att stå högt upp på den politiska dagordningen. Vi förutsätter att regeringen i budgetpropositionen för nästa år kommer att prioritera att göra en stor och permanent satsning för att skapa en äldreomsorg av hög kvalitet. Vi äldre måste involveras i det arbetet, säger Christina Tallberg.

Många äldre – inte minst kvinnor – har också en tuff ekonomisk situation. Det beror främst på att pensionssystemet är underfinansierat.

– Nu är det dags att vi på riktigt börjar prata om pensionssystemet. Den allmänna pensionen måste höjas genom att vi ökar inbetalningarna så att alla kan leva på sin pension, säger Christina Tallberg.

 

Text: PRO

Print Friendly, PDF & Email

Info 15/4

FÖRÄNDRAD SKÖTSEL AV GRÄSYTOR

Publicerad 2021-04-15 kl 10:33

 

Foto: Jenny Brandt

Under 2021 förändrar vi skötseln av flera gräsytor i tätorterna Svedala, Bara och Klågerup. Det gör vi för att gynna den biologiska mångfalden och minska vår miljöpåverkan samt för att förbättra arbetsmiljön och spara på resurser.

Förändringarna sker på ett flertal olika sätt. I ett första steg slutar vi klippa cirka 250 000 kvadratmeter gräs som gräsmatta. Dessa ytor ska vi istället sköta som högvuxet gräs, äng eller gräsbevuxen naturmark. 

Här förklarar vi vad respektive betyder: 

 • Högvuxet gräs innebär endast en klippning med slaghack per år.  
 • Äng innebär endast en klippning med efterföljande uppsamling per år.  
 • Gräsbevuxen naturmark innebär att vi inte klipper gräset regelbundet utan endast vid särskilda behov.

Karta som visar i gult vilka områden vi inför förändrad skötsel av gräsytor

Under sommaren ska vi utvärdera ytorna och bestämma vilken skötselnivå de fortsättningsvis ska få. Förändringar av skötselnivå kan även gälla fler ytor än de som redovisas på kartan. Detta gäller främst ytor vi har svårt att klippa på ett resurseffektivt sätt med bibehållen god arbetsmiljö, men även ytor där det finns vinning för pollinerare, andra djur och växtarter. Vi ska även utvärdera höggräsytor som hittills har klippts en gång per år och eventuellt senarelägga fortsatt slaghackning till slutet av augusti eller i början på september. 

Sidansvarig: Linda Holst

NYA UTFÖRARE AV HEMTJÄNST I SVEDALA KOMMUN

Publicerad 2021-04-14 kl 15:55

 

Snödroppar. Foto: Calle Bredberg/Scandinav bildbyrå

Två nya utförare av hemtjänst i Svedala kommun, Agaten hemtjänst och FemtioFemPlus.

Numera kan du som har hemtjänst välja mellan tre olika utförare:

 • Agaten hemtjänst utför serviceinsatserna städning och inköp och omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (från och med februari 2021).
 • FemtioFemPlus utför serviceinsatserna städning och inköp (från och med 6 april 2021).
 • Svedala kommun utför serviceinsatserna städning och inköp och omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Agaten hemtjänst och FemtioFemPlus utför även tilläggstjänster som bland annat storstädning, fönsterputs och trädgårdsskötsel. Tilläggstjänsterna ingår inte i biståndshandläggarens beslut och betalas direkt till utföraren.

Du som har hemtjänst kan när som helst byta utförare. Det krävs ingen förklaring till varför du byter. Du byter utförare genom att fylla i en blankett/e-tjänst för omval av utförare av hemtjänst och skicka den till kommunen. Från det att kommunen har fått din blankett tar det högst 14 dagar innan den nya utföraren tar över. Du kan också kontakta biståndshandläggaren för mer information.

För att säkerställa att alla hemtjänstutförare i kommunen bedriver en trygg och säker omsorg görs kvalitetsuppföljningar varje år och kommunen kontrollerar att utförarna följer de lagar och regelverk som finns.

Sidansvarig: Moa Blom
Print Friendly, PDF & Email

Info 2/4

Påskhälsning från PRO Bara

Boulen har startat

DAGS ATT BOKA TID FÖR VACCINERING FÖR DIG SOM HAR LSS-INSATS

Publicerad 2021-04-01 kl 19:02

 

Vaccin mot Covid-19

I veckan har det gått ut brev till alla personer som bor i kommunen och har en LSS-insats. I brevet står det hur man ska gå tillväga för att boka tid för vaccinering mot Covid-19.

Personer som har LSS-insats kan under vecka 14 och 15 ringa till Trelleborgs lasarett för att boka tid för vaccinering. Brevet har även gått ut till de assistansbolag som är verksamma i kommunen.

Om den enskilde inte kan ringa själv går det bra att någon annan gör det, men det går endast att boka tid till den person som har LSS-insatser.

Innan vaccinationen utförs så ska en hälsodeklaration fyllas i. Hälsodeklarationen skickades tillsammans med informationsbrevet.

 

Från PRO Riks

Bild: Anneli Nygårds

Påskhälsning från ordförande Christina Tallberg

 
 
 
 
 
 

Text: PRO

FÖRLÄNGD NOMINERINGSTID FÖR ÅRETS SENIORINSPIRATÖR

Publicerad 2021-03-31 kl 21:10

 

Från vänster: Knut Magnusson, Ann-Magreth Albin, socialnämndens ordförande Per Mattson, Siv Malmberg, Eva Karlsson

Finns det någon i din närhet, person, förening eller företag som du tycker gjorde en bra insats för de äldre under 2020? Nomineringstiden för årets seniorinspiratör är förlängd till den 31 maj 2021.

– När ordinarie nomineringstid gått ut stod vi utan nomineringar till Årets seniorinspiratör. Men nyligen kom det in två nomineringar, därför väljer vi att förlänga nomineringstiden något i hopp om att ytterligare nomineringar ska komma in, säger socialchef Leena Berlin Hallrup.

Skicka in ditt förslag med motivering senast den 31 maj 2021.

till registrator.sn@svedala.se

eller

Svedala kommun
Vård och omsorg
233 80 Svedala

Vad är Årets Seniorinspiratör?

Socialnämnden delar årligen ut ett äldrepris till person/personer som bor eller verkar i kommunen, föreningar och företag som verkar i kommunen som under året utfört en bra insats för äldre. Föreningar, företag och enskilda personer kan lämna förslag till pristagare.

Förslag, med motivering, ska avse en prestation under föregående år. Det är socialnämnden som beslutar vem som ska tilldelas priset. Priset i form av diplom och blommor delas ut av socialnämndens ordförande under de årliga Seniordagarna, som vi hoppas blir möjliga att genomföra hösten 2021.

Utsedd vinnare samt motiveringen till valet av vinnare ska annonseras i Lokaltidningen och/eller SvedalaNytt samt på www.svedala.se.

Sidansvarig: Moa Blom
Print Friendly, PDF & Email

Info 30/3

VINTERNS VÄDEROMSLAG BAKOM LEDSNA VATTENLEDNINGAR

Publicerad 2021-03-30 kl 09:01

 

VA-renovering 2019 på Kyrkogatan i Svedala. FOTO: Jörgen Järevang

Kommunens VA-enhet jobbar kontinuerligt med planerade underhåll och renoveringar på vårt vattennät. Men ibland är olyckan framme likväl. Allt som oftast är det kallt väder som ligger bakom.

Då och då sker det att kommunens vattenledningar börjar läcka, speciellt under vintern. För dig som kommuninvånare innebär det besvär då tillgången på vatten begränsas eller stryps under tiden vi reparerar skadorna.

— I normalfallet tar det inte mer än några timmar innan vi har åtgärdat felet. Som medborgare får du bäst information om hur det går via svedala.se, vår facebook eller vår SMS-tjänst, förklarar Ingrid Edling, VA-chef i Svedala kommun.

Svedala kommun har överlag ett förhållandevis nytt ledningssystem, merparten är lagd på 1970- och 80-talet när kommunen började växa. Men det finns även områden med äldre ledningar. Ledningsnätet totalt sett består av många olika material och med olika livslängd.

— I Svedala kommun har vi bra koll på våra ledningar, deras ålder och kvalitet. Vi följer upp alla felanmälningar och läckor och ser då om vissa ledningar och/eller områden har fler problem än andra. Vi planerar våra renoveringar och utbytesplaner efter det, säger Edling.

Den närmsta tiden kommer det bland annat att göras omfattande renoveringar på Porsgränd/Tibastgränd i Bara (hösten 2021), där man får vänta till 2022 innan asfalten läggs för att undvika sättningar. Även centrala Svedala påverkas då vattenledningar längs med Södergatan ska bytas ut, och planen är att detta arbete ska inledas hösten 2021.

Den senaste tidens läckor har sammanfallit med den tidvis kalla vintern.

—  Vi har haft flera mycket milda vintrar och då blir antalet läckor färre. Vid en kall vinter kommer det alltid fler läckor precis när det fryser på ordentligt. En del av dessa läckor märks inte förrän det börjar töa och tjälen släpper. Milda vintrar ger färre läckor. Kalla vintrar ger fler läckor, både när det fryser och sen när det töar och tjälen släpper eftersom, berättar Ingid Edling.

Vid sidan av kommunens ansvar för vattenledningar faller en del ansvar också på den enskilda fastighetsägaren. Samma typer av läckage som drabbar det allmänna nätet kan också slå till hemma i villan, hyreshuset eller bostadsrättsföreningen.

— Det är viktigt att ha koll på sin egen vattenmätare. Man är ansvarig för allt vatten som går ut i fastigheten och ska betala för allt vatten som passerar vattenmätaren. Ett obemärkt läckage kan helt enkelt bli en dyr affär, avslutar Ingrid Edling.

Sidansvarig: Niklas Michin Aristoy
 
Print Friendly, PDF & Email

Info 26/3

Från Svedala Kommun

EARTH HOUR 27 MARS – SLÄCK FÖR VÅR ENDA PLANET

Publicerad 2021-03-25 kl 17:25
Uppdaterad 2021-03-25 kl 17:34

Foto: WWF

Under supermiljöåret 2021 kommer världens ledare att fatta flera viktiga globala beslut som rör klimatet och den biologiska mångfalden. På lördag 27 mars kl 20:30-21:30 äger världens största miljömanifestation Earth hour rum. För att skicka en signal till planetens ledare släcker människor världen över ljuset under en och samma timme. Men Earth Hour är så mycket mer än att bara släcka ljuset. Med små förändringar i din vardag, kan du göra stora förändringar för planeten. Är du med?

Elever i Svedala kulturskola deltar genom att illustrera sin bild av Earth hour. Bilderna publiceras digitalt så håll utkik i sociala medier – Svedala kommun och Svedal kulturskola.

Se den vackra men samtidigt förfärande filmen ”Anthropocene: The Human Epoch”

I samband med Earth hour och nedsläckningen i kommunen så uppmärksammar vi även filmen ”Anthropocene: The Human Epoch”. Filmen beskrivs som en resa genom mänsklighetens massiva påverkan på jorden, som har tagit oss in i en ny geologisk epok. Filmteamet bakom Anthropocene: The Human Epoch har rest till sex kontinenter och 20 länder för att dokumentera och visa hur människan förändrat jorden. En dokumentär som beskrivits som lika vacker som förfärande, med berättarröst av Alicia Vikander.

Se filmen kostnadsfritt via bibliotekets filmtjänst Cineasterna. Du behöver vara registrerad som låntagare på biblioteken i Svedala kommun.

Anthropocene: The Human Epoch på Cineasterna 

Skaffa lånekort på biblioteken

Delta i vårt eftersnack

Se gärna filmen i lugn och ro när du själv vill och delta sedan i vårt eftersnack, online den 8 april kl 15-16. Anmäl dig på biblioteket.svedala@svedala.se, senast 6 april. Vi skickar länk till eftersnacket när du har anmält dig.

Sidansvarig: Linda Holst
 
Print Friendly, PDF & Email

Info 25/3

Paul Nilsson, kommunpolis Svedala.        Foto: Wojciech Welc       Foto: Polisen
 

Hej,

Jag vill uppmärksamma boende i kommunen om att en del äldre fått samtal från gärningsmän som vill komma hem till deras bostad för att rensa luftkanaler, under förespegling om att det ska vara lagstadgat. DETTA ÄR INTE SANT! Lägg på luren, ring polis och anmäl.

Med vänliga hälsningar

Paul Nilsson

Kommunpolis, Svedala

 
Print Friendly, PDF & Email

Info 24/3

AKUTPLANERAD VATTENAVSTÄNGNING PÅ VINBÄRS- OCH KRUSBÄRSGATAN I BARA

Publicerad 2021-03-24 kl 10:44

 

Foto: Pixabay

Det har uppstått en vattenläcka i Bara vilket medför att vattnet är avstängt på Vinbärs- och Krusbärsgatan till cirka kl 18.00. Vi uppdaterar med mer information så snart vi kan.

Område som berörs: Vinbärs- och Krusbärsgatan i Bara

Avslutas: Vi beräknar att vattnet är avstängt till 24 mars 2021 kl 18:00

När vattnet är tillbaka

Tänk på att inte lämna några kranar öppna för vi släpper på vattnet utan förvarning. Spola ett tag när vattnet är tillbaka, det kan vara grumligt inledningsvis efter ett vattenavbrott.

Anmälan, driftinformation via sms/mejl

Kontakt

Vid frågor kontakta oss på telefon 040-626 80 00 eller kommunen@svedala.se.

Sidansvarig: Ingrid Greén
Print Friendly, PDF & Email

Info 22/3

Boulen startar

PRO Bara meddelar att boulesäsongen startar onsdagen  31 mars kl 10:00. Alla är välkomna.
Tänk på att hålla avstånd.

 

FOTO: PROpensionären

 
Kategorier:
PROpensionären
Publicerad:
 
 

Nytt nummer av PROpensionären ute nu!

 

I PROpensionären nr 2/21 tipsar vi om olika metoder för avslappning – hur du finner lugn och ro i vardagen.

 

Dessutom: Tre PRO:are som haft covid-19 berättar om sina erfarenheter, Allt om PRO:s prisundersökning, Digitala trygghetslarm – en källa till oro?, Guide till rabatter för pensionärer – bland dem dina medlemsförmåner i PRO Mervärde, Köksprylar vi minns, Tyst hjärtinfarkt – tecknen du ska se upp med, Påskpyssel – och mycket mer.
Nästa nummer av PROpensionären, nr 3/2021, utkommer den 7 maj.

 

Text: PROpensionären

 

Från Svedala Kommun

SENIORINSPIRATÖR ELLER NÅGOT ANNAT?

Publicerad 2021-03-19 kl 11:42

 

Från vänster: Knut Magnusson, Ann-Magreth Albin, socialnämndens ordförande Per Mattson, Siv Malmberg, Eva Karlsson

Det har inte kommit in några nomineringar till årets seniorinspiratör. Med anledning av det så kommer utformningen av utmärkelsen att ses över och eventuellt kommer konceptet att förnyas.

2016 införde kommunfullmäktige ett årligt äldrepris som delas ut av socialnämnden till någon som bor eller verkar i kommunen, person, förening eller företag, och som har utfört en bra insats för äldre.

Följande personer har prisats:

2016 – Knut Magnusson

2017 – Ann-Magreth Albin

2018 – Siv Malmberg

2019 – Eva Karlsson

Inga nomineringar för 2020 har kommit in därför kommer utformningen av utmärkelsen att ses över och eventuellt kommer konceptet att förnyas.

Vi tar tacksamt emot dina idéer kring hur det skulle kunna se ut.

Hör gärna av dig Svedala kommun, Vård och omsorg, 233 80 Svedala, registrator.sn@svedala.se eller 040-626 81 87.

Sidansvarig: Moa Blom
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Info 17/3

Christina Tallberg, ordförande PRO under demonstrationen utanför Landstingshuset. FOTO: Anneli Nygårds 
Ordförandebrev
Publicerad:
 
 

Ordförandebrev nummer 3, 2021

 

Jag tycker att det är skönt att vi nu har mycket längre dagar med mer ljus. På några håll finns det även olika vårtecken. En del av er har fått covidvaccin – både dos ett och två, men tyvärr är det långt ifrån alla som har fått det.

 

Vaccineringen är ojämn över landet och min egen region, Stockholm, ligger sämst till. PRO Stockholms län har vid tre tillfällen på ett Coronasäkert sätt demonstrerat utanför Landstingshuset. Den 9 mars var jag och maken med. Dessa demonstrationer, har väckt stor uppmärksamhet, inte minst medialtlänk till annan webbplats. Också på andra ställen i landet har PRO på olika sätt påtalat hur information och vaccinationer ges och inte ges – även detta har blivit uppmärksammat.

PRO tillskrev SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om deras syn på att andra grupper gick före äldre i vaccinationskön och vi fick ett mycket tydligt svar som säger att den fastställda prioriteringsordningen ska följas. I varje region följer våra distrikt upp att så sker. Socialminister Lena Hallengren har även sagt att de regioner som bryter mot ordningen inte får betalt för sina vaccinationer. Tack vare PRO:s uppvaktning av SKR blev det också klart att det ska gå att boka vaccination via telefon, inte bara på internetlänk till annan webbplats.

Genom att vi inte kan ha fysiska möten, arbetar vi intensivt med intressefrågorna. En sådan är pensionerna, där vi kräver att det ska göras en översyn av pensionssystemet, att mer pengar betalas in för att den allmänna pensionen ska kunna höjas och att pensionstillskottet som kommer i september måste ses som ett första steg för att höja pensionerna m.m. Det behövs också en öppen debatt i frågan som är för stor och viktig för att stängas in i pensionsgruppen.

Den 8 mars firades i hela världen FN:s internationella kvinnodag. I PRO firade vi denna dag med att uppmärksamma den stora ojämlikheten mellan kvinnors och mäns pensionerlänk till annan webbplats. Kvinnor får cirka 70 procent av mäns pensioner.

Vi arbetar också mycket med äldreomsorgen, där mycket måste göras för att öka kvaliteten. Utredningen om en särskild äldreomsorgslag, där också de medicinska insatserna ska utredas, har påbörjat sitt arbete. Utredningen ska vara klar i juni 2022. Nu behövs det krafttag från ansvariga politiker att åtgärda brister som var kända innan pandemin och de behov som blivit än mer tydliga under pandemin. Det räcker inte med vackra ord från centrala politiker, utan krafttag måste också känneteckna vad som ska göras i varje kommun och region.

För mig känns det särskilt bedrövligt att se vad som händer till exempel i min mammas hemkommun Gislaved. Där pågår just nu nedläggningar av väl fungerande särskilda boenden. Hot om detta har hängt över äldre, anhöriga och personal sedan 2016. Pensionärsorganisationerna och andra grupper protesterar mot beslut om nedläggningar, att äldre ska tvingas flytta flera mil från sina anhöriga och att väl fungerande personalgrupper splittras. Det är särskilt utmanande att detta sker nu under pågående pandemi. Jag har inte ord för min upprördhet och ilska!

Den 1 mars presenterades Tandvårdsutredningen. Bland förslagen finns en fast patientavgift på 200 kronor för undersökning och viss förebyggande tandvård. Det ska även utarbetas en tandvårdsplan. Tyvärr ger inte utredningen besked om den stora frågan, som oroar många äldre, nämligen de höga kostnaderna för reparation av tänderna, nya kronor, bryggor, rotfyllningar m.m. där nu gällande högkostnadsskydd föreslås vara kvar. Vi i PRO har med kraft hävdat att tänderna tillhör kroppen och även sambandet mellan sjukdomar och dålig munhälsa. Därför ska tandvårdskostnaderna in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd som för Närvarande är 1 150 kronor per år. Det är inte acceptabelt att patienterna själva står för 57 procent av tandvårdskostnaderna och 16 procent av sjukvårdens kostnader. Frågor om tandvården berör alla PRO:s medlemmar, och ni ska veta att vi bestämt kommer att föra fram våra krav.

För att politikerna ska lyssna på oss är det viktigt att vi är många medlemmar i PRO. Om du ännu inte har betalat din medlemsavgift, så gör det så snart som möjligt. Du får gärna i dina kontakter med andra betona värdet att vara med i PRO. Vi behöver vara många som står bakom våra viktiga krav som berör oss äldre!

Den 9 mars 2020 var senaste gången som jag var på ett fysiskt möte, Jag har precis som ni begränsat mitt umgänge till ytterst få personer, men är gynnad i detta, eftersom jag delar min tillvaro med maken. Jag har inte slagit ner på arbetstakten – snarare tvärtom – och bara arbetat digitalt och via telefon. I hela PRO har vi utvecklat vår digitala förmåga väldigt mycket under pandemin, och det är bra.

Längtan är stor att få träffa flera, och att vi snart ska kunna öppna upp den stora bredden av verksamheter, och också privat kunna träffa släkt och vänner. Blir det fart på vaccinationerna och att smittspridningen minskar kan vi se fram mot en fin tid.

Till dess får vi glädjas åt ljuset, vårtecken m.m.

” Blåsippan uti i backarna står

niger och säger att nu är det vår…

……….

Än får ni gå med strumpor och skor

än så är det vinter” …

Njut av det som är som är aktuellt för dig, och var rädd om dig!

Christina Tallberg
Ordförande PRO

 
Print Friendly, PDF & Email

Info 16/3

Från Svedala Kommun

ANSÖK OM BOSTADSTILLÄGG HOS PENSIONSMYNDIGHETEN

Publicerad 2021-03-15 kl 16:25

Är du över 65 år och tar ut hela din allmänna pension, inklusive premiepension? Då kan du ansöka om bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. Du kan ansöka oavsett om du hyr eller äger din bostad. Du kan även ha viss förmögenhet.

