Info 11/7

Såhär ser bokskåpen ut. Foto: Svedala kommun

Biblioteksexpressen står det på de tio bokskåp som har levererats från Annegårds Snickeri i Tittenté, strax utanför Svedala. Det betyder”varsågod och låna en bok, lämna tillbaka när du läst den eller låna ut den till en vän”. Bokskåpen är fyllda med böcker för alla åldrar som ska hitta sina läsare på oväntade platser. Tio små lättillgängliga gatubibliotek målade i en mörkt blålila kulör med rött tak.

Biblioteksexpressen är ett projekt som innehåller olika moment och aktiviteter för att stimulera till läsning, både för barn, unga och vuxna. Just nu är bokskåp på väg till friluftsbaden i Bara och Svedala och till en plats vid pågatågstationen i Svedala.

Totalt har snickeriet tillverkat tio bokskåp. Tre sätts upp nu och efter sommaren ska resten sättas upp på olika oväntade platser i kommunen där biblioteket inte brukar vara men där det finns gott om människor.

I Biblioteksexpressen ingår också:

  • en lådcykel som snabbt kan ta sig ut och lämna eller hämta böcker.
  • bibliotekets take away-påsar fyllda med böcker som kan beställas och sedan hämtas vid biblioteksdörren.
  • pysselpåsar för hemmabruk.
  • temapåsar med böcker och förslag på aktiviteter ni kan göra hemma, barn och föräldrar tillsammans.

Kontakt

Paulina Sjöberg, Svedala bibliotek, paulina.sjoberg@svedala.se040-626 82 03 och Susanne Bengtsson, Bara bibliotek, susanne.bengtsson@svardala.se040-626 89 70.

Webbplats biblioteken i Svedala kommun

Döängen utanför Klågerup. Foto.

Svedala kommun vill verka för att befintliga kulturvärden i möjligaste mån tillvaratas och utvecklas samt att de kan bidra till att stärka kommunens attraktionskraft. Det är första gången som vi med hjälp av sakkunniga inventerat och dokumenterat kommunens kulturvärden och sammanställt dessa i formen av kulturmiljöprogram.

Arbetet utfördes under åren 2016–2019, parallellt med revideringen av kommunens översiktsplan, vilken vunnit laga kraft. Fyra separata kulturmiljöprogram har tagits fram: ett för respektive tätort Svedala, Bara, Klågerup samt ett kompletterade för byarna och landsbygden.

Anders Reisnert, före detta antikvarie på Malmö Museer, Kulturmiljösektionen, utförde arbetet med att ta fram kulturmiljöprogrammen för de tre tätorterna Svedala, Bara och Klågerup, med stöd av Lars Persson även han antikvarie på Malmö Museer. Det kompletterande kulturmiljöprogrammet för byarna och landsbygden gjordes av Olga Schlyter, byggnadsantikvarie/kulturmiljökonsult.

Våra kulturmiljöprogram:

Kulturmiljöprogrammen finns utställda under perioden 7 juli–15 september 2020 och du har möjlighet att lämna synpunkter. 

Mer information om kulturmiljöprogrammen och om hur du lämnar synpunkter

Kontakt

Karin Gullberg, stadsarkitekt, 040-626 80 00karin.gullberg@svedala.se

o.

Print Friendly, PDF & Email