Info 12/5

Hej Idag kommer en bild från Svinaberga på Österlen av Lars Bendroth

Hej Jag skrev för en vecka sedan om att m,an kan ladda ner en app för att varje dag skriva in om sin hälsa. Svaren samlas sedan ihop av Lunds Universitets forskare. Första resultatet har kommit idag baserad på 130.000 användare. Den första kartan är utlagd. Jag lägger upp sidan här så ni kan se. Om ni vill ladda ner appen så finner ni den längre ner  på sidan.

Var rädda om er och håll avstånd// Christer

Första kartorna från svenska COVID Symptom Study

Nu presenterar forskare vid Lunds universitet de första nationella kartorna från COVID Symptom Study. Kartorna visar uppskattad aktuell andel av befolkningen med pågående symtomatisk covid-19-infektion i Sverige.

Publicerad den 12 maj 2020 

Kartor över andelen med symptomatisk covid-19-infektion i Sverige jämfört med Storbritannen

Mer än 130 000 personer i Sverige deltar i forskningsstudien COVID Symptom Study vid Lunds universitet och rapporterar dagligen i appen om hur de mår. Självrapporterad data från deltagarna har nu analyserats för sammanställning av de första kartorna som uppskattar förekomst av covid-19 över hela landet i den vuxna befolkningen (20-69 år). De län där flest deltagare sannolikt har covid-19 är Stockholms, Södermanlands, Västmanlands, Gävleborgs och Dalarnas län, där uppskattningsvis 3-3.5 procent har en pågående symtomatisk covid-19-infektion. De länen med lägst andel är Skåne, Kronoberg, Jönköping och Västernorrland, med 1.5-2 procent sannolikt infekterade.

Beräkningarna som presenteras idag baseras på metoder att analysera data från COVID Symptom Study som har utvecklats av forskare på King’s College London och som har publicerats i tidskrifterna Science och Nature Medicine (se länkar nedan). De studierna visar att det finns vissa kombinationer av symtom som är starkt förknippade med en pågående covid-19-infektion. I början på april uppskattade forskarna att i de mest drabbade områdena i Storbritannien hade 6-10 procent av befolkningen en aktiv infektion (https://covid.joinzoe.com/data#levels-over-time), men att andelen med symtom sedan dess sjunkit kraftigt. Denna minskning är också bekräftad från ett flertal andra datakällor. De brittiska forskarna har med hjälp av data från appen också kunnat förutsäga ökningar av antal nydiagnostiserade covid-19-fall inom sjukvården med 5-7 dagars framförhållning.

I de kartor som idag publiceras har samma analysmodeller och kombinationer av symtom använts för att uppskatta hur stor andel av den svenska befolkningen mellan 20-69 år som i dagsläget troligen har en pågående symtomatisk covid-19-infektion, och som därmed sannolikt skulle testa positivt om de blev undersökta för covid-19. Beräkningsmetoden tar hänsyn till vilken åldersgrupp och kön som deltagarna representerar jämfört med befolkningen i respektive län. 

Överlag visar Sverige högre andel personer med kombinationer av symtom som tyder på covid-19 än motsvarande beräkningar från Storbritannien samma dag, det vill säga den 10 maj.

– Vi tror att skillnaderna mellan länderna beror på faktiska skillnader i förekomst av symtomatiska covid-19-infektioner, säger Paul Franks, professor vid Lunds universitet och initiativtagare till forskningsstudien i Sverige.

– Det skulle också kunna bero på att deltagare i Sverige svarar annorlunda på frågorna eller att personer som har symtom deltar i studien i större utsträckning i Sverige jämfört med i Storbritannien. Vi kommer därför att göra fortlöpande analyser för att undersöka hur trenderna i Sverige förändras över tid. Vi kommer också jämföra data från COVID Symptom Study med data från andra kartläggningar av covid-19 i Sverige.

Lunds universitet lanserade i samarbete med det brittiska företaget Zoe Global Ltd appen COVID Symptom Study i Sverige den 29 april. Syftet med forskningsprojektet är att kartlägga förekomst och spridning av covid-19 i Sverige och att identifiera riskfaktorer för allvarlig covid-19. För att understryka att det inte handlar om någon smittspårning har appen globalt bytt namn till COVID Symptom Study. Forskare från Uppsala universitet, Umeå universitet och Karolinska Institutet har visat stort intresse för att samarbeta med Lunds universitet och Zoe.

Print Friendly, PDF & Email