Gör en preliminär beräkning innan du ansöker. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg.

Preliminär beräkning och ansökan om bostadstillägg gör du hos Pensionsmyndigheten.

Räkna ut om du har rätt till bostadstillägg, webbplats Pensionsmyndigheten

Ansök om bostadstillägg, webbplats Pensionsmyndigheten

Sidansvarig: Linda Holst
 

Från Sydsvenskan

Trots vaccinbrist – nästa brev går ut till 76-84 åringar

Med start tisdag, och en vecka framåt, går brev med vaccinkallelse ut till gruppen 76-84 år i Skåne. Det är en stor grupp som omfattar 90 000 personer.

Tillgången till vaccin är fortfarande begränsad, och därför blir det troligen viss väntetid för att boka tid på sin vårdcentral.
– Det bedömdes ändå som bättre att ändå skicka ut breven, och börja boka tid för gruppen 76–84 år. Även om man inte får tid imorgon, utan lite längre fram. Det kommer vaccin till primärvården, säger Marie Ljung, pressansvarig för primärvården i Skåne.
De flesta i gruppen 85+ har fått sitt vaccin, eller ett datum vid det här laget. Och de som av olika skäl inte tagit sprutan kan boka tid även i fortsättningen – fönstret är inte stängt.
Vaccinationen av de allra äldsta hemmaboende har gått relativt smidigt. Men det är en betydligt mindre grupp än de senare åldersgrupperna i fas 2, bara 40 000 i hela Skåne.
En större del av dem har dessutom redan fått vaccin i fas 1, eftersom de bor på äldreboende eller för att de har hemtjänst.
Åldersgrupp 2 i fas 2 innebär alltså en större påfrestning på både bokningssystem och på vårdcentralerna. Men det största problemet är ändå att det varit magert med vaccin under mars, och att flera vaccintillverkare inte kan leverera utlovade doser till EU och Sverige.
Nästa åldersgrupp i tur att bli kallas är 70-75 år (85 000 personer) och därefter är det dags för 65-69 år (70 000 personer).
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Info 12/3

Från Sydsvenskan 12/3

På trygghetsboendet Juvelen i Bara har livet blivit mer isolerat och trist sedan deras gemensamma lokal stängdes för snart ett år sedan, anser Ewa Selfvén och Gunnel Björck som bor på Juvelen.

SVEDALA

Boende vill ha tillbaka sina aktiviteter

BARA

Ingen gympa, inga filmkvällar, inga fester. På trygghetsboendet Juvelen för äldre i Bara är alla aktiviteter inställda sedan snart ett år och flera boende som Sydsvenskan talar med är ledsna och missnöjda.

En del av de boende har ätit antidepressiva, en annan skriver brev till kommunens socialchef.

– Vi har många i huset som inte har varit utanför dörren på flera månader, säger Ewa Selfvén och suckar.

Hon flyttade in här på trygghetsboendet vid torget i Bara direkt när det öppnade för drygt fem år sedan och hon har trivts utmärkt. Det gör även Gunnel Björck som gör Ewa Selfvén sällskap på en liten promenad genom Bara.

Sedan den 2 april är den gemensamma lokalen på markplan stängd för de äldre som bor där, samma sak gäller för trygghetsboendet Furen i Svedala. Orsaken – pandemin.

– Vi flyttade ju hit för de gemensamma aktiviteterna, säger Ewa Selfvén.

Kommunen satte stopp för aktiviteterna och stängde lokalen med motiveringen att inte bidra till smittspridning. Men Ewa Selfvén och Gunnel Björck anser att de visst skulle kunna ordna aktiviteter på coronasäkert vis – bara de fick ha tillgång till lokalen.

– Vi skulle vara en mindre grupp som skulle kunna träffas där, med munskydd på, säger Ewa Selfvén och trycker på att lokalen är hundra kvadratmeter – tillräckligt stor för att de utan problem ska kunna hålla distans.

På trygghetsboendet finns 22 lägenheter, men alla som bor där skulle inte dyka upp i den gemensamma lokalen om den öppnade, säger hon.

Och dessutom, resonerar Ewa Selfvén och Gunnel Björck, används lokalen nu som lunchmatsal och personalutrymme för kommunens hemtjänstpersonal. Det innebär att det ändå är människor som rör sig i lokalerna.

– Hemtjänstpersonalen träffar många olika personer och håller ofta inte avstånd när de är i huset, påpekar Ewa Selfvén.

Gunnel Björck konstaterar att hon verkligen saknar träffarna – själv bor hon med sin man och är därför inte så ensam som en del andra som bor på Juvelen. Men pandemi-året har ändå tagit ut sin rätt, hon har känt sig nere och isolerad.

Ewa Selfvén saknar också de många gemensamma aktiviteterna. Hon har skrivit mängder med mejl till Svedalas socialchef för att trycka på för att gemensamhetslokalen ska kunna öppna igen. Hittills har svaret blivit nej.

Ewa Selfvén skakar på huvudet och ser plötsligt lite sammanbiten ut.

– Jag undrar om det här verkligen är rätt, säger hon och bläddrar fram papper i en folder.

Det handlar om vad konceptet för trygghetsboendet Juvelen är: Gemensamma aktiviteter i gemensamhetslokalen. Men hyran på 8 500 kronor i månaden har varit oförändrad sedan lokalen stängde för snart ett år sedan. Ska hon och de andra hyresgästerna verkligen betala full hyra trots att lokalen varit stängd, funderar Ewa Selfvén.

Svedalas socialchef Leena Berlin Hallrup säger att det inte är aktuellt med någon hyresrabatt – det är nämligen kommunen som betalar för lokalen och kostnaden för de värdinnor som vanligtvis arbetar där med att organisera olika aktiviteter – det ingår inte i hyran för de boende på Juvelen.

– Det är en brist och ett tillkortakommande att vi under pandemin inte kan tillhandahålla det. Det är jättetråkigt för man har ju valt att bo där just för hela konceptet med trygghetsboende: med gemensamhetslokal bemannad av värdinnor – det är det man vill ha, säger hon.

Men samtidigt kan hon inte svara på när lokalen kan öppna igen för de som bor på Juvelen:

– Jag har inget besked, tyvärr. Det är utmaningen hela tiden, ingen vet vilka restriktioner vi kommer att ha i framtiden. Pandemin eskalerar och mutationerna ändras.

Att hemtjänstpersonalen använder Juvelens gemensamhetslokal som personalrum har också att göra med corona – det vanliga personalutrymmet bedöms vara för trångt i tider när det är viktigt att hålla fysiskt avstånd.

Kritiken om att hemtjänstpersonalen kan föra med sig smitta är något som Leena Berlin Hallrup har förståelse för, även om hon påpekar att en del av dem som bor på Juvelen också har hjälp av hemtjänsten.

– Jag kan förstå den synpunkten, kritiken är befogad tycker jag, säger Leena Berlin Hallrup och lovar att se om hon kan hitta en lösning på huruvida hemtjänstpersonalen ska fortsätta att använda den gemensamma lokalen.

– Jag ska ta det ett varv till. Men däremot kan jag kan inte lova att vi öppnar upp för att de boende att de ska få använda lokalen nu.

TEXT: ERIKA OLDBERG

erika.oldberg@

FOTO: HUSSEIN EL-ALAWI

 

 
Print Friendly, PDF & Email

Info 11/3

Från Svedala Kommun

SMHI INFÖR NYTT SYSTEM FÖR VÄDERVARNINGAR

Publicerad 2021-03-11 kl 11:55

Vädret påverkar oss alla på olika sätt, varje dag. Extremt väder kan innebära mycket stora påfrestningar på samhället, men konsekvenserna av vädret kan skilja väsentligt beroende på var i landet, eller under vilken årstid, det inträffar. Den 14 april 2021 planerar SMHI att gå över till ett förnyat vädervarningssystem med konsekvensbaserade varningar.

Istället för fasta nationella varningskriterier finns i det nya systemet regionalt anpassade tröskelvärden för när varningar kan utfärdas. Syftet med SMHIs vädervarningar är att samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – ska kunna bygga en bättre krisberedskap. Därför får varningsbeskrivningarna i det förnyade systemet mer tydligt fokus på förväntade konsekvenser av vädret.

Nya varningsnivåer – gul, orange och röd

Från och med april 2021 benämns SMHIs vädervarningar gul varning, orange varning och röd varning, där röd varning är den allvarligaste graden. Klass 1, 2 och 3 utgår alltså. De nya varningsnivåerna ger information om hur stora konsekvenser vädret kan medföra.

Vad betyder de nya vädervarningarna?

Gul varning: Väderutveckling som kan medföra konsekvenser för samhället, vissa risker för allmänheten samt vissa skador på egendom och miljö. Störningar i en del samhällsfunktioner är förväntade.

Orange varning: Väderutveckling som kan medföra allvarliga konsekvenser för samhället, fara för allmänheten samt allvarliga skador på egendom och miljö. Störningar i samhällsfunktioner är förväntade.

Röd varning: Väderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade.

Följ prognoser och varningar – de uppdateras kontinuerligt

Det är viktigt att följa väderutvecklingen eftersom prognoserna uppdateras kontinuerligt dygnet runt, vilket även kan medföra ändringar av varningsnivåer och varningsområden.

Aktuella varningar finns i varningstjänster på SMHIs webbplats och väderapp. Varningar rapporteras också i P1- respektive P4-sändningar i Sveriges Radio.

Hur ska jag agera vid en varning?

Om du behöver vägledning i hur du förbereder och skyddar dig vid besvärliga vädersituationer finns information på krisinformation.se.

Webbplats Krisinformation.se

Mer information om de nya vädervarningarna, webbplats SMHI

Källa: SMHIs webbplats

Sidansvarig: Linda Holst
 
 

Från PRO Riks

 
 

Se tematräffen ”Byggandet – nya lösningar och samarbeten”

 

Se tematräffen ”Byggandet – nya lösningar och samarbeten” direkt eller i efterhand. Sändningen handlar om att lyfta fram konkreta exempel på lösningar och samarbeten som bidrar till en lättare och mindre ensam vardag för äldre.

 

Bland andra deltar Malin Wennberg, projektledare för Inte ensam, och berättar om PRO:s och andra pensionärsorganisationers arbete för att motverka ensamhet, delvis genom att främja digitala kunskaper.

 
 

Text: Anton Emanuelsson

Print Friendly, PDF & Email

Info 9/3 från Polisen i Svedala och PRO

Hej kommuninvånare,
Vi har haft det lugnt i Svedala kommun den senaste tiden med bostadsinbrott. Hittills i år har vi bara haft ett inbrott som inträffat i Bara. Jag kan se att en del grannkommuner runt Svedala varit ganska utsatta för inbrott de senaste veckorna. Jag rekommenderar att ni som kan är ute och rör er i era områden i förebyggande syfte de kommande veckorna. Att många är ute och rör sig i ett område är något som forskningen visar är effektivt just för att förebygga inbrott.

Var nyfikna! Om ni ser personer som ni inte känner igen i ert kvarter/område kan ni till exempel fråga dem om de behöver hjälp. Det sista en tjuv vill är att bli upptäckt! Var dock alltid försiktiga. Känner ni att något inte stämmer så ring istället polisen på 11414, om ni uppfattar situationen som obehaglig eller om ni ser ett pågående inbrott ringer ni 112.
Vi har börjat året bra med lite inbrott och min tanke är att vi ska fortsätta ligga lågt med inbrott i vår kommun!

Med vänliga hälsningar
Paul Nilsson
Kommunpolis, Svedala

 

 

Skatteverket. FOTO: Mostphotos

 
Kategorier:
Övrigt
Publicerad:
 
 

Så deklarerar du smidigt utan bank-id

 

Nu är det dags att deklarera. I år har Skatteverket satsat extra på information bland annat i broschyren ”Dags att Deklarera” om hur man kan godkänna sin deklaration med telefon och sms. Detta för att så få som möjligt ska behöva bege sig ut och lämna deklarationen.

 

Årets deklaration öppnar den 16 mars och sista dagen att deklarera är den 3 maj. Förra året var det cirka en halv miljon personer som bara godkände sin deklaration som deklarerade på papper. Många av dem var 65+ och skulle kunna deklarera med telefon eller sms istället, hemma, med en vanlig mobiltelefon eller knapptelefon. En ytterligare fördel är att man då får kvittens direkt på att deklarationen är inlämnad, och att de kan få sin skatteåterbäring tidigare.

För den som har en mer komplicerad deklaration så framhåller Skatteverket att det går bra att posta deklarationen ända fram till och med sista deklarationsdagen. De flesta har närmare till en gul postlåda än till Skatteverkets kontor och myndigheten vill underlätta att följa rekommendationerna och undvika onödiga resor. Här finns också information om hur man kan anlita ett ombud för sin deklaration om det är svårt att ta hjälp hemma.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nytt för i år är också att alla, även de som inte har digital brevlåda, kan logga in med e-legitimation på skatteverket.se (Mina Sidor) och se sin deklaration redan den 10 mars. Det möjliggör för fler att godkänna deklarationen i e-tjänsten, appen, med sms eller telefon senast den 30 mars, vilket är ett villkor för att få tidig återbäring, redan den 7-9 april.

Har du frågor om kvarskatt? Läs mer här på Skatteverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Text: Anton Emanuelsson

Christina Tallberg, ordförande PRO. FOTO: Anneli Nygårds

 
Kategorier:
Övrigt
Publicerad:
 
 

Därför är internationella kvinnodagen så viktig för PRO

 

FN:s Internationella kvinnodag uppmärksammas varje år sedan 1978 den 8 mars. Drygt 60 procent av PRO:s medlemmar är kvinnor. Hör PRO:s ordförande Christina Tallberg berätta varför det är en sådan viktig dag i dag.

 
 

Text: Anton Emanuelsson

Text: Anton Emanuelsson

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Info 7/3

POLISEN: UT OCH RÖR PÅ DIG, DET HJÄLPER MOT INBROTT

Publicerad 2021-03-05 kl 15:33

 

En mix av nyfikenhet och grannar som syns utomhus avskräcker inbrottstjuvar enligt polisen.

– Vi har haft det lugnt i Svedala kommun den senaste tiden vad gäller bostadsinbrott. Jag kan se att en del grannkommuner runt Svedala varit ganska utsatta för inbrott de senaste veckorna. Jag rekommenderar att ni som kan är ute och rör er i era områden i förebyggande syfte de kommande veckorna. Att många är ute och rör sig i ett område är något som forskningen visar är effektivt just för att förebygga inbrott, säger kommunpolis Paul Nilsson.

För dig som är osäker på vad du ska göra ifall du ser något misstänkt, kommer polisen med handfasta tips.

– Var nyfikna! Om ni ser personer som ni inte känner igen i ert kvarter/område kan ni till exempel fråga dem om de behöver hjälp. Det sista en tjuv vill är att bli upptäckt! Var dock alltid försiktiga. Känner ni att något inte stämmer så ring istället polisen på 11414, om ni uppfattar situationen som obehaglig eller om ni ser ett pågående inbrott ringer ni 112.

Läs gärna vår information om grannsamverkan, där du kan bidra till ett tryggare Svedala kommun. 

Print Friendly, PDF & Email

Info 5/3

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

 
Kategorier:
Pension
Publicerad:
 
 

PRO medverkar i seminarium om pensioner på Socialdepartementet

 

Ekonomisk trygghet vid ålderdom är en grundbult i svensk välfärd. Hur starkt är pensionssystemet och vad kan vi lära av andra nordiska länder? Fredag den 5 mars medverkar PRO i ett digitalt seminarium på temat ”Vägar till högre pensioner” med socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

 

Tid: 5 mars 2021 kl. 11:00

Plats: Digitalt seminarium med paneldiskussion på Socialdepartementets Twitter

Regeringen har sedan 2014 gjort flera förändringar på pensionsområdet: tagit bort den orättvisa pensionärsskatten, höjt garantipensionen, höjt taket i bostadstillägget och nu senast infört ett pensionstillägg som gett mer pengar till Sveriges pensionärer. Detta seminarium fokuserar på vägar framåt och hur vi kan lära av andra länder. Under seminariet diskuteras också likheter och skillnader i de nordiska ländernas pensionssystem med fokus på äldres ekonomiska situation.

Vid seminariet medverkar Danmarks arbetsmarknadsminister Peter Hummelgaard Thomsen, Kristina Kamp, pensionsekonom på minpension.se och Jan Andersson, Pensionärernas riksorganisation (PRO). Deltar gör även Eva Eriksson, SPF Seniorerna, Liza di Paolo-Sandberg, SKPF Pensionärerna och Kristoffer Lundberg, kansliråd på Socialdepartementet.

Det digitala seminariet riktar sig brett till allmänheten, media, organisationer samt andra intresserade. Seminariet kan i efterhand ses på regeringen.se samt på regeringens Youtube.

 

Stockholm sämst på coronavaccinering – PRO Stockholm demonstrerade

 

”Vi är irriterade, förbannade och sura naturligtvis över att så många kommer före oss i kön”, säger Curre Hansson, ordförande PRO Stockholm som anordnade den coronasäkrade demonstrationen.

 

PRO Stockholm med 40.000 medlemmar anordnade en coronasäkrad demonstration utomhus vid Landstingshuset i Stockholm. De höll avstånd till varandra och använde munskydd.

– Vi är lite förbaskade på det sättet som regionen sköter vaccineringen. Sätt igång och vaccinera rätt målgrupp! säger Curre Hansson, ordförande PRO Stockholms län.

Han är kritisk mot att så få i gruppen äldre faktiskt har blivit vaccinerade.

– Av de 60.000 personer som nu vaccinerats i Stockholm är det bara 30 procent som är över 70 år. Vi skulle ju skydda de älsta, svagaste och sköraste. Vi är irriterade, förbannade och sura naturligtvis över att så många kommer före oss i kön, säger Curre Hansson.

Här kan du lyssna på P4 Stockholms sändning från platsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Curre Hansson, ordförande PRO Stockholm..

 
Print Friendly, PDF & Email

Info 3/3

En hög med tidningar. FOTO: Mostphotos

 
Kategorier:
Övrigt
Publicerad:
 
 

Vill du ta del av när PRO syns i media?

 

PRO syns dagligen i lokala, regionala och nationella nyhetsmedier. Nu finns det ett automatiskt flöde med alla sammanhang där PRO omnämns på vår hemsida, där det är möjligt att klicka sig vidare för att läsa själva nyheten.

 

Klicka här för att komma till listan.

Listan uppdateras var 15:e minut.

 

Text: Anton Emanuelsson

.

På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet beräknas vattnet i området väster om Vårdalavägen ända bort till Stensminnesvägen vara avstängt torsdagen den 4 mars kl.21 till kl. 24.

Område som berörs: Området väster om Vårdalavägen ända bort till Stensminnesvägen i Klågerup

Påbörjad: 4 mars 2021 kl 21:00 

Avslutas: 4 mars 2021 kl 24:00

När vattnet är tillbaka

Tänk på att inte lämna några kranar öppna för vi släpper på vattnet utan förvarning. Spola ett tag när vattnet är tillbaka, det kan vara grumligt inledningsvis efter ett vattenavbrott.

Anmälan, driftinformation via sms/mejl

Kontakt

Vid frågor kontakta oss på telefon 040-626 80 00 eller kommunen@svedala.se.

DU SOM FYLLT 70 FÅR VYKORT OM TELEFONBEDRÄGERIER FRÅN POLISEN

Publicerad 2021-03-02 kl 16:38

I dagarna får du som fyllt 70 år ett vykort från Polisen i Syd med tips om hur du skyddar dig mot bedrägerier, när du blir kontaktad av någon du inte känner.

Syftet är att stärka dem som, oftare än andra, drabbas av telefonbedrägerier.

– En viktig framgångsfaktor för att förhindra telefonbedrägerier är att den som tar emot samtalet är mentalt förberedd redan innan telefonen ringer. Det är lättare att agera som man vill om man har tänkt ut det i förväg. Vi har hört många berätta att de tidigt i samtalet upplevt att något är fel – men ändå inte lagt på luren eftersom bedragarna verkar trovärdiga och lyckas stressa den uppringda, säger Carina Persson, regionpolischef i polisregion Syd.

Tips från polisen om hur du skyddar dig mot bedrägerier

När du blir oväntat kontaktad av någon du inte känner:

 • Lägg på luren. Om du är misstänksam – lägg på luren. Ju tidigare du avbryter samtalet desto större chans har du att sätta stopp för bedragaren.
 • Logga inte in. Använd inte din bankdosa eller ditt band-id.
 • Lämna inte ut siffror. Till exempel koder från din bankdosa eller betalkort.

Om du drabbas:

 • Kontakta din bank direkt.
 • Polisanmäl och ta stöd av människor i din närhet.
 • Ring 112 vid pågående brott. Ring 114 14 om det inte är akut.

Förbered dig:

Vad ska du säga om någon ringer och vill att du ska logga in eller lämna ut siffror. Till exempel: Jag har inte bank-id eller Jag vill inte.

70+ är överrepresenterade

Brottsoffren är många. Under 2020 var det nästan 1700 personer i polisregion Syd som anmälde att de utsatts för telefonbedrägeri. Personer över 70 år är klart överrepresenterade.

– Många blir av med sina livsbesparingar och känner djup skam över att de inte förstod att de blev manipulerade, säger Carina Persson.

