Info 18/7

Hej. Idag har vi lagt in en artikel från dagens upplaga av Sydsvenskan om Döängen.  dessutom om Bovierans bostadskvarter med 54 seniorbostäder som skall uppföras i Svedala.

Bättre dö i strid än leva på knä – tyckte Klågerups bönder som vägrade bli soldater 

I juni 1811 retade ädla män upp tusentals skånska bönder, till den grad att de gick man ur huse med sina högafflar i högsta hugg. Det slutade illa för de flesta av dem.

SVEDALA

1811 härjade Napoleon Bonaparte i Europa. Den franska borgarsonen Jean Baptiste Bernadotte, med nära band till Napoleon, hade nyligen slagit sig ned i Sverige. Om några år skulle han krönas till kung Karl XIV Johan.

Men först skulle några andra ädla män hinna reta upp tusentals skånska bönder, till den grad att de gick man ur huse med sina högafflar i högsta hugg.

Svenska kronan hade vid den här tiden nämligen börjat lotta ut inkallelseordrar till delar av den manliga befolkningen. 20 000 man ville kronan ha i beredskapsläger, för att någon gång kunna ta tillbaka Finland.

Men männen togs inte ut i strid. De svalt och blev sjuka i militärlägren på svensk mark. Kloka huvuden ute i stugorna muttrade kanske att det var ett fasligt slöseri med människoliv som kronan ägnade sig åt.

I juni 1811 spred sig upprorsandan som en löpeld bland skånska bönder. De ville få stopp på det hela.

Och i Klågerup kokade ilskan över. Ryktet nådde generalen Mörner, som red med några hundra män från slottet Malmöhus till hundratalet där bönderna väntade – enligt historikerna kraftigt berusade. Kanske hade de tagit sig en styrketår för mycket.

Mot kronans kanoner och beväpnade soldater hade bönderna från Klågerup inte mycket att sätta emot. Minst 23 man sköts till döds den 15 juni. Många fängslades.

De stupade kropparna fick inte begravas i vigd jord, vilket måtte varit en skam för deras efterlevande. De grävdes ner på en avsides plats.

Från cykelvägen mellan Flängevadsvägen och Klågerupskolan går det utmärkt att se Döängen, som begravningsplatsen kallas. Här har byalaget rest en minnessten över de stupade männen.

209 år senare ligger Döängen fortfarande lite avsides. En högstadieklass från Klågerupskolan springer förbi bakom mig där jag står och försöker koncentrera mig på att läsa infoskylten som Svedala kommun satt upp.

Barnen flåsar och skriker, de har troligen gympalektion. Jag frågar vad de gör. En tjej svarar andfått att rundan är fyra kilometer lång och ”mycket jobbig!”

Trots barnens flåsande och skrikande vilar det något stilla över platsen.

Döängen är ingen gudsförgäten dumpningsplats.

Fåglarna kvittrar. Rapsens blommor doftar. En humla brummar runt i växtligheten.

Jag skänker döingarna en tanke: Bättre att dö stående än leva på knä.

Elinor Strandelinor.strand@hdsydsvenskan.se

 

DETALJPLAN FÖR BOVIERANS BOSTADSKVARTER HAR VUNNIT LAGA KRAFT

Publicerad 2020-07-16 kl 09:41
Uppdaterad 2020-07-16 kl 09:46

Detaljplan för del av Svedala 25:18 m fl, Bovieran vann laga kraft den 3 juli 2020. Detaljplanen har sedan november 2019 varit överklagad men i juni återkom Mark- och miljödomstolen vid Växjö med en dom där de avslog och avisade de två inkomna överklagandena. Detta beslut har sedan inte överklagats vidare.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till uppförande av bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus inom del av fastigheten Svedala 25:18.
Byggnationen omfattar ett kvarter i 3 våningar med 54 seniorlägenheter grupperade runt en gemensam inglasad uteplats. Tillfart till området sker söderifrån. Parkering föreslås i anslutning till tillfarten, söder om byggnaderna.

Marken har sedan tidigare förberetts och byggnation kan lämpligen startas 2021.

Print Friendly, PDF & Email