Sätt en påminnelse

Polisen vill med vykortet ge personer möjlighet att sätta upp en påminnelse, i just den miljön där de tar emot sina samtal, om hur de vill agera när telefonen ringer.

– Vänner och anhöriga kan hjälpa till genom att prata med varandra om vykortet, om vad som står i det och hur man ska agera när telefonen ringer, säger Carina Persson. 

Mer information om polisens vykort om bedrägerier, webbplats Polisen

Vykort på flera språk

På polisens webbplats kan du också ladda ner vykort och affischer på flera olika språk. Sätt gärna upp en påminnelse i hemmet!

Polisens vykort och affischer på flera språk, webbplats Polisen

Print Friendly, PDF & Email

Info 25/2

PRO Riks

FOTO: Anneli Nygårds

 
Kategorier:
Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:
 
 

Aktiv senior – en utbildning för alla som är eller vill bli aktivitetsledare inom PRO Hälsosam!

 

Aktiv senior är en basutbildning för dig som leder, ska börja leda eller helt enkelt är nyfiken på att veta mer om att leda PRO:are i fysisk aktivitet och träning. Det kan gälla allt från lättare promenader och stavgång till bollsport och gymnastik – som en del i föreningens program för PRO Hälsosam.

 

Text: PRO riks

.

 

Sydsvenskan 25/2

Nästa fas i vaccineringen rullar snart igång – breven till 85+ går ut nästa vecka

Äldreboendena är klara, hemsjukvård och hemtjänst närmar sig. Nu börjar snart fas 2 i den skånska vaccineringen – nästa vecka skickas brev ut till de äldsta i gruppen över 65 år. Kanske kan till och med några få sin första dos.

– Finns det doser nästa vecka så går vi ju igång, säger Maria Landgren, som är en av Skånes vaccineringssamordnare.
Äldreboendena i Skåne är färdigvaccinerade, äldre med hemsjukvård och daglig hemtjänst är nästan klara och personalen får sina sprutor på sjukhusens vaccincentraler.

Februari månad har inneburit mycket magra vaccinleveranser, men det finns utsikter om bättring framåt april. Nya besked om att andra dosen av Astras vaccin kan ges efter 9-12 veckor istället för 4 veckor har också underlättat.
– Det betyder att det vaccin vi får i mars-april, kan vi ge till betydligt fler. Vi kan öka takten, trots minskade leveranser, säger Maria Landgren.
Fas 2 som inleds i mars är stor, i Skåne cirka 380 000 personer. Den omfattar alla över 65 år, personer med LSS-insatser eller personlig assistans och deras personal, plus dialyspatienter och transplanterade.
Alla får ett brev från sin vårdcentral eller behandlande klinik och får sedan boka tid där. Först ut är de äldsta, över 85 år.
I Skåne ser man nu effekterna av vaccineringen bland de äldre på boenden och i hemtjänst. På äldreboendena har 89 procent tackat ja till vaccinering. och 86 procent i personalen. Antalet nya fall bland de allra äldsta är mycket lågt.
Men den nedåtgående trenden i antalet nya fall och inlagda på sjukhus har bromsats upp, och det finns en oro för en tredje smittvåg.
Region Skåne kommer därför att testa stora delar av sin egen personal direkt efter sportlovet.
– För att skydda våra patienter och våra kollegor genomför vi en personalscreening då vi ska snabbtesta 20 000 medarbetare. Om vi så bara hittar ett enda fall och kan undvika att någon blir smittad så är det värt besväret, sade regiondirektören Alf Jönsson på regionens presskonferens.
Även om smittläget fortfarande är högt i Skåne, så ser man inte något riktig ökning som i andra regioner. Ett par regioner i landet har beslutat rekommendera munskydd under alla tider i kollektivtrafik, och på platser med trängsel.
Några sådana skärpta råd är inte aktuella i Skåne, enligt smittskyddsläkare Eva Melander.
– Just här och nu finns inga sådana planer. Men det kan ändra sig beroende på hur situationen utvecklar sig, säger hon.
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Info 23/2

FÄRDIGVACCINERAT PÅ VÅRA ÄLDREBOENDEN

Publicerad 2021-02-22 kl 13:58

 

Karin Svensson, 87, ser fram emot mer aktiviteter efter vaccinationerna.

Nu är kommunen färdig med vaccinationerna av personer på särskilt boende (äldreboende). Samtliga har fått både den första och andra dosen. 

Karin Svensson, 87, är en av de boende på Holmagården som har fått båda doserna. Själva vaccineringen gick smidigt.  

– Jag har inte upplevt några andra biverkningar mer än att jag har varit lite trött. En del har ju fått ont i armen, men inte jag. Jag har väl tagit det bra helt enkelt, säger Karin Svensson. 

Karin har bott på Holmagården sedan 2018 och trivs bra. Men det har varit ett år av mycket begränsningar 

– Tidigare spelade vi Bingo och hade sittgympa. Det har vi inte kunnat göra för då sitter vi för nära varandra. Det har jag verkligen saknat, förklarar Karin Svensson. Hennes förhoppning är att Folkhälsomyndigheten snart kommer med nya rekommendationer för de som vaccinerats. 

– Jag har ju inte kunnat krama min dotter eller son. Min son är ju väldigt glad i att kramas, säger Karin med ett leende.  

Det har varit vissa utmaningar med att planera logistiken kring vaccineringen då tillgången på vaccin varierat allt eftersom. Cirka 140 personer på särskilt boende har fått vaccin, likaså har all personal (ungefär 200) som önskar vaccinera sig fått både den första och andra sprutan. 

– Vi är glada att alla som önskar få vaccin på våra särskilda boenden nu är vaccinerade, det är ett steg i att stoppa pandemin, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Anita Persson. 

I slutet av mars så beräknas de inom kommunens ansvarsområden vara färdigvaccinerade med både dos ett och två. 

 

 

GRANNSAMVERKAN FÖR FÄRRE INBROTT

Publicerad 2021-02-22 kl 13:11

Genom gemensamt arbete och kunskap kan vi minska brottsligheten och öka tryggheten i våra närområden. Förutom att polisen ökar närvaron behöver fler bostadsområden och villaföreningar starta Grannsamverkan.

Vad är Grannsamverkan?

Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende, polisen och kommunen. Även fler aktörer som till exempel representanter från lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare är också en viktig del av samverkan. Syftet med den brottsförebyggande metoden är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet och på så sätt öka tryggheten för de boende.

Hur fungerar Grannsamverkan?

Grannsamverkan utser ett kontaktombud som ansvarar för cirka 10–12 hushåll. Kontaktombudet är en länk mellan polisen, eller kommunen, och de boende.

Det är helt avgörande för framgång hur engagerade de boende själva är och det är även de boende som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området.

Starta Grannsamverkan

Är du intresserad av att starta Grannsamverkan? Kontakta då Paul Nilsson, kommunpolis, på paul-c.nilsson@polisen.se.

Mer information om Grannsamverkan hittar du på webbplatsen Samverkan mot brott.

Webbplats Samverkan mot brott

 

FOTO: Mostphotos

 
Kategorier:
Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:
 
 

PRO distriktet Västmanland sänder live – så gör du för att delta

 

PRO Västmanland ställer om verksamheten och blir digital och genomför digitala livesändningar som de har valt att kalla ”Fika runt bordet”. Det blir fyra sändningar med olika teman som kommer innehålla intressanta och roliga ämnen samt inbjudna gäster.

 

Sätt dig framför datorn eller surfplattan med en kopp kaffe, klicka på länken och häng med oss.
Länken hittar du här inför varje tillfälle på distriktets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

25/2 Må bra – lev gott kl. 14.00

Inspirerande livesändning om hälsa
Ansvarig: Anders Nordenbris
Gäster: Livsmedelsverket, RF-SISU samt Inger Persson, Göran Kihl och Ola Nilsson

14/4 Digitala hjälpmedel – nu och i framtiden kl. 14.00

Inspirerande livesändning om den digitala tekniken
Ansvarig: Anders Johannesson
Gäster: ABF

 

29/3 Folkbildning kl. 14.00

Inspirerande livesändning om folkbildning
Ansvarig: Jan Albinsson
Gäster: Lena Hjelm-Wallén, Eva-Marie Rasmusson och Ulla Berndtsson


7/5 Tid för kultur kl. 14.00

Inspirerande livesändning om kultur
Ansvarig: Göran Kihl
Gäster: Seija Eriksson, Brage Lundström och Päivi Hällström

Inspireras och gro – bli medlem i PRO!

 
Print Friendly, PDF & Email

info 19/2

FOTO: Mostphotos

 

Kategorier:

Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:
 
 

PRO-projekt ökar digitalt innanförskap

 

PRO startar projekt för att öka det digitala innanförskapet för äldre. Allmänna Arvsfonden har beviljat PRO 4,8 miljoner kronor, för att driva projektet DigiSen under tre år.

 

Projektet vänder sig till äldre personer och särskilt äldre personer med funktionsnedsättningar och sjukdomar som försvårar användandet av internet, smarta telefoner, surfplattor och datorer. En stor del av dessa personer finns bland PRO:s 300 000 medlemmar, eller i nätverk och samarbeten där PRO medverkar runt om i landet.

– Projektets syfte är att bättre rusta äldre personer att använda digitala lösningar. Vi vill också etablera en modell så att PRO kan ge medlemmarna bättre förutsättningar att använda digitala lösningar för att klara av dagens digitala utmaningar, säger Curt Karlsson, projektledare hos PRO.

Detta ska ske genom samverkan med aktörer som idag skapar alltför svåra digitala lösningar. Syftet är att i samverkan förenkla och utveckla bra digitala tjänster, stöd och supportsystem. DigiSens mål är att etablera en modell som efter projektets slut blir en del av PRO:s ordinarie verksamhet. Modellen utvecklas i PRO:s Kalmardistrikt under två år och sedan implementeras den i hela landet under projektets tredje år.

– Inte minst under denna pandemi märker vi att många av våra medlemmar har hamnat utanför. Därför är det viktigt att vi kan ge dem denna möjlighet att bli mer digitala, säger Ingemar Tovesson ordförande PRO Kalmar län.

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Info 15/2

Christina Tallberg, ordförande PRO. FOTO: Anneli Nygårds

 
Kategorier:
Covid-19
Publicerad:
 
 

Efter PRO:s kritik av vaccinbokning – nu görs systemet om

 

Nu öppnar samtliga regioner upp för telefonbokningar för covidvaccinering som ett alternativ till digitala tjänster. ”Det känns jättebra att Sveriges alla regioner faktiskt har lyssnat på oss”, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

 

I början av februari skickade PRO ett öppet brev till SKR, Sveriges kommuner och regioner, där PRO krävde tydliga besked om vaccinationerna. Specifikt önskade PRO i brevet ett analogt alternativ till de då enbart digitala bokningssystemet.

PRO:s ordförande Christina Tallberg är mycket nöjd över att brevet gett resultat.

– Det är viktigt, det här med vaccinationen, och ingen ska behöva avstå bara för att man saknar digitala kunskaper, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Här kan du höra hela inslaget i Sveriges radio Ekot.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Även Dagens nyheter rapporterar om händelsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Text: Anton Emanuelsson

 
Print Friendly, PDF & Email

Informationsblad vinter- vår 2021

Vi har nu tryckt upp informationsblad som ska delas ut till alla medlemmar.

De som anmält sin e-postadress kommer att få informationsbladet via e-post.

Övriga som inte har tillgång till data kommer att få utdelat i brevlådan.

Det går även att ladda ner informationsbladet genom att klicka på knappen nedan.

 
 
Print Friendly, PDF & Email

Info 10/2

FOTO: Mostphotos

 
Kategorier:
Bedrägeri
Publicerad:
 
 

Varning för bedragare som ringer i PRO:s namn

 

En PRO-förening i Stockholm varnar andra efter att de blivit uppringda av ett okänt nummer. En kvinna påstod sig representera PRO och bad om att få 96 kronor.

 

PRO riks vill därför varna alla andra föreningar i landet och att aldrig ge pengar till någon ni inte känner.

 

Text: PRO riks

 
Print Friendly, PDF & Email

info 9/2

KLARGÖRANDE ANGÅENDE VACCINERING OCH RESTDOSER

Publicerad 2021-02-08 kl 14:39

 

Vaccinet mot covid-19

Medier har den senaste tiden rapporterat om att kommunanställda som inte tillhör fas 1 och fas 2 har fått vaccindoser. I korthet har det handlat om personer som jobbar nära verksamheten som med kort varsel fått doser som annars skulle ha gått förlorade. Vi vill förtydliga vad som har hänt och hur vi jobbar framöver

Varför har dessa personer fått vaccinet?

Vid återbud, eller när någon blev sjuk och inte kunde komma, vaccinerades i första hand ledig personal på de särskilda boendena. När det endast var en kort tid kvar av vaccinets användningstid uppstod dock ibland situationer där risk fanns att överblivna doser behövde kastas. Vid dessa situationer fick – när ingen annan personal kunde kallas in i tid – annan personal med koppling till äldreomsorgen ta sprutan. Merparten av dessa arbetar nära verksamheten.

Vaccinationerna har inte skett på bekostnad av brukares och patienters vaccinationer. Det är alltså vaccinationsdoser som annars hade förstörts på grund av att de blivit för gamla.

Varför ringdes inte någon annan in?

Kommunen har inga listor över personer är 65+ eller i riskgrupper då det är Region Skåne som har ansvaret för hälso- och sjukvårdsfrågor. Kommunen får helt enkelt inte utföra det arbete som ankommer på regionen.

Mer info om hur regionen hanterar vaccinationen finns på Region Skånes hemsida.

Hur länge håller vaccinet och vad händer ifall det blir doser över?

Vaccinet måste användas inom sex timmar från det att ampullen med vaccinet öppnats och fördelats på flertalet sprutor. Ifall doser riskerar att förgås, följer vi rekommendationerna från Sveriges kommuner och regioner, det vill säga att allt vaccin ska användas. Detta är extra viktigt när det dessutom råder brist på vaccin.

Hur har det gått med vaccinationerna?

I första fasen vaccinerades äldre på särskilda boenden, de som bor på LSS-boende och är över 70 år samt personal. I första fasen ingick också personer i ordinärt boende som har hemsjukvård samt eventuell hushållskontakt.

I andra fasen ingår personer med stöd enligt LSS samt personer i ordinärt boende med dagliga omvårdnadsinsatser.

Alla som önskar på särskilt boende har fått den första dosen vaccin, cirka 140 personer. Likaså har all personal fått vaccin cirka 200 personer. Cirka 115 hemsjukvårdspatienter har tagit sig till vårdcentralen för vaccination och cirka 50 hembesök är gjorda av läkare och sjuksköterska. I skrivande stund (4 februari) är ytterligare 25 hembesök är inplanerade.

Det återstår att vaccinera en del personal inom hemtjänsten.

Varför har inte all personal inom hemtjänsten blivit vaccinerad?

Personalen inom hemtjänsten ska vaccineras på Lasarettet i Trelleborg. Vid de två tillfällena som har varit bokade har inte den mängd vaccin som utlovats levererats. Vid första tillfället levererades 20 av 70 doser och vid andra tillfället levererades 30 doser.

Hade vi vid tillfället för de medierapporterade vaccinationerna vetat att vaccinationen av hemtjänstpersonal skulle bli fördröjd på grund av uteblivna leveranser, hade reservlistan även innefattat den personalkategorin. Idag finns samtlig prioriterad personal på våra reservlistor.

Sidansvarig: Niklas Michin Aristoy
 
 
 

Lång kötid på PRO medlemsservice

 

Väntetiderna är längre än normalt för samtal till PRO medlemsservice. Om du inte kommer fram kan du prova lite senare.

Var finns närmsta hjärtstartare

Hej A-M

Gå in på Svedala.se
Rulla ner
”sökord hjärtstartare”

-Hjärtstartare vid plötsligt hjärtstopp

-Hitta närmaste hjärtstartare

-Webb plats ”hjärtstartarregistret”

Skriv Svedala

-Klicka på siffran på kartan där du letar efter en hjärtstartare. tex 1

-Då får du upp alla registrerade hjärtstartare i detta område.

Jag vet inte varför man upphört med eget register utan hänvisar till ”hjärtstartrregistret” centralt.

Om du ringer 112 akut får du reda på var närmaste hjärtstartare finns. Ring bara detta nr. Akut

.

 
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Information från lokalpolisen i Svedala

Svedala har hittills varit skonat från den våg av åldringsbrott som förekommit i kommunerna runt om Svedala den senaste tiden.

I fredags hade vi dock ett försök till bedrägeri/åldringsbrott mot ett äldre par som bor i Svedala. Paret fick ett samtal från en man som sa att han skulle komma och rensa inkanalen till parets spis, mannen sa även att det var lag på detta. Paret blev misstänksamma och ringde räddningstjänsten för att kontrollera. Räddningstjänsten förklarade för paret att det inte stämmer.

Jag vill att man iakttar försiktighet med personer som ringer upp och påstår saker. Banker tar aldrig kontakt med sina kunder via telefon och begär känslig information såsom koder eller dylikt. Ring till polisen och anmäl om ni känner att saker inte står rätt till. Får ni påhälsning vid dörren och uppfattar misstanke så ringar man 112.

Här nedan lägger jag till en del exempel på vad som har inträffat i kommunerna runt om den senaste tiden.

Corona
Simrishamn 25/1: Målsägaren fick ett SMS gällande beställning av Covid-test. Då målsägaren inte hade beställt något test kontaktade hon 1177 som inte kändes vid förfarandet.

Trygghetslarm
Bjärred 25/1: Målsägaren blev uppringd av en man som sa att han skulle boka en tid då han skulle byta batteri i målsägarens trygghetslarm. Efter avslutat samtal anade målsägaren oråd och i kontakt med kommunen fick målsägaren besked att mannen ej ringt på uppdrag av dem. 

Hämtar bankkort
Skurup och Lund 29/1: Målsägarna blev båda uppringda av en man från banken som förmådde dem lämna ifrån sig bankkort och kod. I Lund kom målsägarens dotter på besök under samtalet med bedragaren. Trots att besöket varade drygt 2 timmar, kom en man och hämtade bankkortet när målsägaren åter var ensam. Uttag har skett i båda ärendena. 

Vishing
Lund 28/1: Målsägaren blev uppringd av bankmannen ”Robert” som sa att det var bedragare som försökte ta pengar från målsägarens konto. Målsägaren slängde på luren.

ComHem/Avgrävd kabel
Samtliga målsägare blev uppringda av en man som utgav sig ringa från ComHem eller ”kabel-TV” med anleding av en avgrävd kabel. Mannen erbjöd sig att komma hem till målsägarna för att hjälpa dem uppdatera sina TV-apparater. I två ärenden (båda i Hörby) avstyrdes besöken.

I Lund fick målsägaren besök av två män. Medan en av männen mixtrade med TV stod den andre mannen kvar i hallen. Målsägaren hade uppsikt över båda männen som lämnade bostaden efter att ha efterfrågat målsägarens bankkortsuppgifter, under förevändning att målsägaren skulle få pengar tillbaka. Inga uppgifter lämnades ut.

Med vänliga hälsningar

Paul Nilsson

Kommunpolis, Svedala

 
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Info 6/2.Meddelande från Skånetrafikens Serviceresor och PRO

Meddelande från Skånetrafikens Serviceresor. Resenär med Skånetrafikens Serviceresor måste alltid kunna visa legitimation vid färd.

 

Hälsn A-M Albin repr för PRO, Bara i kommunens kommunala pensionärsråd

 

 

 

Ann-Magreth Albin

 
 
 

Ordförandebrev nummer 2, 2021

 

Nu är vi inne i februari månad, och inom de närmsta dagarna kommer årets första nummer av PRO:s tidning PRO Pensionären hem till dig. Jag tycker alltid att det är fint att få öppna en ny utgåva av vår tidning, och jag vet att jag inte är ensam om denna känsla.

 

Det här numret har med sig en viktig bilaga, nämligen avisering för 2021 års medlemskap. Bilagan innehåller förutom ditt medlemskort, en betalningsavi. Det är viktigt att du betalar medlemsavgiften för att fortsätta vara medlem. År 2020 kommer gå till historien som ett förfärligt år för oss äldre. Nu ser vi framåt mot en vår och sommar då vi åter kan träffas och ha roligt tillsammans inom PRO.

PRO är en folkrörelse, och som en sådan så är det vi medlemmar som på föreningsmöten beslutar om verksamhet och medlemsavgift. Vi beslutar också via valda ombud om distriktets avgift och verksamhet och slutligen genom valda ombud om avgiften till Riksorganisationen.

En fin och bra sak med PRO är att vi till allra största delen finansierar vår verksamhet med medlemsavgifter – inte via bidrag. Det gör PRO till en självständig och oberoende organisation. Beslutsfattare lyssnar på oss och ju fler vi är, desto starkare blir PRO:s röst. Just därför är varenda medlem så viktig.

Pandemin har inneburit och innebär fortfarande oerhörda påfrestningar för oss äldre och hela vår organisation. Föreningarna fick från en dag till en annan i stort sett stänga ner alla aktiviteter, som det annars finns tusentals av varje dag inom PRO.

En del säger ”varför ska jag betala när det inte är några aktiviteter där jag bor”, eller ”jag vill vänta och se vad som händer…”

Mot detta vill jag säga att pandemin tvingade oss att ställa om vår verksamhet på alla nivåer. PRO:s verksamheter har inte slutat, men de har fått andra former. Vi har arbetat på alla plan med att hålla kontakten med våra medlemmar. Det har varit lättast med de som är digitala, och där kan vi nu säga att vi har utvecklat vår digitala förmåga – inte minst hos våra förtroendevalda, men många medlemmar har också gjort detta. Vi har skickat brev, kort och framförallt ringt till ett stort antal av våra medlemmar. Jag känner stor stolthet över detta. Själv har jag också ringt många medlemmar i alla delar av vårt land, och kommer att fortsätta med det. De här ordförandebreven till alla medlemmar som vi har e-postadresser till är också ett initiativ från mig med anledning av covid-19.

Många föreningar har genomfört många och intressanta aktiviteter utomhus när detta har varit möjligt.

Vi har intensifierat vårt intressepolitiska arbete centralt. Bland annat har vi varit pådrivande för att få fram en äldreomsorgslag, vilket regeringen nu ska utreda. Vi har också varit tydliga med att äldreomsorgen måste få mer resurser. Inom PRO har vi skapat en Coronagrupp som ska ge särskilt underlag för PRO:s ledamöter i KPR (Kommunala pensionärsråden). Vi fortsätter att driva på för att höja den allmänna pensionen och i september kommer ett inkomstpensionstillägg.

PRO:s årliga prisundersökning publicerades i januari – den här gången har vi undersökt priser för vår matkasse om man handlar den på nätet. Det visade sig att priset generellt har ökat med tre procent och med så mycket som tio procent i Jämtland. Det har betydelse att vi i PRO gör våra prisundersökningar, något som vi har gjort sedan 1991. Vi arbetar också med att varna för kriminella som försöker komma åt våra inloggningsuppgifter och bank-Id m.m. Låt dig inte luras om någon just nu försöker erbjuda sin hjälp för att underlätta tidsbokning för vaccination!

Vi planerar också för att på olika sätt stötta föreningarna när vi på allvar kan komma igång med hela bredden av PRO:s verksamhet. Under tiden säg till dina vänner, som ännu inte är medlemmar i PRO, att bli medlem. Uppmana även de som är medlemmar, som tvekar om att betala medlemsavgiften att göra detta. På så sätt kan vi fortsätta att skapa aktiviteter och gemenskap och påverka politiska beslut!

Vi kommer att skicka en Trippelskrapslott till de hundra första medlemmarna som betalar sin medlemsavgift – ”först till kvarn” – som ett särskilt tack.

Genom att vi vaccinerar oss, när vi får besked om var och hur, bidrar vi till att vi inte själva blir smittade eller smitta andra. Därefter bör vi kunna se fram emot ljusare tider, då vi ska kunna träffas igen och känna stor glädje av vårt medlemskap i PRO.

”Det flyter en droppe i livets älv

den har ingen kraft att flyta själv

Det krävs kraft av varenda droppe

att hålla de andra oppe”

Därför behövs vi alla i PRO!

 

Christina Tallberg
Ordförande PRO

 
Print Friendly, PDF & Email

Info 4/2

Christina Tallberg, ordförande PRO. FOTO: Anneli Nygårds

 
Kategorier:
Covid-19
Publicerad:
 
 

Öppet brev till SKR: ”PRO kräver tydliga besked om vaccinationerna”

 

Den grupp som drabbats hårdast under coronapandemin är pensionärerna. I skrivande stund har fler än 10 000 personer över 70 år dött med covid-19, alltså fler än 90 procent av alla som har avlidit hittills i sjukdomen i Sverige.

 

Många av oss äldre har förlorat en livskamrat, familjemedlem, släkting eller vän. Vi har också i högre grad än andra fått betala pandemins pris genom isolering.
Pensionärernas riksorganisation, PRO, ser nu oroväckande rapportering om förseningar och slarv med vaccinationer mot covid-19, runtom i landet. På vissa platser har det till och med förekommit att icke prioriterade personer kunnat få vaccin. Det innebär att behövande blivit utan.
Folkhälsomyndigheten är tydlig i sin bedömning av prioriterade vaccinationsgrupper: ”Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder”.

Både jag själv och många PRO-medlemmar känner oro över långsamheten i vaccinationerna, och efterfrågar tydliga och snabba besked om hur vaccinationerna ska gå till. Negativ medierapportering och brist på information riskerar att urholka tilltron till vaccinationerna och ansvariga myndigheter, hos de två miljoner svenskar som är över 65 år.

 

PRO kräver därför:

 

► Håll fast vid myndigheternas riktlinjer och prioritera dem med störst risk att bli allvarligt sjuka. Äldre måste komma först i vaccinationsköerna.
► Regionerna behöver bli tydliga med information om var, när och hur vaccinationerna ska gå till. PRO hjälper gärna till att sprida den informationen. Vi når snabbt alla våra 300 000 medlemmar.
► Information och bokning måste ske analogt – inte bara digitalt på hemsidan 1177.

Christina Tallberg
Ordförande PRO

 

Text: PROriks

 

Konsumentrådgivning – ett nytt erbjudande till PRO:are. FOTO: Mostphotos

 
Kategorier:
Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:
 
 

Grattis PRO:are – nu får alla som behöver konsumentrådgivning

 

Förlorat pengar på inställd resa? Hamnat i strid med hantverkaren? Lurad av telefonförsäljare? Nu kan du som är PRO-medlem, oavsett var du bor, få hjälp av Konsumentcentrum – en del av Råd & Rön.

 

Från och med nu får alla PRO:are som behöver stöd med krångliga konsumentfrågor ta hjälp av Konsumentcentrum som är en del av tidningen Råd & Rön.

Det här kan du få hjälp med:
Konsumentvägledning via e-post och telefon gällande konsumenträttslig lagstiftning, information inför köp och råd vid klagomål.

Du kan skicka in avtal eller anmälningar, till exempel till Allmänna reklamationsnämnden, om du vill få dem granskade.

Vid behov får du också hjälp att kontakta företagen.

Möjligheten att få konsumentstöd är en del av ditt PRO-medlemskap och gäller under hela 2021. Det är viktigt att du har ditt medlemsnummer tillgängligt då vi kommer att fråga efter det.

Kontakt:
Maria Wiezell och Anna-Lena Ström på Konsumentcentrum
Telefon: 08-674 43 74, måndag–onsdag klockan 9–11 och 13–15
E-post: radgivning@konsumentcentrum.se

Från Sydsvenskan

Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne, är kritik till att kommunala chefer fått del av restdoser.Bild: Johan Nilsson/TT

 

Maria Landgren, läkemedelschef och vaccinsamordnare i Region Skåne, är kritik till att kommunala chefer fått del av restdoser.Bild: Johan Nilsson/TTChefer i Svedala och Burlöv gick före i vaccinationskön: ”Det var snabba beslut”

Chefer och administrativ personal i Burlöv erbjöds vaccin mot covid-19 i strid med prioriteringsordningen. I Svedala har bland andra socialchefen fått en dos.
– Jag tycker inte att man har agerat rätt, säger Region Skånes vaccinsamordnare Maria Landgren.

– Det tycker jag också att de gör, men vi har haft ett antal fall som inte varit bra och från vår sida försöker vi nu förtydliga vad som gäller, säger Maria Landgren, vaccinsamordnare på Region Skåne.
Nu kan Sydsvenskan berätta att nio kommunala chefer i Svedala kommmun har vaccinerats trots att de inte är prioriterade. Enligt socialchef Leena Berlin Hallrup handlar det om chefer inom vård och omsorg, som jobbar omvårdnadsnära i verksamheterna.
– Det här var snabba beslut från oss för att rädda doser som skulle ha kasserats.
Kommunens rutin för att inte behöva kassera vaccin var att följa en prioriteringslista över personal och äldre och dessutom ha en ”stand by-lista” över alla på tur att vaccineras.
– Det var ont om tid för att få in personal som skulle ha prioriterats enligt lista nummer ett, och även lista nummer två. När det då uppstått några restdoser har vi tagit beslutet att kalla in dem som kan ta sig dit på tio minuter, en kvart, säger Leena Berlin Hallrup.
Hon konstaterar nu att beslutet var fel.
– Vi har frångått prioriteringsordningen. Vi har gjort fel, med facit i hand.
– Det vill säga att vi har följt prioriteringslistan till punkt och pricka, men kallat in chefer i sista minuten för att inte några restdoser skulle förgås.
Vem beslutade om vilka som skulle vaccineras?
– Det var mitt beslut och i efterhand har jag informerat kommundirektören.
Är du själv vaccinerad?
– Ja.
Jobbar du omvårdnadsnära?
– Jag är legitimerad sjuksköterska och har stått stand by för att hjälpa till med vaccineringarna. Jag kunde ta mig snabbt dit också.
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Info 3/2

Från Skånska Dagbladet

Bild1

PRO Riks

Christina Tallberg, ordförande PRO. FOTO: Anneli Nygårds

 
Kategorier:
Covid-19
Publicerad:
 
 

PRO:s ordförande och Agnes Wold i Expressen om vaccinationerna

 

Många äldre är oroliga inför coronavaccinationerna. För att boka tid för vaccinering kan de behöva legitimera sig med mobilt bankID – något inte alla äldre har. ”Många av våra medlemmar känner sig inte bekväma med tekniken som krävs”, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. 

 

– Det är vaccineringen vi längtat efter, men många av våra medlemmar känner sig inte bekväma med tekniken som krävs. De är rädda för att glömma bort koder och att råka lämna ut uppgifter till fel personer, säger Tallberg till Expressen.

Här kan du läsa hela artikeln.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Text: PRO riks

 

Svedala Kommun

L

Corona – så ser det ut i din kommun

Klicka på länken

Corona – så ser det ut i din kommun – SVT Nyheter

 

 

UTREDNING REKOMMENDERAR SVEDALA KOMMUN ATT BLI DEL AV RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Publicerad 2021-02-02 kl 15:08

 

Kommunen skulle gynnas av regional samverkan när ökad befolkning ställer större krav på räddningstjänsten i framtiden. Det är slutsatsen av kommunens tjänstemannautredning, som rekommenderar ett samgående med Räddningstjänst Syd

När Svedala kommuns befolkning växer kommer den befintliga räddningstjänsten få allt svårare att utföra sitt uppdrag om antalet tillbud ökar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utöver detta lyft fram områden som behöver utvecklas i framtidens räddningstjänst. Att lösa detta i egen regi skulle kräva omfattande kostnadsökningar för lokaler och utökad bemanning. Redan idag ligger kostnaderna för Svedala kommuns räddningstjänst högre per kommuninvånare än för de flesta av grannkommunerna.

Kommunens utredning har undersökt vilka alternativ som finns för framtidens räddningstjänst i Svedala kommun. Att bibehålla räddningstjänsten i egen regi har jämförts med scenarier där kommunen antingen samverkar med Trelleborgs räddningstjänst eller ingår i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

Slutsatsen är att kvaliteten bibehålls samtidigt som kostnaderna över tid blir lägre ifall Svedala kommun skulle bli medlem i Räddningstjänsten Syd. Fördelarna ligger bland annat i en specialiserad organisation med en direktion som endast sysslar med räddningstjänstfrågor. Det nationella och internationella samarbetet hos Räddningstjänsten Syd är välutvecklat, och det systematiska kvalitetsarbetet och viss del av det förebyggande arbetet bedöms ligga något före övriga alternativ. Dessutom är Räddningstjänsten Syd en större organisation som är mindre känslig för vakanser bland personal.

Oavsett hur kommunfullmäktige väljer att gå vidare i frågan, finns det fortfarande behov av en deltidsbemannad brandstation i Svedala.

Kommunstyrelsen har fått information om utredningen 1 februari. Slutligt beslut om framtidens organisation fattas av kommunfullmäktige.

 

 
Print Friendly, PDF & Email

Info 30/1

Johan Rabaeus, Arja Saijonmaa, Kattis Ahlström, Carl-Jan Granqvist och Siw Malmkvist. FOTO: UR

 
Kategorier:
Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:
 
 

Välkommen på smygpremiär av Seniorsurfarna säsong två!

 

Nu på tisdag den andra februari har du möjlighet att ta del av Seniorsurfarna före alla andra på en exklusiv digital smygpremiär. UR visar ett avsnitt ur den nya säsongen och berättar om arbetet med serien.

 

I den nya säsongen av Seniorsurfarna är deltagarna inga mindre än Siw Malmkvist, Arja Saijonmaa, Carl-Jan Granqvist och Johan Rabaeus. Precis som förra säsongen är Kattis Ahlström vägvisare. Det blir återigen ett veckolångt träningsläger med fullt fokus på digitala färdigheter.
Med en pandemi som plötsligt krävde att alla behövde umgås digitalt i mycket större utsträckning valde UR att producera en ny säsong av Seniorsurfarna.

Det finns möjlighet att ställa frågor och programmet utlovar också en liten överraskning. Har du en vän eller två eller flera som också vill vara med – skicka gärna vidare denna inbjudan. För att vara helt säker på en plats anmäl dig redan idag!

Datum och tid: Tisdagen den 2 februari klockan 14.00 – 15.30
Plats: Digitalt via utskickad länk som skickas till den mejladress du anmält dig med.
OSA: smygpremiar@ur.se

 

Text: Anton Emanuelsson

.

 
Print Friendly, PDF & Email

Info 27/1

Marie Näslund, samhällspolitisk chef på PRO. FOTO: Skärmdump PTS, Post- och Telestyrelsen.

 
Kategorier:
Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:
 
 

Se när PRO medverkar i seminarium om att bryta isoleringen

 

Post- och telestyrelsen har ett uppdrag från regeringen att ska bidra till äldres förmåga att använda digitala tjänster, öka tillgängligheten till dem samt främja den digitala delaktigheten. PRO:s samhällspolitiska chef Marie Näslund är en av de medverkande i sändningen som går att se här.

 

Programmet består av gästerna:
Sebastian de Toro, statssekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman
Carola Gunnarsson, förste vice ordförande på Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT- och telekomföretagen
Marie Näslund, samhällspolitisk chef på PRO
Berndt Eriksson, styrelseledamot på SPF Seniorerna

Här kan du läsa mer om projektet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
 

Text: PRO riks

.

 
Print Friendly, PDF & Email

Info 26/1

Sveriges riksdag. FOTO: Wikimedia commons

 
Kategorier:
Covid-19
Publicerad:
 
 

PRO:s ordförande medverkar i socialutskottets utfrågning om Coronakommissionen

 

I juni 2020 beslutade regeringen att tillsätta en granskningskommission. Syftet var att utvärdera regeringens, myndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar covid-19. Nu får PRO:s ordförande chansen att ställa kritiska frågor.

 

Klicka här för att se direktsändningen eller för att se den i efterhand.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Utfrågningen pågår mellan klockan 09.00–11.40, den 26 januari.

PRO:s ordförande Christina Tallberg medverkar 09.55-10.05 .

 

Text: PRO riks

Print Friendly, PDF & Email

Info 25/1

LÅGT VATTENTRYCK HOS HUSHÅLL I BARA

Publicerad 2021-01-25 kl 11:16

 

Foto: Linda-Pauline/Scandinav

På torsdag 28 januari kl 08:30-15:00 utför VA-enheten (vatten och avlopp) servicearbete på anläggningen för dricksvatten i Bara. Det innebär att hushållen i Bara med omnejd kan uppleva ett lägre tryck i kranarna under tiden arbetet pågår.

Print Friendly, PDF & Email

Svedala Kommun meddelar

DAGLIG VERKSAMHET FORTSÄTTER VARA TILLFÄLLIGT STÄNGT TILL OCH MED DEN 28 FEBRUARI 2021

Publicerad 2021-01-22 kl 16:03

Av hänsyn till riskgrupper hos deltagarna och med anledning av de skärpta restriktionerna kommer daglig verksamhet att fortsatt vara stängt till och med den 28 februari 2021.

Covid-19 sprids snabbt i Skåne och Svedala kommun. Då flera av deltagarna i daglig verksamhet tillhör riskgrupp eller bor med någon som tillhör riskgrupp, behöver vi förhålla oss till det som Folkhälsomyndigheten och smittskydd, Region Skåne rekommenderar.

Daglig verksamhet är stöd till personer med funktionsnedsättning. Syftet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning eller ett meningsfullt arbete, och ska hjälpa deltagarna att öka sin självständighet och delaktighet i samhället.

Under den tidsbegränsade stängningen kommer vi att upprätthålla vardagen så meningsfull, begriplig och hanterbar som möjligt för deltagarna.

När daglig verksamhet stängs tillfälligt så kommer kommunen att se till att personal från daglig verksamhet anordnar aktiviteter utifrån den enskildes behov. Exempelvis kan det vara aktiviteter i LSS-bostäder, att personal åker hem till de som inte bor i LSS-bostad eller aktiviteter utomhus. Även om daglig verksamhet stängs tillfälligt så kommer habiliteringsersättning att utbetalas som vanligt till deltagarna.

Sidansvarig: Moa Blom
Print Friendly, PDF & Email

Info 22/1 Ordförandebrev från PRO

Christina Tallberg, ordförande PRO. Foto: Anneli Nygårds

Hej 
 
Nu har vi lämnat 2020 bakom oss. Det är nog ett av de mest märkliga år som vi har upplevt, både som enskilda och som medlemmar i PRO. Vi har tvingats till olika begränsningar. För många har detta varit mycket påfrestande. Andra har klarat denna omställning bättre.

För PRO:s del har den allra största delen – föreningsaktiviteterna – uteblivit helt eller delvis. Men många utomhusaktiviteter har anordnats och föreningarna har varit kreativa med att hitta nya sådana aktiviteter. Vår digitala förmåga har utvecklats, inte minst bland våra förtroendevalda, men också hos andra medlemmar.

Tyvärr så fortsätter smittspridningen i stort sett i hela landet. Detta är mycket oroande, och vi måste göra allt för att hålla den nere. Vi får fortsätta med att följa alla regler som finns.

Ett ljus i mörkret är att det snart blir dags för den större gruppen av PRO:s medlemmar att bli vaccinerade. Det finns en fastställd prioriteringsordning och den ska i huvudsak följas. Jag har förståelse för att IVA-personal kan få gå före så att den mest avancerade vården kan fungera, men inte andra grupper. Vi äldre har fått försaka mest under pandemin och om vi blir sjuka blir det många gånger allvarligare för oss. Därför är det viktigt att hålla fast vid ordningen för vaccinationer.

Om du har allergier eller är orolig för vaccinets effekter så tala med din läkare. Det är viktigt att så många som möjligt tar emot erbjudandet om vaccination och det är heller ingen kostnad för oss att få det.

Tyvärr passar bedragare och kriminella just nu på att ta kontakt med oss äldre för att erbjuda sin ”hjälp att boka tid för vaccination”. Detta sker per telefon, sms eller mejl och utger sig för att komma från vårdguiden 1177, vårdcentralen, regionen m.m och vill få tillgång till bank-id, mobilt bank-id eller andra inloggningsuppgifter. Ingen vårdgivare ber om dina uppgifter på det sättet! Om någon tar sådan kontakt med dig, avsluta genast och lägg på!

PRO har uppmanat regionerna att ge tydlig information, inte bara digitalt utan även skriftligt och genom annonser i lokalpressen för att informera oss om när, var och hur vi kommer att erbjudas vaccination. Min uppmaning är – vaccinera dig! På det viset kan vi alla bidra till att minska smittan.

Sedan 1991 har PRO genomfört en prisundersökning i butikerna. Av förklarliga skäl så kunde vi inte gå ut i butikerna och undersöka priserna i år. Därför har vi undersökt näthandeln. Det är den mest omfattande undersökning som hittills har gjorts. Många av oss äldre använder oss av näthandeln för våra dagligvaruinköp. Problemet är att det är dyrare, inte tillgängligt överallt i landet och att möjligheterna att få varor hem till bostaden varierar. Gå in och ta del av undersökningen på vår hemsida pro.se/prisundersokning 

I stora delar av vårt land har vi vinterväder med snö. När solen skiner är det mycket vackert och det lyser upp tillvaron. Glöm inte att ta på broddarna när du går ut och promenerar.

”Hej vinterland, nu är du här…”

Hälsningar,            

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Print Friendly, PDF & Email

Info 21/1

FOTO: Anneli Nygårds

 
Kategorier:
Konsumentpolitik
Publicerad:
 
 

Prisundersökningen 2020 – Sveriges största undersökning av matpriser på nätet

 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, presenterar nu sin årliga prisundersökning som pågått sedan 1991. Tyvärr har den rådande coronapandemin medfört att vi inte har kunnat besöka butiker, något vi brukar göra i hela landet. I stället har vi gjort Sveriges största undersökning någonsin hittills av matpriser på nätet.

 

Vill du veta var det är billigast att handla där du bor? Läs hela årets undersökning på pro.se/prisundersokning

 

Text: Anton Emanuelsson

Print Friendly, PDF & Email

Info från PRO 19/1

Välkommen till ett nytt spännande år med PRO!
Redaktörer: Eva Risberg & Anneli Nygårds.
Bilder: Mostphotos, Stig Eklöf, PRO Säter, UR, Digitalhjälpen, RFSU, PRO Folkhögskola, Anneli Nygårds. 

Dispens från stadgarna
Corona-pandemin har drabbat PRO hårt mot bakgrund av att en stor andel av PRO:s medlemmar tillhör riskgrupper. PRO:s föreningar, samorganisationer och distrikt har skjutit fram eller ställt in verksamhet under stora delar av 2020.

I väntan på vaccin rekommenderar Folkhälsomyndigheten fortsättningsvis utomhusaktiviteter med avstånd. Det gäller även inför våren 2021.

PRO:s styrelse beslutade om utökad dispens från stadgarna vid sammanträde i april. Corona-pandemin fortsätter och PRO:s styrelse föreslår därför en förlängning av dispensen från stadgarna att gälla även 2021.
Läs hela dokumentet här

 

Digitalhjälpen – utökad med information om videosamtal och hjälp på distans
Digitalhjälpen innehåller vägledning och tips för en lättare vardag. Digitalhjälpen har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag med syftet att bidra till att bryta den sociala isoleringen under coronapandemin. En viktig del i uppdraget var att genomföra insatser för att öka äldres digitala delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster. 

Digitalhjälpen vänder sig till dig som vill och har behov av att lära dig mer om hur du till exempel kan handla, umgås, legitimera dig digitalt och numera även ha videosamtal och få eller ge hjälp på distans. Men målgruppen är även anhöriga och familj samt vård- och omsorgspersonal, som alla kan stötta äldre i att bli mer digitala. 

På sidan finns även goda exempel och tips på olika initiativ för den som vill lära sig mer. Ett exempel är PRO:s samarbete med Google, Digital fika med Google. Post- och telestyrelsen (PTS) står bakom sidan och PRO har deltagit i arbetet i en referensgrupp.
Länk till Digitalhjälpen

Seniorsurfarna säsong 2 startar 9 februari
Denna säsong bygger vidare på Seniorsurfarna säsong 1 men kan användas utan att man har sett den första säsongen. Programserien lämpar sig mycket väl för en studiecirkel. Läs mer om Seniorsurfarna säsong 2

På Utbildningsradions (UR) hemsida kan man titta på de sex avsnitten från säsong 1. Där finns också pedagogiskt material för den som vill starta en studiecirkel. Länk till de sex avsnitten i säsong 1

Dessutom kan man i Seniorsurfarskolan få tips och lära sig tolv olika moment, ett i taget, som till exempel ’Hur man använder mobiltelefon i stället för dator’, ’Skaffa e-post’, ’Hur du använder mobilt bank-id’ och ’Hur du skaffar och använder swish’. Programmen är teckenspråkstolkade. Länk till Seniorsurfarskolan

.

Print Friendly, PDF & Email

Info 19/1 Från Sydsvenskan

Om texten är svår att läsa så bifogas en tydligare version nedan.


Polisen ser ett mönster i inbrottsvågen mot äldre

Förra året stack inbrottskurvan i Svedala kommun iväg rejält jämfört med Vellinge och Trelleborg. Främsta anledningen: den fortsatta inbrottsvågen mot kommunens äldre. Under 2021 blir drönare ett av polisens nya vapen i jakten på tjuvarna.
Som Sydsvenskan tidigare berättat drabbades Svedala kommun under 2020 av en inbrottsvåg, som inleddes redan under våren men intensifierades under hösten. Med tiden har ett mönster växt fram ur anmälningarna. Tjuvarna slår ofta till dagtid, medan boende lämnar hemmet kortare perioder. Stöldgodset rör sig främst om smycken och kontanter – och många av offren är äldre personer.
Bostadsområdet Klockarejorden och omkringliggande gator i Svedala tätort har varit särskilt utsatta, liksom adresser i centrala delen av grannbyn Bara.
En teori har varit att tjuvarna håller uppsikt vid parkeringar och slår till när boende kör iväg. I perioder har polisen därför ökat bevakningen och även patrullerat med cykel, men utan resultat. Inbrotten har fortsatt även om Mats Rindborn Grahl, kommunpolis i Trelleborg, upplever att anmälningsflödet har bromsat in lite under de senaste veckorna.
I Vellinge och Trelleborg syns samtidigt rakt motsatta siffror. I Vellinge har inbrottskurvan sjunkit drastiskt på senare år, och även i Trelleborg märks en vikande trend.
– Vellinge har jobbat väldigt hårt med grannsamverkan, och nått många hushåll, säger Mats Rindborn Grahl, för att peka på en delförklaring till vändningen i statistiken.
Nu inleder polisen 2021 med en ny insats – bevakning med drönare över tätorterna Bara och Svedala. I ett första steg har man utgått från de platser och tidpunkter när flest inbrott anmäls.
– Det är förberett, så i princip kan man köra igång när som helst, säger Mats Rindborn Grahl.
I lokalpolisområde Trelleborg, som även omfattar Svedala och Vellinge, har man använt den nya tekniken i ett halvår. I Trelleborg har den kommit till nytta vid tillslag under Rimfrost-insatsen, vars övergripande syfte har varit att minska tillgången på vapen och narkotika.
Vad har ni fått för utfall?
– För tidigt att säga. Men drönare kan användas vid alla möjliga tillfällen, rån, sök efter person eller som här – rent övervakningsmässigt när det förekommer ordningsstörningar i ett specifikt område.
– Vi får se hur det utvecklas, det är fortfarande i sin linda.
För att bryta inbrottstrenden i Svedala kommer polisen både att arbeta med utökade informationskampanjer och se över sitt eget brottsförebyggande arbete.
– Ofta är det så att man riktar in sig på äldre personer. De har fasta rutiner och är oftast hemma, man ser när de lämnar bostaden. Då går tjuven in, säger Mats Rindborn Grahl.
– Det handlar om att medvetandegöra människor för att öka egenförmågan.
Han får medhåll av Björn Jönsson, ordförande i PRO Svedala.
– Många av oss äldre tror inte att det händer oss. Allting har ju förändrats i världen under vår tid. Förr kunde man gå hemifrån utan att låsa dörren, men det kan man inte mer, säger han.
Både okunskap om teknik och ekonomin är bromsklossar i sammanhanget:
– Larm är bra, men också en kostnad.
Ann-Magreth Albin, som representerar PRO Bara i Svedalas pensionärsråd, har varit i kontakt med flera drabbade.
– Folk har samlat på sig minnessaker, inte konstigt att man blir förtvivlad när någon går in och tar dem. Det pratas om inbrotten, väldigt obehagligt.
Nu ser hon fram emot ett utökat samarbete mellan seniorföreningarna och Svedalas nye kommunpolis Paul Nilsson.
– Jag tror att vi får hjälp med det här.
FAKTA

Antalet inbrott och inbrottsförsök

år 2019 år 2020
Trelleborg 143 131
Vellinge 118 87
Svedala 60 97
Print Friendly, PDF & Email

Info 16/1 Svedala Kommun Halkbekämpning

Snöplog. Foto: Thomas Adolfsén

SNÖSKOTTNING OCH HALKBEKÄMPNING

Kontakt

Kundservice
Svedala kommun
040-626 80 00
kommunen@svedala.se

För Miljö och teknik börjar vintern i mitten på november och håller på till mitten av mars. Då aktiveras en beredskapsgrupp som dygnet runt övervakar väder och vägar för att genast kunna ta beslut och att sätta in halkbekämpning och snöröjning. Se längst ner på sidan för bra väderlänkar!

Vem ansvarar var?

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

Kommunen har ansvaret för vinterväghållningen på offentliga platser såsom kommunens körbanor, cykelvägar, torg och vissa gångbanor.

Villaägare och andra fastighetsägare ska röja snö och se till att det inte är halt på trottoaren utanför sin fastighet. Detta gäller även andra ytor för gångtrafik även om de inte kallas trottoar.

Medel mot halkan

Vi bekämpar halkan med salt. På gångbanor och cykelvägar använder vi även singel. I villaområdena halkbekämpas bara undantagsvis.

Så här prioriterar vi

Vårt mål är att huvudgatorna skall vara halkfria när morgontrafiken sätter igång. Detta omfattar även de mest använda cykelvägarna.

Prioritering 1

Huvudgator, cykelbanor, gångbanor vid kommunens fastigheter och parkeringar.

Prioritering 2

Busshållplatser, matargator, genomfartsgator och industriområden.

Prioritering 3

Övriga ytor områdesvis.

Först snöröjs och halkbekämpas huvudgator och cykelvägar – prioritet 1. När dessa är färdigröjda, börjar arbetet på gator och platser med prioritet 2. Inte förrän det är klart sätter man vid behov igång med övriga ytor – prioritet 3. Observera att om det snöar mycket, betyder det att man behöver köra flera gånger i prioritet 1 innan man börjar i prioritet 2.

På villagator röjer vi bara när det är så mycket snö att det är svårframkomligt på grund av snödjupet. Vid röjning blir de redan smala gatorna ännu smalare på grund av upplogade snövallar. Fastighetsägare ska ej lägga ut snö på gatan från sin garageuppfart utan placera den på sin tomt.

Print Friendly, PDF & Email

Info 15/1 Från Skånska Dagbladet och PRO Riks

Artikel från Skånska Dagbladet
Svedala

Första dosen nu i armen på vårdpersonal

Harriet Nilsson, till vardags distriktssköterska på Bokskogens vårdcentral i Bara, ansvarar för att blanda rätt dos av vaccinet med koksalt.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén
SVEDALA
KLÅGERUP 75 procent av vård- och omsorgspersonalen i Svedala kommun har tackat ja till vaccinering mot covid-19. Nu är den logistiskt lite trixiga organisationen sjösatt och vaccineringen av både personal och de äldre på kommunens särskilda boenden har dragit igång.

– Det är klart det är lite nervöst, vaccinet är ju så nytt och man vet inte så mycket om det, säger Natalie Olsson, undersköterska på Solgården i Klågerup, där 21 av de 31 fast anställda vaccinerades på onsdagen i en första omgång.

Kollegan Sylvia Legic, som sitter i korridoren och väntar på att kallas in i ett av mötesrummen som får tjäna som vaccinationscentral, konstaterar att det är viktigt att vårdpersonalen står upp för vaccineringen och säger:

– Vi vill ju att coronan ska försvinna.

75 procent av vård- och omsorgspersonalen i Svedala kommun har tackat ja till att vaccineras mot covid-19. Två av dem undersköterskorna Sylvia Legiec och Natalie Olsson, som medgav att de var lite nervösa inför sticket.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén

Högt deltagande

Totalt har runt 75 procent av Svedala kommuns personal inom vård- och omsorgsverksamheten tackat ja till vaccinet, både fast anställda och långtidsvikarier. Det ser Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, som oerhört positivt.

– Vi kan inte tvinga någon att vaccinera sig, men vad jag förstår har vi ett hög deltagande i Svedala. Det talas om att 60 procent i snitt i landet sagt ja, säger Anita Persson, som den här första veckan räknar med att vaccinera 145 boende tillsammans med 160 personal.

Mycket logistik

Hon var på plats på Solgården när nu Svedala kommun dragit igång den första omgång av vaccineringar av de sköra äldre på boenden men samtidigt även personalen.

– Vaccineringen kräver mycket mer logistik än man kan tro, konstaterar Anita Persson, Svedala kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén

– Det krävs mer logistik än man kanske förstår för att få ihop det här. Vi inventerar och meddelar sen vårdcentralen hur många doser vi vill ha. Först några dagar innan får vi besked om antalet och kan då organisera själva vaccinationen på olika platser.

– Men vi är glada att få börja vaccinera, det är ett steg i riktning mot att stoppa pandemin, konstaterar Anita Persson, samtidigt som hon meddelar enhetschef Camilla Gren att fem ytterligare personer kommer för att vaccineras under dagen.

Vi är glada för att få börja vaccinera, det är ett steg i riktning mot att stoppa pandemin.
 

I korridoren utanför det mötesrum som för dagen tjänar som vaccinationscentral stod och satt personal med munskydd i väntan på att bli inkallade till läkare Mattias Nimmermark från Bokskogens vårdcentral i Bara som tillsammans med pensionerade sjuksköterskan Margaret Fritz som ansvarar för själva vaccinationen.

En bit bort, i ett helt annat rum sitter distriktssköterska Harriet Nilsson med ansvar för att blandar och sedan iordningställa sprutorna med det eftertraktade vaccinet.

Läkare Magnus Nimmermark ansvarar för inskrivningen av patienterna liksom övervakar dem efter vaccinationen om det skulle ske någon reaktion, vilket han konstaterar är mycket ovanligt.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén

– Det sker med stor noggrannhet och jag spritar och torkar av mellan varje spruta, berättar hon, som till vardags också har sin tjänst på Bokskogens vårdcentral.

På tur i fas två efter de särskilda boendena är vaccinering av Svedalas äldre som bor i eget boende med hemsjukvård. Därefter vaccineras äldre i eget boende som enbart har hemtjänst i en sista fas.

Om fyra veckor ges alla en andra dos.

 
 
PRO i medierna
Publicerad:
 
 

PRO medverkar i P1: ”Ökad risk för bedrägeri när vaccineringen tar fart”

 

”Jag är mycket arg, upprörd och finner knappt ord över min ilska och vrede för att bedragare ringer och lurar oss äldre”, säger Christina Tallberg, ordförande PRO, i P1 morgon.

 

Risken för telefonbedrägerier ökar när en del regioner ibland kontaktar patienter via telefon, medan andra regioner inte gör det. Bedragarna ringer till äldre och utger sig för att vilja hjälpa till.

– Bedragarna som ringer vill att offret ska ta fram sitt bank-id eller sin bankdosa, för att de ska kunna ”hjälpa till” med att boka vaccineringen, säger Christina Tallberg i programmet.

Medverkar gör även Jan Olsson, kriminalkommisarie på Nationellt It-Brottscentrum. Lyssna på inslaget i sin helhet här nedan:

Ökad risk för bedrägeri när vaccineringen tar fart – P1-morgon | Sveriges Radiolänk till annan webbplats

 

Text: PRO riks

 
 

Fler äldre med sämre ekonomi står utan internet: ”En djupt demokratisk fråga”

 

Internetanvändning i Sverige är hög i internationella jämförelser men inte alla har internet. PRO:s ordförande Christina Tallberg medverkar i tidningen Syre på temat digitalisering.

 

Särskilt äldre kvinnor som lever ensamma har ofta låga pensioner och då prioriteras teknik bort.

– Detta är en djupt demokratisk fråga för i dag hänvisas vi alltmer till hemsidor och appar för att boka tid på vårdcentraler, betala räkningar och nu socialt umgänge. Är man inte digital, kommer man utanför, säger Christina Tallberg i artikeln.

Artikeln i sin helhet kan du läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Text: PRO riks

Print Friendly, PDF & Email

Info 14/1

VI ÄR IGÅNG MED VACCINERINGAR MOT COVID-19

Publicerad 2021-01-14 kl 10:26
Uppdaterad 2021-01-14 kl 10:35

Comirnaty, vaccinet från Pfizer/Biontech (Foto: US Secretary of Defense)

I enlighet med Folkhälsomyndighetens plan för vaccinering mot covid-19, har vi i Svedala inlett vaccinationer. Först ut enligt denna plan är äldre i särskilt boende, vårdtagare med omvårdnad i hemmet, personal i äldreomsorg samt hushållskontakter i hemmet.

För Svedalas del inleddes vaccinationerna i tisdags den 12 januari på gruppboendena Stella och Nova samt LSS-boendet Boken. Därefter följde Solgården i Klågerup och Holmagården i Svedala och på torsdagen vaccineras det på Toftaängens äldreboende i Svedala. All personal som önskar erbjuds att bli vaccinerad samtidigt.

Personal vaccin.jpg

 

– Jag känner mig privilegierad att få vaccinet såhär tidigt. Men vi håller ut, tvättar händerna och ser fram emot en vår med lite enklare restriktioner där vi förhoppningsvis kan kramas igen, säger Pia Evander, en av de undersköterskor som blev vaccinerade.

Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Svedala kommun, var med och samordnade så att vaccineringen genomfördes på ett coronasäkert sätt.

– Vi är glada att få börja vaccinera, det är ett steg i riktning mot att stoppa pandemin, säger Anita Persson.

Vecka 3 är det tänkt att vårdtagare i ordinära boenden vaccineras. Även närstående som bor med en vårdtagare har möjlighet att bli vaccinerade. Denna vaccinering sker antingen på vårdcentralen (Vårdcentralen Bokskogen eller Svea) eller i hemmet, om vårdtagaren inte kan ta sig till vårdcentralen. Personal i hemtjänst och hemsjukvård kommer att vaccineras på Trelleborgs lasarett.

Vaccinet som distribueras nu (Comirnaty) kommer från Pfizer/Biontech och ska ges i två doser. Andra vaccinationstillfället planeras fyra veckor efter den första dosen.

Februari startskottet för fas 2

Den andra fasen väntas komma igång i februari. Då vaccineras övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först. Dessutom omfattas personer som har fyllt 18 år och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även de vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Planeringen för vaccineringen är preliminär, besked om antalet levererade doser ges inte till kommunen förrän några dagar innan förväntad leverans och vaccinstart. Detta beror på att primärvården samordnar leveranser till hela Skåne.

syringe.png
FAKTA: VACCINATION

 

Före vaccinationen: Vaccinationen mot covid-19 är frivillig. För dig som vill veta mer inför beslutet om vaccination finns fakta och information hos 1177, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Så går vaccinationen till: Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration. En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen. Om du behöver vaccineras två gånger får du samma typ av vaccin båda gångerna. Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig feber, ont i huvudet och få en allmän sjukdomskänsla. Allt detta är en naturlig reaktion i kroppens immunförsvar. Symtomen är oftast milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Efter vaccinationen: Om du mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen ska du kontakta sjukvården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte. Sjukvården ska rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Om du upplever biverkningar efter vaccinationen kan du också rapportera dem själv på www.lakemedelsverket.se/rapportera.

Sidansvarig: Niklas Michin Aristoy
Print Friendly, PDF & Email

Info 13/1

NY KOMMUNPOLIS PÅ PLATS I SVEDALA KOMMUN

Publicerad 2021-01-12 kl 15:54
Uppdaterad 2021-01-12 kl 16:18

Kommunpolis Paul Nilsson på torget framför kommunhuset i Svedala.Foto: Wojciech Welc, polisen

Måndagen den 11 januari tillträdde Svedalas nye kommunpolis, Paul Nilsson. Paul kommer närmast från polisområde Malmö, där han arbetat som både ingripandepolis och områdespolis. Tidigare har han även arbetat en tid som polis i lokalpolisområde Trelleborg.

Måndagen den 11 januari tillträdde Svedalas nye kommunpolis – Paul Nils-son. Paul kommer närmast från polisområde Malmö, där han arbetat som både ingripandepolis och områdespolis. Tidigare har han även arbetat en tid som polis i lokalpolisområde Trelleborg.

– Jag är mycket stolt och glad över att tillträda tjänsten som kommunpo-lis i Svedala kommun. Det brottsförebyggande arbetet är mycket vik-tigt och jag ser fram emot att få arbeta med detta tillsammans med kommunen. Svedala är en säker och fin kommun men det finns alltid saker att arbeta med, såsom trafik, ungdomar och narkotika. Det är viktigt att man kan känna sig trygg i Svedala!

Paul har genom sitt arbete som områdespolis skaffat sig stor vana vid att ar-beta med ungdomar i samverkan med skolor och socialtjänst, ett samarbete som han gärna vill utveckla vidare i Svedala.

– Jag är mycket glad över att ha Paul på plats som kommunpolis i Sve-dala. Paul har stor erfarenhet och många goda tankar och idéer om hur man driver och utvecklar det brottsförebyggande och trygghetsskap-ande arbetet, något som kommer att vara mycket positivt för Svedala kommun, säger lokalpolisområdeschef Lars-Gunnar Björnqvist.

– Vi önskar Paul Nilsson varmt välkommen till Svedala kommun och ser fram emot en fortsatt god samverkan mellan kommunen och poli-sen där vi tillsammans arbetar för att vara en riktigt trygg kommun att bo och driva företag i, säger Linda Allansson Wester, (m) kommunstyrelsens ordförande i Svedala kommun.

Sidansvarig: Louise Sandell

.

Print Friendly, PDF & Email

Info 8/1 om Seniorgympan

Foto Lars Bendroth

Kerstin Ellström meddelar:

Hej
Här kommer en liten resumé
Höstterminen Seniorgympan med Tove började den 7 sep och skulle hålla på till den 7 dec   Det blev 12 gånger.
Vi bestämde ganska snart att vi skulle gympa utomhus på Bara idrottsplats (vid Löparbanan) Som tur var så hade vi vädrets makter med oss 10 gånger av 12
Var och en hade eget liggunderlag eller någon sorts yogamatta med sig
Vi var ca 15 st. deltagare när vi var ute och 5- 8 st. när vi var inomhus. Vi kommer att fortsätta likadant 2021 tills v19.
Priset är samma 250 kr för medlemmar.

Vi tar nya tag den 11 januari kl. 9.30 

 Välkomna Kerstin

Obs för eventuellt nya deltagare. Vid dåligt väder kontakta Kerstin Ellström för att få besked om gympan blir av. 0706 86180

Print Friendly, PDF & Email

Julafton information

Idag vill vi informera om den nya kommunpolisen Paul Nilsson. Det är Ann-Magreth Albin som varit i kontakt med honom.
Dessutom har Sydsvenskan uppmärksammat att tomten bor här i Bara. Ett utdrag från  dagens tidning kommer med.

Slutligen vill vi i styrelsen önska alla medlemmar en

GOD JUL och ett förhoppningsvis bättre Nytt ÅR

 

Ann- Magreth Albin informerar: 

Sänder denna info till er för kännedom från vår nye kommunpolis Paul Nilsson

Hej Ann-Magreth,
Ni får gärna vara extra vaksamma, vi har haft mycket inbrott i Svedala/Bara tätort under hösten. De senaste två veckorna har det varit lugnt, fast i början av veckan hade vi ett nytt inbrott i Bara.
Tjuvarna väljer att göra inbrott i äldres hus och tillgriper pengar och smycken. Inbrotten inträffar främst mellan kl 10:00-15:00.  Vi  misstänker att tjuvarna många gånger sitter och gör slagningar på bilar som lämnar bostadsområden.
Jag tänker att PRO Bara kan vara en viktig länk i att upptäcka tjuvarna när ni är ute i samhället.
Signalement på den tjuvliga som vi haft är: Svarta mörka jackor med huva, funktionsbyxor i mörk färg, man har gärna en keps under luvan och en halsduk för at dölja ansiktet. Det som verkligen sticker ut är att man brukar ha tomma innebandyfodral, eller paddelfodral (typ Spalding) på ryggen som man förvarar brytverktyg i, ibland har de trädgårdshandskar på sig och sneakersskor.
I vissa fall har de använt blå ikeakassar när de lämnat brottsplatsen (allt för att det ska se normalt ut), de har även uppfört sig lugnt och brukar hälsa vänligt när de blir upptäckta, vilket gör att grannar och boende blir osäkra på om de är tjuvar eller inte.
Om ni ser någon stryka runt med detta signalement så ring in till polisen 112 om det är brådskande (pågående), annars 11414. Lägg signalement och eventuella bilar på minnet (färg, modell och reg.nr.) samt vilken riktning de gått/kört.
Polisen kommer att vara närvarande de kommande veckorna i Svedala kommun med UAS (drönare) för att flygbevaka, samt rytteriet och vanlig polis som kommer att patrullera.
Ha en riktigt god jul och gott nytt år.

Med vänliga hälsningar

Paul Nilsson
paul-c.nilsson@polisen.se
Kommunpolis Svedala

Print Friendly, PDF & Email

Info 22/12

TRYGGHETEN ÄR FORTSATT HÖG I SVEDALA KOMMUN

Publicerad 2020-12-21 kl 15:46

 

De boende i Svedala kommun känner sig trygga. Det visar resultatet av årets trygghetsmätning som under hösten genomfördes av polisen. Det totala indexet är på en fortsatt låg nivå, även om det har stigit något, från fjolårets 1,94 till 2,13.

Resultatet i Trygghetsmätningen delas in i ”index” från 0-6 där 0 är ”närmast obefintligt problem” och 6 är ”alarmerande påtagligt problem”. Svedala kommun ligger i årets mätning på 2,13.

– Brottsligheten är låg i Svedala kommun, och det är glädjande att se att flesta som svarat på Trygghetsmätningen upplever att kommunen är en mycket trygg plats att bo på, säger Linda Allansson Wester (M) kommunstyrelsens ordförande i Svedala kommun. Vi ser en liten uppgång i den upplevda otryggheten, jämfört med förra året, och vår målsättning är givetvis att ännu fler ska känna sig mycket trygga i vår kommun.

Glädjande är att utsattheten för brott ligger på ett lågt index, 0,75. Värdet för de som uppger sig ha utsatts för fysiskt våld under de senaste månaderna är nere på index 0. Mätningen visar också att fler är benägna att anmäla brott till polisen jämfört med i fjol.

– Jag är nöjd med de förbättringar vi ser i årets trygghetsmätning, och den respons som vi får från medborgarna. Mätningarna är viktiga för oss och våra samarbetspartners för att vi på rätt sätt ska kunna arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället, säger lokalpolisområdeschef Lars-Gunnar Björnqvist.

Svedala kommun tillhör lokalpolisområdet Region Syd som omfattar kommunerna Trelleborg, Svedala och Vellinge.

I alla tre kommunerna uppfattas buskörningar med moped/mc som ett av de största problemen. I Trelleborg och Svedala tillkommer även ungdomar som bråkar och stör. Det finns trafikproblematik, särskilt med fortkörningar, i alla tre kommunerna.

God samverkan för ökad trygghet

För att öka tryggheten och säkerheten ytterligare i Svedala kommun arbetar kommunen kontinuerligt i nära samarbete med polisen. Några av insatserna 2020 har fokuserat på förebyggande arbete som medborgardialoger och trygghetsvandringar.

– Några av våra senaste åtgärder är samordnade fältinsatser på kvällarna, med trygghetsvärdar och Ungas Fritid som vi hoppas ska få en lugnande effekt vad gäller ungdomshäng ute i våra samhällen, säger Linda Allansson Wester. Vi arbetar tillsammans med Polisen för att få bukt med buskörningar och andra orosmoment i trafiken. Samarbetet med polisen fungerar bra och nu ser vi till att tillsammans fortsätta satsa på trygghetsfrågorna i Svedala kommun.”

Trygghetsvärdarna i Svedala kommun

De huvudsakliga uppgifterna för trygghetsvärdarna är att vara till för dig som bor Svedala kommun. Deras närvaro ska på sikt leda till en ökad trygghetskänsla och mindre skadegörelse. Om du vill kontakta trygghetsvärdarna och berätta om något, gör du det via vår e-tjänst här på hemsidan. Lämna upplysningar till trygghetsvärdarna via vår e-tjänst

Arbetstid varierar för trygghetsvärdarna, då deras pass är planerade för att täcka de utvaldatider på dygnet. Du kan alltid lämna meddelande trygghetsvärdarna via vår e-tjänst. När trygghetsvärdarna inte är i tjänst har kommunen avtal med bevakningsbolag för akuta ärenden.

Bakgrund

Svedala kommun tillhör Region Syds polisområde som omfattar kommunerna Svedala, Trelleborg och Vellinge. Nästan 2000 personer mellan 18 och 65 år fick möjligheten att svara på en enkät, och 64% av de slumpmässigt utvalda personerna, valde att svara i Svedala kommun.

Sedan mitten av 1990-talet har Polisen genomfört olika mätningar av den upplevda tryggheten i Sveriges alla kommuner. Detta för att ta reda på hur invånare som bor i en kommun ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna. Resultaten av mätningarna ligger som underlag för de åtgärder som Polisen tillsammans med kommuner tar fram för att öka den

Christina Tallberg, ordförande PRO. FOTO: Anneli Nygårds

 
Kategorier:
Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:
 
 

God jul och gott nytt år, önskar PRO!

 

Ett mycket speciellt år närmar sig sitt slut. Se PRO:s ordförandes traditionsenliga hälsning här. God jul och gott nytt år önskar PRO!

 

(På grund av pandemin har intervjun spelats in på distans via länk)

 
 
 
Print Friendly, PDF & Email

Info 19/12 Svedala Kommun

SVEDALA KOMMUN STÄNGER BIBLIOTEK, SPORTHALLAR OCH KUNDSERVICE

Publicerad 2020-12-18 kl 19:02

Under fredagseftermiddagen den 18 december kom nya restriktioner från regeringen som innebär att Svedala kommun beslutat att stänga ner biblioteken inklusive meröppet, och sporthallar. Även kundservice kommer att stänga för besök men håller växeln öppen.

Under fredagen den 18 december kom nya restriktioner från regeringen. De innebär att all verksamhet som bedrivs av staten, regionen och kommuner, som inte anses nödvändiga, ska stängas ned omedelbart fram till den 24 januari. Svedala kommun följer regeringens restriktioner och under ett extrainsatt möte med kommunens förstärkta ledningsgrupp togs beslutet att bibliotek, inklusive meröppet, och sporthallar stänger med omedelbar verkan. Även kundservice stänger för besök men håller växeln öppen.

Regeringens nya restriktioner kom under eftermiddagen och Svedala kommun har sedan pandemins utbrott rustat organisationen för att snabbt kunna ställa om för att hantera den ökade smittspridningen. Vi har en god beredskap och tillsammans gör vi allt för att följa myndigheternas riktlinjer, säger Johan Lundgren, kommundirektör i Svedala.

Under måndagen kommer kommunen gå igenom regeringens restriktioner och se om ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Print Friendly, PDF & Email

Info 18/12

MEDARBETARE BERÄTTAR – SÅ HAR PANDEMI-ÅRET PÅVERKAT OSS

Publicerad 2020-12-16 kl 11:36

Det har krävts stor uthållighet och innovationsförmåga för att få vårt samhälle att fungera trots de svåra omständigheterna. Många av våra medarbetare har fått hitta nya vägar för att klara sina arbetsuppgifter. Tillsammans har vi kraftsamlat och arbetat för högtryck för att upprätthålla vår service till kommunmedlemmarna.
För att ge en inblick i hur medarbetare har löst just sin vardag har vi låtit några av dem berätta om sitt år, och vilka erfarenheter de tar med sig till nästa år.

anita-liggande.jpg
Anita Persson, medicinsk ansvarig sjuksköterska

Hur skulle du beskriva året som gått?

– Det har varit ett speciellt och annorlunda år, med mycket arbete. Om jag hade vetat hur mycket arbete det skulle bli när året började, hade jag nog inte trott att vi skulle klara av det. Men vi har lärt oss mycket. Det har varit en stor fördel att vi är en liten kommun, och att vi i ledningen har ett nära samarbete och nära till beslut.

– Jag minns särskilt påskhelgen, det var då vi fick våra första misstänkta fall av covid-19 i kommunen. Fram till dess hade vi haft det relativt lugnt. Men kl 4 på morgonen på påskaftonsmorgonen ringde telefonen, och det var bara att köra ut med visir och annan skyddsutrustning. Det kändes som startskott på pandemin hos oss, sedan dess har det varit mer eller mindre fart hela tiden.

Vilken är den viktigaste lärdomen du har dragit?

– Att man ska ha en bra plan, och hålla sig till den. Jag har ingått i den utökade ledningsgruppen, och vi har träffats ofta vilket har varit nödvändigt. Då är det som sagt en stor fördel att vara en liten kommun med korta beslutsvägar.

– Vi har också dragit lärdomar kring lagerhållning av till exempel skyddsutrustning, och även läkemedel. Vi har inte haft brist, och har haft bra kontakter som har gjort att vi kan köpa in det vi behöver. Men det diskuteras nu hur vi ska lösa det på annat sätt i framtiden.

Vad tar du med dig in i nästa år?

– Vi ska fortsätta arbeta med det som fungerar. När vi summerar tar vi mycket gott med oss. Personalen i våra verksamheter gör ett fantastiskt jobb, och har gjort så under hela det här året. Alla är verkligen angelägna om att det ska bli bra, och vi kommer fortsätta att hjälpas åt.

 
 

Polisen varnar för ökat antal telefonbedrägerier mot äldre

 

Polisen ser återigen en ökning av antalet anmälningar där äldre personer har utsatts för bedrägerier över telefon, så kallad vishing. Under november 2020 har polisen mottagit över 700 brottsanmälningar riktade mot äldre.

 

Polisen beräknar att vishingbedragarna kommit över närmare 25 miljoner kronor i brottsvinster under november månad.

– Bedrägeribrotten har ökat de senaste åren, och den senaste tiden har vi sett en kraftig uppåtgående trend när det gäller just telefonbedrägerier mot äldre, säger Lotta Mauritzson, nationellt bedrägericenter.

Vem som helst kan bli utsatt för bedrägeriförsök, men polisen ser att de kriminella just i de här bedrägerierna ofta riktar in sig på äldre personer. Många gånger leder det till fruktansvärda följder för den drabbade, exempelvis kan en pensionär blir av med hela sin pension.

– Vi vill uppmana alla som har äldre i sin närhet att prata med dem för att stärka deras förmåga att stå emot bedrägeriförsöken, säger Lotta Mauritzson.

För att komma tillrätta med brottsutvecklingen arbetar polisen i flera delar, bland annat brottsförebyggande för att förhindra att brott begås, samt med flera utredningsinsatser.

– Det är inte möjligt att utreda bort bedrägeribrotten, därför är det så viktigt att förhindra att de överhuvudtaget sker. Men även om bedrägeribrotten är svårutredda har alla som utsatts för brott rätt att få sina brott utredda så långt det är möjligt. Genom att anmäla brott ökar polisens möjlighet att se hur utbrett fenomenet är och sätta in rätt resurser, säger Lotta Mauritzson.

Så skyddar du dig mot telefonbedrägerier

 • Använd aldrig din bankdosa eller bank-id på uppmaning av någon som oväntat kontaktar dig.
 • Lämna aldrig ifrån dig bankkort, och lämna aldrig ut koder eller andra känsliga uppgifter till någon. Någonsin. Kortuppgifter och koder är nycklar till dina pengar.
 • Om du drabbas av eller misstänker bedrägeri, kontakta din bank omgående. Polisanmäl alltid och ta stöd av människor i din närhet.

Läs mer på Polisens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Text: PROriks

Print Friendly, PDF & Email

Info 15/12 från Skånska Dagbladet

Inga ersättare efter pensionerade kommunpoliser

Jörgen Sjåstad och Jan-Ingvar Nilsson lämnar sina tjänster som kommunpoliser i Vellinge respektive Svedala.

Foto: Pernilla Nielsen Negrén
Pernilla Nielsen-Negrén  pernilla.nielsennegren@skd.se

– Vi håller på med rekryteringen som är i slutfasen. Förhoppningen är att allt ska vara klart till efter julhelgerna i januari , säger Lars-Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef för Trelleborg, Vellinge och Svedala.

I förra veckan lämnade de båda tidigare kommunpoliserna i Vellinge, Jörgen Sjåstad och kollegan Jan-Ingvar Nilsson, sina tjänster för att samtidigt gå i pension. Men tjänsterna lämnas tills vidare tomma i väntan på efterträdarna.

– Kommunpoliserna har ju mer en administrativ funktion och står för samarbetet med kommunerna. Min bedömning är att jag kan lyfta en del av frågorna och lägga dem på Trelleborgs kommunpolis Mats Rindborn Grahl, som jobbar kvar, säger Lars-Gunnar Björnqvist och tillägger:

– Mats är rutinerad och kommer att hålla ihop det tills rekryteringen av de nya kommunpoliserna är klar.

Det kommer inga tillförordnade kommunpoliser under tiden?

– Nej, det är inte möjligt att lyfta upp någon i avvaktan på tillsättningen, menar Lars-Gunnar Björnqvist , som hänvisar till fackliga förhandlingar som ska avslutas inom kort.

Samtliga områdespoliser i det tre Söderslättskommunerna ingår i samma organisation och enligt Lars-Gunnar Björnqvist används resurserna i respektive kommun utifrån bedömt behov.

– Polisen jobbar där det behövs, menar lokalområdeschefen.

Går inte mycket information och erfarenhet om polisarbetet i Vellinge respektive Svedala kommun förlorad när inte de nya kommunpoliserna lappar över de gamla?

– En del information är redan överlämnad och vi har fortsatt en viss kontakt med våra tidigare medarbetare även om de gått i pension.

Print Friendly, PDF & Email

Info 14/12 ang. PRO försäkringar

FOTO: Pixabay

 
Kategorier:
Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:
 
 

Folksam och PRO samarbetar om medlemsförsäkringar

 

Folksam och PRO har inlett ett nytt samarbete när det gäller dina medlemsförsäkringar. Från och med den 1 januari välkomnas alla PRO-medlemmar till Folksam för att ta del av försäkringarna Olycksfall 60+, Sjukdom 60+, Medlemsbarn och hemförsäkring till ett förmånligt pris.

 

Läs mer om dina försäkringar härlänk till annan webbplats.

Vad händer med min olycksfallsförsäkring?

Den olycksfallsförsäkring du idag har i Trygg-Hansa via PRO Försäkringar kommer att upphöra den 1 januari 2021 och flyttas över till Folksam. Du som berörs ska ha fått ett brev från Folksam som beskriver villkoren i den nya olycksfallsförsäkringen.

Om du är nöjd med Folksams försäkringserbjudande, betalar du fakturan som du inom kort kommer att få hemskickad. Vill du inte ha försäkringen, låter du bli att betala fakturan. Folksam kommer inte att skicka någon påminnelse. Om du hellre vill betala med autogiro fyller du i anmälan som du hittar på folksam.se/autogiro.

Varför byter PRO försäkringsbolag för olycksfallsförsäkringen?

Ett skäl är att Trygg-Hansa har sagt upp avtalet med PRO. Ett annat att våra medlemmar och försäkringsinformatörer har efterlyst att alla PRO:s försäkringar ska vara samlade hos ett bolag. Nu samlar vi försäkringarna hos Folksam.

Den nya olycksfallsförsäkringen är dyrare än den gamla, varför?

En förklaring är att den nya medlemsförsäkringen erbjuder bättre villkor i flera avseenden. Exempelvis ger försäkringen högre ersättning vid sjukhusvistelse, högre invaliditetsersättning vid svårare skador och dödsfallsersättning. Kontakta gärna Folksam på telefon 0771-950 950 om du har frågor!

SparLiv-försäkringen försvinner – vad händer med mina pengar nu?

Från och med den 1 januari kommer PRO SparLiv att upphöra. Du kommer att erbjudas att fortsätta med livförsäkringen hos Trygg-Hansa. Av den totala premie du hittills betalat om 233 kronor per månad, kostar livförsäkringen 83 kronor i månaden. Vid frågor om livförsäkringen kontaktar du Trygg-Hansa på 0771–111 110.

Vad gäller kontosparandet i Marginalen bank så kommer det att upphöra från årsskiftet. Kontot och pengarna på kontot tillhör självklart dig och du förfogar själv över de pengar som finns på kontot.

Fler frågor?

Hör gärna av dig till Folksam på telefon 0771-950 950 om du har frågor, eller läs mer om försäkringen på folksam.se/pro.länk till annan webbplats

 

Text: PROriks

Print Friendly, PDF & Email

Info 12/12. Utdelning av jultallrikar

Så kom äntligen dagen för utlämning av jultallrikarna.
Det var med glädje vi i styrelsen fick träffa våra medlemmar en liten stund igår.
Jultallrikarna som vi beställt av FreDa 49 i Malmö, var en perfekt kompensation för den uteblivna julfesten detta år.
Vi vill tacka för att ni var noga med att hålla avstånd och att inte alla kom på en gång. 
Flera har hört av sig för att tacka för initiativet från styrelsen
Vi har lagt upp några bilder på oss och några av er.

 

Print Friendly, PDF & Email

Info 11/12 om jultallriken och ordförandebrev från PRO

Jultallriken innehåller

 • FreDa´s julsill
 • Senapssill
 • Ägg & räkor med dillmajonäs
 • Gravad lax med hovmästarsås
 • Lantkorv och rökt kalkon
 • Skinka med skånsk senap
 • Skånsk leverpastej med gurka & torkad lök
 • Rödbetssallad & köttbullar
 • Honung & chiliglacerade revben
 • Ädelost & brieost
 • Vörtbröd med smör
 • Ris ála malta med hallonsås


Utdelning kommer att ske idag den 11 december, på Boulebanan Henriette Cyoets gata,
De som beställt hämtar enligt följande ordning.
Beställare med efternamn som börjar på A-K, kan hämta kl. 15:00
Beställare med efternamn som börjar på L-Ö, kan hämta kl. 15:30

Tänk på att hålla avstånd

Ordförandebrev nummer 17

 

Mycket har hänt sedan jag senast skrev till er. Den 23 november avled PRO:s förre ordförande Curt Persson, 82 år. Många av er mötte honom under hans tid som ordförande i PRO under åren 2008–2015.

 

I PRO sörjer vi Curt och minns hans stora engagemang i pensionsfrågan, bra bostäder för äldre och inte minst för att få bort den orättvisa skatteklyftan mellan lön och pension. Han månade också om det livslånga lärandet, PRO:s Folkhögskola i Gysinge och det nordiska samarbetet. Idag saknar vi en medlem och god vän och minns hans varma leende. Våra tankar finns hos hustrun Gunilla och familjen.

Pandemin fortsätter att prägla PRO:s verksamhet. Tyvärr upplever vi en stor smittspridning i hela landet, och detta gör att vi inte bara bör utan ska följa de regler som finns. Det är allas ansvar och inte bara några som ska göra detta. Detta känns hårt och smärtsamt att begränsa samvaron bara till de allra närmsta, där normen är max åtta personer. Vi ska undvika att träffa nya människor. Vi ska inte genom att vara ovarsamma bidra till mer smittspridning och ökad belastning inom sjukvården. Den senare behövs också för att ta hand om andra sjukdomar/olyckor än behandling av covid-19.

En glädjande sak är att det snart är möjligt att bli vaccinerad. Jag tycker att alla vi äldre ska göra det när vi får kallelse. Det är helt rätt att börja med vaccinering av de som bor på särskilt boende och personalen, och sedan de som har beviljade hemtjänstinsatser och deras medboende, därefter till oss övriga som är 70 plus och riskgrupper. Jag hoppas att vi så snart som möjligt får besked om hur och var vaccinering kommer att ske. Det är mycket bra att vaccinationen är gratis.

På söndag är det Lucia, i år kommer vi inte att möta luciatåg med barn, ungdomar och vuxna i våra PRO-föreningar eller i våra städer och byar. Vi får uppleva Lucia och alla vackra luciasånger på TV och i radio. Jag tror att vi alla har speciella minnen från tidigare luciafiranden, när barn och barnbarn har ”lussat” för oss, och även när vi själva var med i luciatåg.

Jag har nästan alltid tillhört de kortaste till längden och var inte heller blond, så min lott var alltid att vara tärna. Min största lycka var, när jag var 14–15 år, och Kvinnoklubben i Tyresö utsåg mig till att vara Lucia. Jag minns ännu hur stolt jag var, när jag ledde luciatåget med levande ljus i håret och gick upp på scenen i Trollbäckens Medborgarhus.

I dessa tider är det nog inte så dumt att titta tillbaka på olika luciafiranden och minnas. Det finns kanske kort eller filmer som får oss att komma ihåg, och varför inte sjunga med i luciasångerna?

Natten går tunga fjät runt gård och stuva.
Kring jord som sol´n förlät skuggorna ruva.
Då i vårt mörka hus, stiger med tända ljus
Sankta Lucia, Sankta Lucia.

Var rädda om er och tänd mycket ljus omkring er.

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Print Friendly, PDF & Email

Info 9/12

Angående de jultallrikar PRO Bara har beställt från FreDa49 i Malmö, vill vi påminna om att:
Utdelning kommer att ske på Boulebanan Henriette Cyoets gata, den 11 december.
De som beställt hämtar enligt följande ordning.
Beställare med efternamn som börjar på A-K, kan hämta kl. 15:00
Beställare med efternamn som börjar på L-Ö, kan hämta kl. 15:30

KOMMUNPOLIS JAN-INGVAR NILSSON GÅR I PENSION

Publicerad 2020-12-09 kl 14:37
Uppdaterad 2020-12-09 kl 14:44

Efter tre år som kommunpolis i Svedala tackar kommundirektören Johan Lundgren och kommunstyrelsens ordförande Linda Allansson Wester (M) Jan-Ingvar Nilsson för ett bra samarbete.

Onsdag den 9 december lämnar kommunpolisen Jan-Ingvar Nilsson in sin uniform. Nu väntar en tid som pensionär efter 36 år som polis.

Janne, som Jan-Ingvar kallas för, har lång erfarenhet av polisverksamhet och kom till Svedala 2017. Innan dess arbetade han bland annat som områdespolis på Söderslätt. I Svedala har arbetat med att förverkliga en rad konkreta åtgärder i medborgarlöftet. Under 2020 har det varit ett särskilt fokus på ungdomar. Buskörning, skadegörelse och ofredanden är de ordningsproblem som många upplever är de största i Svedala. Inom kort kommer du att kunna läsa om vem som blir den nye kommunpolisen i Svedala här på hemsidan.

FOTO: Pixabay

Kategorier

Publicerad:
 

Digitalhjälpen är här!

 

I dagarna lanseras sidan Digitalhjälpen som innehåller vägledning och tips för en lättare vardag. Digitalhjälpen har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag med syftet att bidra till att bryta den sociala isoleringen under coronapandemin.

 

En viktig del i uppdraget var att genomföra insatser för att öka äldres digitala delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster.

Digitalhjälpen vänder sig till dig som vill och har behov av att lära dig mer om hur du till exempel kan handla, umgås eller legitimera dig digitalt. Men målgruppen är även anhöriga och familj samt vård- och omsorgspersonal, som alla kan stötta äldre att bli mer digitala. På sidan finns även goda exempel och tips på olika initiativ för den som vill lära sig mer. Ett exempel är PRO:s samarbete med Google, Digital fika med Google. Post- och telestyrelsen (PTS) står bakom sidan och PRO har deltagit i arbetet i en referensgrupp. Du kan läsa mer här i pressmeddelandet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Digitalhjälpen hittar du på www.pts.se/digitalhjalpenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KOM I JULSTÄMNING MED BIBLIOTEKETS ”TAKE AWAY” SERVICE

Publicerad 2020-12-08 kl 11:45

 

Vill eller kan du inte besöka biblioteket just nu? Biblioteken i Svedala har utökat sin take away-service för din skull.

Servicen kan du ta del av utan att komma in på biblioteket. Du kan även välja en bokpåse från bibliotekets hämtmeny. Du väljer ämne, och så plockar en bibliotekarie ihop passande böcker till dig – läsupplevelse för avhämtning, helt enkelt! 

Eftersom Svedala bibliotek har ändrade öppettider just nu kan du få extra take away-service måndagar kl. 17-19, det vill säga efter stängningstid. Kontakta biblioteket för att boka tid. 

Du kan få hjälp med att: 

 • Hämta reservera böcker 
 • Kopiera, skanna och skriva ut 
 • Skaffa lånekort 

Vill du veta mer om biblioteken i kommunen? Och läsa mer om vår hämtmeny? Gå in här 

Print Friendly, PDF & Email

Info 1/12 Från Sydsvenskan, PRO och Svedala Kommun

SVEDALA · INBROTTSVÅG MOT ÄLDRE
Polisens mamma en av de drabbade i inbrottsvågen
Under november har polisen kraftsamlat för att komma till rätta med inbrottsvågen mot Svedalas äldre – utan resultat. En av de drabbade är kommunpolis Janne Nilssons egen mamma, som är i 90-årsåldern.
– Även om man är luttrad genom jobbet så är det bara så tråkigt, säger han.
Under 2020 har antalet inbrott närmare fyrdubblats i Svedala kommun. Förra året fick polisen in 14 anmälningar – hittills i år ligger motsvarande siffra på 54.
Toppen kom i början av hösten med ett tjugotal inbrott inom loppet av två månader. Som Sydsvenskan tidigare berättat har flera av anmälningarna gjorts av boende i Klockarejorden i centrala Svedala tätort, eller på angränsande gator.
Den 1 november inledde polisen specialbevakning i området. Under veckorna som gått har patruller i bil och på cykel rört sig på gatorna, bland annat för att kontrollera trafiken.
– Det var mycket i oktober och början på november. Därefter var det lugnt några veckor, och sedan har det fortsatt, säger Janne Nilsson.
– Inbrotten sker dagtid och det är i huvudsak äldre som drabbas – väldigt fräckt.
En teori har varit att förövarna spanar vid parkeringar, och håller uppsikt när folk lämnar sina bostäder. Janne Nilsson berättar att han själv har lagt mycket tid på att röra sig runtom i Svedala i förhoppningen att få upp ett spår.
– Det är samma modus hela tiden, så vi tror att det är samma gärningsman. Vi har något uppslag, film från en kamera utanför ett hus.
I fredags fick polisen in ytterligare en anmälan från området. Återigen har tjuvarna slagit till, när den boende som är en kvinna i 70-årsåldern hade lämnat hemmet under en kortare period.
– Liksom i många av de andra fallen har tjuven stulit guldsmycken och kontanter, säger Janne Nilsson.
Under november har polisen totalt fått in fem anmälningar. En av de senaste rör Janne Nilssons egen mamma, som är i 90-årsåldern. Han berättar att modern veckan innan inbrottet hade flyttat till ett boende.
– Vi kom dit en lördagsmorgon och upptäckte det. Man vet ju inte säkert när det hände eftersom det stått tomt några dagar.
Familjen hade redan tömt bostaden på värdesaker, och tjuvarna kom inte över något. Förebyggande åtgärder som belysning på timer hade inte heller haft effekt.
Janne Nilsson menar att frustrationen är densamma, oavsett att det den här gången var en närstående som drabbades.
– Det är samma skit som i de andra fallen, säger han.
– Man blir bara förbannad, även om man är luttrad genom jobbet så är det bara så tråkigt.
Vad har ni för utsikter att få stopp på det här?
– Vi hoppas att filmen ger något, och fortsätter med viss bevakning även framöver.
TEXT: MICAELA LANDELIUS

Missa inte veckans adventschansen!

 

Missa inte Andra Adventschansen! 2 PRO-medlemmar har möjlighet att vinna varsitt presentkort på Nordic Choice Hotels till ett värde av 1 000 kronor. Delta mellan 30 nov-6 dec.

 

Delta genom att gå in på PROmervarde.se/adventschansen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

PLANERAD VATTENAVSTÄNGNING I BARA

Publicerad 2020-11-30 kl 14:15
Uppdaterad 2020-11-30 kl 14:22

Planerad vattenavstängning onsdagen den 2 december mellan kl.08:00 och kl.16:00. På grund av underhållsarbete på vattenledningsnätet stängs vattnet av till din fastighet på följande vägar: Möllebergavägen 4, 8A-14D, Linsbogatan 3-22 och Malmövägen 482 – 524 i Bara.

Typ av driftstörning: Vatten och avlopp

Område som är berört: Möllebergavägen 4, 8A-14D, Linsbogatan 3-22 och Malmövägen 482 – 524 i Bara.

Påbörjas: Onsdagen den 2 december kl. 08:00 

Avslutas: Vi beräknar att vattnet är avstängt till kl. 16:00

Tappa upp vatten för dina behov under tiden för avstängningen. 

När vattnet är tillbaka

Tänk på att inte lämna några kranar öppna för vi släpper på vattnet utan förvarning. Spola ett tag när vattnet är tillbaka, det kan vara grumligt inledningsvis efter ett vattenavbrott.

Kontakt

Vid frågor kontakta oss på telefon 040-6268000 eller skicka ett e-post meddelandet till e-postadress: kommunen@svedala.se

Print Friendly, PDF & Email

Information från Värby Församling

Mats Magnusson Kyrkoherde i Värby församling bad oss skriva om att de är ute och går
i Bara och Klågerup

mellan kl 11-12 mån, ons, fre.

Vi går runt i Klågerup mellan 11–12 tis, tor.

Vi ska börja med café på zoom igen.

Vi lägger ut massor av musik, möten med personal och gudstjänster på Facebook.

Vi hjälper till med att handla eller gå på apotek för de som befinner sig i riskgrupp.

Vi är tillgängliga för samtal på telefon eller mail.

Print Friendly, PDF & Email

Svedala- Barabygdens årsbok

Föreningen Svedala-Barabygdens årsbok 2020 har i dagarna levererats till medlemmarna. Årsbokens redaktion försöker balansera artiklarna så att olika delar av Svedala kommun representeras. Kommuninvånarna i Bara och Klågerup kan i år läsa om folkbibliotekens historia och bibliotekens framväxt i Klågerup och Bara. Elisabet Åhlin, mångårig bibliotekarie i Klågerup, har skrivit artikeln.
Bo Sahlée skriver om kyrkogårdshistoria med många exempel från kyrkogårdarna i Hyby, Bjärshög och Skabersjö och utlovar fortsättning med andra kyrkogårdar i Värby och Svedala församlingar.
Barasonen Per Blomberg beskriver ett för många okänt område, Ryds ängar. Med ett visst vemod funderar han kring områdets historia och landskapets framtid.
Skulpturen ”Förvecklingar” i Klågerup engagerade invånarna och skapade spaltmetrar om konst i Svedala. Karin Leeb-Lundberg, kultursamordnare i Svedala kommun, redogör initierat för turerna i konststriden.
Tord Larsson, Svedala kommuns tidigare gatu- och parkchef, initierade flyttning av Prästastenarna till ett mindre utsatt ställe och beskriver stenarna och deras historia.
”I tidningen för 50 år sedan”, d.v.s. år 1970, tar bl.a. upp installation av kyrkoherde Hilding Jönsson i Hyby och invigningen av idrottshallen i Klågerup.

Boken finns på biblioteken i Bara och Klågerup, men i år kan den inte köpas där. Om du vill ha ett eget exemplar, så kontakta Svedala-Barabygdens kassör, Gertåke Carlsson, 072-510 4401 eller gertake.carlsson@gmail.com. Boken kan också beställas på Svedala-Barabygdens hemsida, https://fsbb.se/. Boken kostar 160 kr.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Info 28/11 PRO

 
 

Bra med fast omsorgskontakt i hemtjänsten

 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, delar hemtjänstutredningens uppfattning att äldre med hemtjänst bör ha en fast omsorgskontakt. Idag överlämnade utredaren, riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L), utredningens förslag till regeringen. Omsorgskontakten ska ha titeln undersköterska, eftersom den bland annat får medicinska uppgifter.

 

– Vi måste ställa höga kvalitetskrav på äldreomsorgen. Äldre har rätt till en värdig ålderdom. PRO håller med utredaren om att vi behöver lagstadga om en fast omsorgskontakt, som ger ökad trygghet, delaktighet och inflytande för både äldre och anhöriga, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

Att utse en fast omsorgskontakt är ett steg i rätt riktning för att höja kvaliteten inom hemtjänsten. Som utredningen visar får omsorgskontakten en god möjlighet att läsa av den äldres dagsform och uppmärksamma tidiga tecken på ohälsa, samt koordinera insatser.

– En fast omsorgskontakt innebär en möjlighet till mer lika kvalitet över landet. Det ska inte finnas geografiska skillnader, säger Christina Tallberg. Det är viktigt att omsorgskontakten utses så tidigt som möjligt, och om relationen inte fungerar ska det gå att byta omsorgskontakt.

PRO delar även bedömningen att ställa kravet undersköterska på omsorgskontakten, med de kompetenskrav som ställs enligt förslag om skyddad yrkestitel för undersköterska.

– Omsorgen och vården måste organiseras så att den äldre får besök av så få olika personer som möjligt, och att äldre och anhöriga blir delaktiga i hur vården ska ske, säger Christina Tallberg. Det är bra om kommunerna inför detta redan innan det blir lagstadgat.

Print Friendly, PDF & Email

Info 26/11 från Svedala Kommun och PRO

SVEDALA KOMMUN VILL SÄLJA FASTIGHETER FÖR ATT FRÄMJA KOMMUNENS UTVECKLING

Publicerad 2020-11-25 kl 21:00
Uppdaterad 2020-11-25 kl 21:13

Under onsdagskvällen den 25 november, klubbade kommunfullmäktige igenom förslaget om att sälja Folkets hus, en del av Svedalahems fastighetsbestånd samt mark för att bygga bostäder, till Trianon.

Det är glädjande beslut som gör att vi kan börja förhandla med Trianon. En försäljning innebär att vi kan investera i välfärden, förskolor, skolor och äldreomsorg. Försäljningen frigör också kapital så att vi kan investera i det befintliga fastighetsbeståndet samt utöka bostadsbyggandet i kommunen, säger Linda Allansson Wester (m) kommunstyrelsens ordförande i Svedala.

Vi har en historia som fastighetsägare i Svedala och vill ta ett fortsatt ansvar för att utveckla Svedala även framåt. Vårt mål med de nya objekten är att vara en långsiktig, engagerad fastighetsägare med en nära förvaltning, säger Olof Andersson, vd på Trianon.

Det kommunfullmäktige har beslutat är att cirka 200 lägenheter på Svedalagården (på Kantorsvägen och Klockarevägen), Folkets Hus samt en obebyggd tomt vid Norra Segestrand ska säljas till Trianon.  

Den som bor i Trianons lägenheter ska kunna ha en rimlig hyra och känna sig trygg i sitt bostadsområde. Även när vi bygger nytt gör vi det med hyresnivåer så att alla har råd att flytta in. Att bygga bostäder i anslutning till Folkets hus ser jag som ett spännande projekt där vi förenar gammalt och nytt för att bevara viktiga värden, både vad gäller husets arkitektur och funktion som samlingslokal, fortsätter Olof Andersson.

Nu inleder kommunen och Svedalahem reella förhandlingar med Trianon. Professionella värderare ska ta fram ett marknadspris för objekten och övriga frågor ska regleras.

Vi känner oss trygga med Trianon som är kända för att ta ett bosocialt ansvar och som kan hjälpa oss att växa på ett hållbart och planerat sätt. Det blir bra med en ny aktör som kommer in med ny kompetens och utvecklingskraft, säger Linda Allansson Wester.

Svedalahem är den dominerande ägaren av hyresfastigheter i Svedala kommun. Även efter försäljningen kommer Svedalahem att vara den största aktören på marknaden.  
Hyressättningen i Sverige vilar på samma principer oavsett om det är en privat aktör eller allmännyttan, det regleras i Hyreslagen.  

Det kommunfullmäktige beslutade igår är:

 • att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att i samråd med Svedala kommunhus AB avyttra fastigheterna Svedala 59:1 – 4 (Svedalagården) till Fastighets AB Trianon

 • att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att verka för att det nuvarande boinflytandet ska fortsätta gälla efter försäljning

 • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra och teckna avtal om markanvisning och försäljning av del av fastigheten Svedala 25:18 (del av gamla IP) till Fastighets AB Trianon

 • att ge Svedala Exploaterings AB i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus i Svedala) till Fastighets AB Trianon.

Bakgrunden till beslutet är att en försäljning möjliggör för kommunen att genomföra nya investeringar i välfärden, till exempel i förskolor och äldreomsorg. Försäljningen frigör även kapital för att investera i det befintliga fastighetsbeståndet samt möjligheter att utöka bostadsbyggandet i kommunen. Försäljningen öppnar också upp för nya aktörer som kommer in med ny kompetens och utvecklingskraft, vilket kommer att kunna bidra till Svedala kommuns ekonomiska och sociala utveckling. 

 
 
 

Våld mot kvinnor går inte i pension

 

Coronapandemin har påverkat vårt samhälle på ett sällan skådat sätt. En mycket allvarlig konsekvens av de restriktioner som införts för att minska smittspridningen är att mäns våld mot kvinnor har ökat. Med anledning av internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor som infaller idag, den 25 november, vill PRO särskilt lyfta frågan om våld mot äldre kvinnor.

 

– Våld mot äldre kvinnor är ett dolt samhällsproblem. Brist på kunskap och förutfattade meningar försvårar för utsatta kvinnor att få den hjälp de har rätt till. Det behövs ett rejält kunskapslyft för att samhället ska kunna ge det stöd som förväntas, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Våld mot äldre kvinnor kan se mycket olika ut. Ofta är det partnern eller en före detta partner som står för våldet, men det kan också vara andra anhöriga eller personal som ska ge vård, stöd och service. I våldet mot äldre kvinnor ingår allt från misshandel, hot och sexuella övergrepp till kränkningar i ord, att tvingas titta på pornografi, emotionell utpressning, isolering samt ekonomiskt utnyttjande.

– Det är oerhört viktigt att samhället tar den här frågan på allvar så att vi lär oss att upptäcka våldet. Relevanta yrkesgrupper inom till exempel hälso- och sjukvården, och rättsväsendet behöver mer kunskap. Våldet går inte i pension, säger Christina Tallberg.

 
Curt Persson tillsammans med Christina Tallberg

Till minne av Curt Persson

 

Idag har vi nåtts av beskedet att PRO:s förre ordförande Curt Persson avled den 23 november i en ålder av 82 år. Våra tankar och deltagande i sorgen går till hustrun Gunilla och övriga i hans familj.

 

”Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och någonting alldeles oväntat sker, världen förändrar sig varje dag. Men ibland blir den aldrig densamma mer”

(Alf Henriksson)

Curt kom till PRO efter att ha varit ordförande i Statsanställdas förbund, och blev först ordförande i Uppsala-distriktet. På PRO:s kongress 2008 i Stockholm, valdes Curt till ordförande i Riksorganisationen. Genom detta val fick PRO en ordförande med en stor erfarenhet från fackföreningsrörelsen, vilket visade sig vara bra för organisationen. Det gällde inte minst att driva pensionsfrågan hårt gentemot regeringen. När jobbskatteavdraget infördes 2007 började PRO:s protester mot den orättvisa skatteklyftan. En mängd aktiviteter genomfördes åren därefter i form av manifestationer, budkavlar och uppvaktningar för att få bort denna orättvisa. Tyvärr fick inte Curt uppleva att den helt avskaffades.

Curt omvaldes till ordförande vid kongressen i Örebro 2012, och då blev också undertecknad vald till 1:e vice ordförande, och som sådan kom jag både i styrelsen och arbetsutskottet att arbeta nära honom. Det var pensionsfrågan som engagerade Curt allra mest.

Vid kongressen 2015 fick jag ta över ordförandeklubban, och när vi skulle tacka och hylla Curt för allt arbete som han hade gjort för organisationen, så gjorde vi det genom att tillägna honom Gysingeakademin om pensionärers ekonomi.

Vi i PRO minns en fin, engagerad och kunnig ordförande och vän, som tyvärr nu har lämnat oss.

Till Curts minne tänder vi ett ljus i tacksamhet för ett gediget arbete inom PRO.

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Print Friendly, PDF & Email

Info 25/11 från PRO och Svedala Kommun

Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:
 
 

Viktig information till dig som har olycksfallsförsäkring via PRO Försäkringar

 

Folksam och PRO har inlett ett samarbete när det gäller dina medlemsförsäkringar. Det innebär att den olycksfallsförsäkring du idag har i Trygg Hansa via PRO Försäkringar kommer att upphöra den 1 januari 2021 och flyttas över till Folksam.

 

Du kommer i dagarna att få ett brev från Folksam som beskriver villkoren i den nya olycksfallsförsäkringen. Om du är nöjd med den nya försäkringen behöver du inte göra något.

Om du är nöjd med Folksams försäkringserbjudande, betalar du fakturan som du inom kort kommer att få hemskickad. Vill du inte ha försäkringen, låter du bli att betala fakturan. Folksam kommer inte att skicka någon påminnelse. Om du hellre vill betala med autogiro fyller du i anmälan som du hittar på folksam.se/autogiro.

Frågor?

Hör gärna av dig till Folksam på telefon 0771-950 950 om du har frågor, eller läs mer om försäkringen på folksam.se/prolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kommer snart att få veta mer om dina nya medlemsförsäkringar i Folksam som du kommer att kunna teckna från den 1 januari 2021.

Håll utkik på www.folksam.se/pro och på www.pro.selänk till annan webbplats

 

Text: PRO riks

JULSTÄMNINGEN KOMMER TILL SVEDALA

Publicerad 2020-11-25 kl 13:54

 

Igår reste vi julgranen på stortorget i Svedala. Den sprider både ljus och julstämning kring sig lagom till första advent. Tätorterna Bara och Klågerup pyntas också med belysning och stämningshöjande dekorationer.

Det är mycket folk som rör sig ute på våra gator och torg och när många kommer att fira julen hemma, skapar pyntet en fin  julkänsla. Tidigare har det varit tradition i Svedala kommun att olika personer har fått äran att åka med upp till grantoppen för att sätta julstjärnan på plats. Men i år blev det ingen tillställning på grund av corona. Istället kan ni se när granen kläddes i vårt filmklipp.

– I år tänder vi julgranen till alla vardagshjältar i kommunen och alla som bidrar till att minska smittspridningen. Jag hoppas att alla som bor och verkar i Svedala kommun, kommer att få en fin advent, säger Linda Allansson Wester (m) kommunstyrelsens ordförande.

Vi reser julgranen på Stortorget

Print Friendly, PDF & Email

Info 24/11 Från PRO och Svedala Kommun

Christina Tallberg, ordförande i PRO, uttalar sig i TV4. FOTO: Skärmdump TV4.

 
Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:
 
 

PRO om IVO:s kritik av äldrevården: ”Gör mig väldigt, väldigt upprörd”

 

Christina Tallberg, ordförande för PRO, reagerar starkt på dagens besked från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som riktar svidande kritik mot hur man vårdat de äldre som fått covid-19 på särskilda boenden.

 

Christina Tallberg, ordförande för PRO, reagerar starkt på dagens besked från Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som riktar svidande kritik mot hur man vårdat de äldre som fått covid-19 på särskilda boenden.

– Man har inte sett patienterna, man har inte gett dem en indivuell bedömning och det tycker vi inom PRO är oacceptabelt, säger Christina Tallberg i TV4.

– Det som förskräcker mig är att man har låtit bli att ge behandling, utan har gått över till palliativ vård istället för att ge behandling, säger hon.

Här kan du se inslaget i TV4.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Text: PRO riks

KULTUR OCH FRITID GENOMFÖR ÅTGÄRDER FÖR ATT BEGRÄNSA SMITTSPRIDNING

Publicerad 2020-11-23 kl 17:29

 

Foto.Svedala kommun

Från den 24 november är det inte tillåtet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med mer än åtta deltagare, enligt ett beslut från regeringen. Svedala kommuns verksamheter påverkas på olika sätt av de nya restriktionerna, där en del anpassas medan andra ställs in.
Åtgärderna träder i kraft den 24:e november och gäller tillsvidare.

Biblioteksverksamheten

Biblioteken utökar bemannade öppettider och Meröppettider. Biblioteken kan ta emot åtta besökare åt gången. Du som besökare kan uppmanas att vänta utanför lokalen eller återkomma med ditt ärende om det är många besökare för tillfället.

Öppettider Svedala
Måndag 8-17
Tisdag 8-17
Onsdag 8-17
Torsdag 8-17
Fredag 8-17

Öppettider Bara
(samma som tidigare)
Måndag 12-19
Tisdag 10-14
Onsdag 10-14
Torsdag 12-19
Fredag 13-16
Lördag 10-13

Öppettider Klågerup
(samma som tidigare men stängt för skolan på lunchen)
Måndag 10-14
Tisdag 13-19
Onsdag 10-14
Torsdag 13-17

Meröppet i Klågerup och Bara utökas till 06-22 alla dagar i veckan.
Under meröppet är det max åtta personer inne i lokalen samtidigt och det sköts av besökarna själva.  

Biblioteket i Klågerup och Bara är meröppna från 06.00-22.00 alla dagar i veckan.

Kulturskolan

Gruppundervisning genomförs i grupper om maximalt åtta deltagare. De nya råden påverkar ensemble, orkester, dans och körverksamhet. All undervisning på Kulturskolan erbjuds även genom digital fjärrundervisning.

Programverksamhet och evenemang

All programverksamhet och alla evenemang som innebär att personer samlas i lokalerna ställs in. Evenemang ersätts med digitala evenemang eller om möjligt genomförs de utomhus.

Ungas fritid

Ungas fritids mötesplatser fortsätter att hålla stängt och personal finns tillgänglig på skolor.

Föreningsverksamhet

Föreningarna uppmanas att ställa in träningar och tävlingar för barn födda -04 och tidigare, detta gäller även vuxna och pensionärer.

Sidansvarig: Anna Wulff
Print Friendly, PDF & Email

Info från Svedala Kommun

DAGLIG VERKSAMHET STÄNGS TILLFÄLLIGT FRÅN OCH MED 20 NOVEMBER

Publicerad 2020-11-19 kl 09:23

Covid-19 sprids snabbt i Skåne och Svedala kommun. Då flera av deltagarna i daglig verksamhet tillhör riskgrupp eller bor med någon som tillhör riskgrupp, behöver vi förhålla oss till det som Folkhälsomyndigheten, smittskydd och Region Skåne rekommenderar. Daglig verksamhet stängas därför tillfälligt under perioden 20 november 2020 till 31 januari 2021.

Daglig verksamhet är stöd till personer med funktionsnedsättning. Daglig verksamhet ska erbjuda en meningsfull sysselsättning eller ett meningsfullt arbete, och ska hjälpa deltagarna att öka sin självständighet och delaktighet i samhället.

Under den tidsbegränsade stängningen kommer vi att upprätthålla vardagen så meningsfull, begriplig och hanterbar som möjligt för deltagarna. Personal från daglig verksamhet kommer anordna aktiviteter utifrån den enskildes behov. Exempelvis kan det vara aktiviteter i LSS bostäder, att personal åker hem till de som inte bor i LSS-bostad eller aktiviteter utomhus. Även om daglig verksamhet stängs tillfälligt så kommer habiliteringsersättning att utbetalas som vanligt till deltagarna.

Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Print Friendly, PDF & Email

Info från PRO och Svedala Kommun 18/11

PRO rekommenderar att all verksamhet pausas. FOTO: Anneli Nygårds

 
Kategorier:
Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:
 
 

PRO riks rekommenderar alla distrikt, samorganisationer och föreningar att pausa all inomhusverksamhet

 

PRO rekommenderar distrikt, samorganisationer och föreningar att pausa all inomhusverksamhet. Rekommendationen gäller från och med den 18 november, 2020, tills vidare.

 

Smittläget har försämrats i Sverige under de senaste veckorna. Till följd av detta meddelade regeringen den 16 november skärpta restriktioner för alla åldersgrupper i hela landet. Från riksorganisationens sida uppmanar vi samtliga PRO-distrikt, samorganisationer och föreningar att ta dessa oroande signaler på största allvar och avstå från inomhusaktiviteter.

Vi hoppas att ni i denna svåra tid hittar alternativa sätt att träffas – ring varandra, möts digitalt över en fika eller middag, umgås gärna utomhus om ni inte är fler än åtta personer och alla är friska, tvättar händerna och håller säkert avstånd. Även för utomhusaktiviteter är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och eventuella lokala/regionala restriktioner.

Det är nödvändigt att vi håller i och håller ut så att vi så snart som möjligt kan få träffas i ordinarie PRO-verksamhet.

Ta hand om er.

För frågor kontakta gärna förbundssekreterare Johanna Hållén,

johanna.hallen@pro.se

ÄR DU ELLER NÅGON I DIN NÄRHET UTSATT FÖR VÅLD?

Publicerad 2020-11-17 kl 16:09

 

Bild från kampanjen valjattsluta.se

Just nu tvingas många barn och vuxna att vara hemma mer än vanligt. För vissa bidrar det till en särskilt utsatt situation och risken för våld i hemmet ökar.

Våld finns oftast inte med i början av en relation. Det brukar komma gradvis. Våldet kan se ut olika ut. Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, social utsatthet, ekonomiskt och materiellt. Men hur det än ser ut så är våld aldrig ett uttryck för kärlek.

Att hota eller använda våld mot någon är förbjudet enligt lag. Blir du utsatt för våld så är det aldrig ditt fel. Ansvaret ligger alltid hos den som utövar våldet. Du har rätt att leva ett liv utan våld.

Om du är orolig att en granne, vän, släkting eller kollega är utsatt för våld i en nära relation är det omtänksamt av dig som medmänniska att agera.

För dig som är utsatt för våld i en nära relation finns stöd att få:

 • Socialtjänsten, Svedala kommun 040-626 80 00
 • Kvinnofridslinjen, telefon 020-50 50 50 https://kvinnofridslinjen.se/sv/
 • Kvinnojouren Söderslätt, telefon 0410-477 00
 • Fråga socialtjänsten https://fragasoc.svedala.se/

Du som utsätter andra för våld kan få hjälp att sluta:

 • Välj att sluta 020-555 666 www.valjattsluta.se
 • Socialtjänsten, Svedala kommun 040-626 80 00
 • Fråga socialtjänsten https://fragasoc.svedala.se/

 

Vid akut behov eller vid hotfulla situationer ska du alltid ringa Polisen, larmnummer 112. Här når du även Sociala jouren Syd när Socialtjänsten i Svedala är stängd.

Sidansvarig: Rebecka Kjellsson
Print Friendly, PDF & Email

Info 17/11

TRAFIKEN I BARA LEDS OM NÄR VI BYGGER UT VATTENLEDNINGSNÄTET

Publicerad 2020-11-16 kl 14:05
Uppdaterad 2020-11-16 kl 14:17

Måndagen den 23 november stänger vi av Möllebergavägen mellan Malmövägen (väg 841) och Banvägen/ Linsbogatan.  Vägen planerar vi att öppna igen den 11 december. Under tiden för vägarbetet är det även begränsad framkomlighet på Linsbogatan. Trafiken leds om via Värbyvägen, Jepp  Ulfstrandsgata och Finnebjersgatan. Cykeltrafiken leds via Linsbogatan.

Busstrafiken kommer att bli påverkad i hela Bara, sök din resa i Skånetrafikens reseplanerare för att hitta din närmaste hållplats. De hållplatser som gäller ser du där, du som bussresenär kommer att hänvisas till antingen Linsbo eller Bara centrum.

Bakgrund
Orsaken till omledningen av trafiken är att Svedala kommun tillsammans med Malmö stad har påbörjat utbyggnad av kommunalt vatten och spillvatten till Torups rekreationsområde.  Anslutning till det kommunala ledningsnätet sker i Möllebergavägen/Banvägen, vilket innebär omledning av trafiken under entreprenadtiden.

Läs mer här om projektet Torups rekreationsområde:

Print Friendly, PDF & Email

Ordförandebrev från Christina Tallberg

 
 

Ordförandebrev nummer 16

 

Tyvärr så sprider sig smittan igen över stora delar av landet. När jag skriver detta till er så är det bara några få regioner som inte har särskilda restriktioner.

 

Nu måste vi alla, oavsett ålder, hjälpas åt att följa bestämmelserna och inte bidra till ökad smittspridning. Ta reda på vad som gäller i din kommun och region. Till ansvariga i PRO:s föreningar och distrikt har vi skickat ut rekommendationer för att vi även fortsättningsvis ska kunna bedriva bra och säker verksamhet inom PRO. De finns också att läsa på pro.se.

Den som anordnar aktiviteter i PRO:s namn har ett ansvar att inför varje aktivitet vara väl förtrogen med vilka råd och rekommendationer som gäller på den egna orten och regionen. Som enskild äldre och medlem har vi alla också ett eget ansvar.

Det betyder begränsningar i hur många vi träffar och på vilket sätt. Därför är det ännu viktigare än tidigare att vi hittar olika sätt att hålla kontakt med varandra. Ring gärna till släkt, vänner, grannar, och också gärna till några som du inte har pratat med under senaste tiden. Det kan vara gamla barndomsvänner eller tidigare arbetskamrater. Skriv gärna även brev och kort. De av er som är digitala – använd teknikens möjligheter för att hålla kontakt!

Den 21 oktober anordnade vi i PRO en friluftsdag i stora delar av landet. Det blev en framgång, och en mängd olika aktiviteter ägde rum. Själv deltog jag i Eskilstuna, och mötte många PRO medlemmar under tipspromenaden eller vid korvgrillningen. Vi hade bra väder, men andra hade vädrets makter emot sig. Det samlade resultatet var positivt, och därför kommer vi att genomföra en gemensam friluftsdag 2021 men något tidigare på hösten. Jag hoppas också att ni medlemmar fortsätter att träffas utomhus när vädret tillåter!

Den 4 november deltog förste vice ordförande Jan Andersson och undertecknad i möte med regeringens pensionärskommitté för PRO:s räkning. Denna leds av socialminister Lena Hallengren, och på det här mötet deltog också statsminister Stefan Löfven. Under mötet diskuterade vi den aktuella situationen angående pandemin, men också innehållet i regeringens budgetproposition. Vi hade ett bra samtal och vi kunde föra fram PRO:s synpunkter. Riksdagen kommer att fatta beslut om budgeten.

Både statsministern och socialministern framhöll det viktiga arbete som vi i PRO och de andra pensionärsorganisationerna gör.

Trots att inte så många av oss kan träffas i lite större sammanhang just nu, så gäller det att hålla ut!

”Minns i november den ljuva september …”

Var rädda om er!

Hälsningar,

Christina Tallberg
Ordförande PRO

.

Print Friendly, PDF & Email

Info 12/11 från Svedala Kommun

MÅSTE DU BESÖKA ETT ÄLDREBOENDE IDAG?

Publicerad 2020-11-12 kl 09:16
Uppdaterad 2020-11-12 kl 09:26

Fotograf: Marie Linnér Scandinav Bildbyrå

För drygt en månad sedan öppnade våra äldreboenden upp för besök igen. Förhoppningen är att de kan fortsätta vara öppna men då behöver vi din hjälp. Det är fortfarande lika viktigt att skydda våra äldre. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Alla har vi ett ansvar att skydda äldre från smitta.

Tänk på

Ta ställning inför varje besök om du bör eller måste besöka boendet just idag. Undvik onödiga besök.

Vi rekommenderar utomhusbesök i första hand.

Viktigast att tänka på är att du som besökare ska:

 • Vara frisk och symptomfri.
 • Gör en ny riskbedömning för dagen. Ställ in besöket om du har symtom.
 • Tänka på att hålla avstånd.
 • Tvätta händerna.
 • Använd visir under hela besöket.
 • Max två besökare per gång för att undvika trängsel.

Utomhusbesök och digitala besök

Vi erbjuder hjälp med att träffas digitalt med hjälp av telefon- eller videosamtal. Ur smittrisksynpunkt är detta naturligtvis det bästa sättet att hålla kontakten.

Som komplement kan ni fortsätta att träffas utomhus på distans eller via plexiglasskärmar, på samma sätt som tidigare. Det är det bästa och mest skyddade sättet att träffas fysiskt. Därför rekommenderar vi detta i första hand framför inomhusbesök.

Bokade besök

Alla besök ska förbokas. Besökstiden är varje dag kl 13:30-18:00. Besöken bokas senast kl 15:00 dagen innan. Helgbesök bokas senast fredagen kl 15:00. Bokningarna sker via avdelningarna.

Om besöket sker inomhus, så ska det ske i den enskildes lägenhet eller anvisat besöksrum.

Uppge namn

Alla besökare lämnar namn vid besök. Detta för att möjliggöra eventuell smittspårning.

Besöksrutiner kan ändras vid lokala utbrott

Besöksrutiner kan ändras vid eventuella lokala utbrott. Om ett boende skulle drabbas av covid-19 kan det stängas för besök helt tills smittan stoppats och alla är friskförklarade.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta respektive avdelning för mer information om hur du kan besöka dina anhöriga.

 

Tack för att du tar ansvar och hjälper till att skydda de som bor på våra boenden från smitta!

.

FÖRSLAG FRÅN KOMMUNSTYRELSEN: BOINFLYTANDE SKA GÄLLA ÄVEN EFTER FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER

Publicerad 2020-11-10 kl 13:55

En av punkterna på måndagens möte den 9 november i Kommunstyrelsen var att på nytt behandla ärendet om försäljning av fastigheter och mark. Inför mötet hade Svedalahem och hyresgästföreningen Region Södra Skåne kompletterat med sina redogörelser för hur de ser på ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga till ytterligare ett förslag i ärendet till kommunfullmäktige. De vill ge Svedalahem i uppdrag att, i samband med försäljning, verka för att det befintliga boinflytandet ska fortsätta gälla efter försäljning.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige följande:

 • att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att i samråd med Svedala kommunhus AB avyttra fastigheterna Svedala 59:1 – 4 (Svedalagården) till Fastighets AB Trianon

 • att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att verka för att det nuvarnade boinflytandet ska fortsätta gälla efter försäljning

 • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra och teckna avtal om markanvisning och försäljning av del av fastigheten Svedala 25:18 (del av gamla IP) till Fastighets AB Trianon

 • att ge Svedala Exploaterings AB i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus i Svedala) till Fastighets AB Trianon.

 

Protokollet från kommunstyrelsen beräknas vara klart den 11 november. Det publiceras därefter på kommunens digitala anslagstavla på svedala.se   
Slutgiltigt beslut i ärendet tas av fullmäktige den 25 november.

Läs tidigare nyhet om minoritetsåterremiss i ärendet om fastighetsförsäljningar

Print Friendly, PDF & Email

Info 10/11 från PRO mm

TV-huset i Stockholm.

TV-huset i Stockholm.

 

Kategorier:

 
Publicerad:
 
 

PRO i konstruktivt möte med Sveriges Television

 

I dagarna har PRO haft ett möte med Sveriges Television representerat av Ulrika Von Celsing, strateg på SVT. Syftet med mötet var dels att lyfta PRO:s medlemmars krav som beslutades under kongressen 2018, dels att diskutera SVT:s förhållande till PRO:s medlemmar och andra pensionärer.

 

Detta som diskuterats livligt i samband med turerna runt nedläggningen av det populära programmet ”Det sitter i väggarna” som återuppstod efter den folkstorm som nyheten orsakade. PRO uttalade sig i frågan i Aftonbladetlänk till annan webbplats.

Enligt SVT blev diskussionen om yngre och äldre TV-tittare så som den fördes i media missvisande och SVT:s egen kommunikation runt nedläggningsbeslutet var bekymmersam. Ulrika Von Celsing menar att SVT är mycket engagerade i sina äldre tittare, samtidigt som man måste hitta till den yngre publiken också.

Under mötet lyfte PRO två frågor som är viktiga för PRO:s medlemmar. Båda handlar om tillgänglighet för alla:

 • Tillgången till TV- och radiosändningar på minoritetsspråk
 • Den omotiverade blandningen av tal och musik som gör det svårt för många att höra vad som sägs

Public service-kanalerna (Sveriges Radio, Utbildningsradion och SVT) har i uppdrag att göra program på minoritetsspråk. Målet är att antalet timmar ska öka under pågående sändningstillståndsperiod fram till 2025. Idag är tillgängligheten större gällande program på minoritetsspråk då majoriteten av programmen kan lyssnas på även i efterhand – på webben och i kanalernas appar. På SVT Play kan man söka efter program på minoritetsspråk.länk till annan webbplats

Många äldre som har svenska som andraspråk och som drabbas av begynnande demens riskerar att tappa sin svenska. PRO menar att personal inom vård- och omsorg behöver känna till de möjligheter som finns att ta del av program på minoritetsspråk, och även vara behjälpliga med tekniken för att äldre ska få möjlighet att lyssna och se på nyheter och andra program.

Frågan om bakgrundsmusik och hörbarheten är ingalunda nya frågor för SVT som sedan länge har ett samarbete med funkisrörelsen. SVT jobbar med frågan på flera olika sätt. Inte minst tar man modern teknik till hjälp. Bland annat genom textning av program, där hundra procent av alla förinspelade program och 70–75 procent av de direktsända textas. Textningen nås lättast från text-TV – här kan du läsa om hur.länk till annan webbplats

Ett annat intressant projekt kan redan nu testas på SVT:s webb. Där utvecklar man möjligheten för enskilda tittare att själva justera ljudnivåerna på tal och bakgrundsljud i sändningen. Här kan du testa att göra inställningar för ett tydligare tal.länk till annan webbplats Idag fungerar det bara på webben men planen är att även TV-sändningarna och apparna ska kunna justeras efter egen preferens i framtiden. Även försök med automatisk textninglänk till annan webbplats av de regionala nyheterna på webben är på gång.

Svenska folkets nöjdhet med public service och SVT har faktiskt ökat sedan TV-licensen började tas ut via skattsedeln. Man tycker att utbudet är prisvärt och har ett stort värde för samhälle och enskilda individer. Dessutom fick SVT ett historiskt högt förtroende i SOM-institutets undersökninglänk till annan webbplats under våren.

Att målgruppen äldre är viktig för SVT har märkts under corona-pandemin. Förutom behovet av daglig information om pandemins utveckling har TV-mediet blivit ett viktigt sällskap när andra sociala kontakter blivit färre. SVT ökade sitt utbud under våren och välkomnade tillbaka TV-hallåor i rutan för ett mer familjärt bemötande. Något som kommer att återkomma från och med Lucia och över jul. Dessutom startades nya program, som till exempel ”Träna med Sofia”, som fyllde ett helt nytt syfte för många som isolerade sig i hemmet.

 

Text: PRO riks

Hejsan

För Er kännedom. Av en tillfällighet fick jag i det utmärkta programmet Plånboken i P1 höra att det är förbjudet för Folktandvården att neka kunder att betala med kontanter.

Det finns en prejudicerande dom som säger att Folktandvården inte kan neka att ta emot de betalningsmedel som Sveriges Riksbank administrerar.

Hur det förhåller sig med de privata tandläkarna framkom inte i programmet.

Det går även att få en faktura men eftersom jag tror att det här som det brukar göra tillkommer en fakturaavgift så får lösningen bli en e faktura, en elektronisk sådan, men då behövs en dator vilket inte alla har.

Detta här ovan nämnt erbjuds inte vid besök så det är inte lätt att veta.
Med vänlig hälsning Ann-Magreth Albin, Bara

Print Friendly, PDF & Email