Info 28/8

Skånska Dagbladet 2020-08-27

 
Avslag på trafikdämpande hinder i Bara
Trafikskyltar som visar att man ska köra sakta samt att det finns fartbulor längre fram.
Farthinder och åtgärder för att skydda bland annat lekande barn efterlyses i Bara.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
SVEDALA
BARA Trafikläget kring torget i Bara ska ses över – men först när exploateringsprojektet är avslutat. Efterlysta fartdämpande åtgärder vid infarten till Klottistel- och Bäcktistelgatan är något som kan bli aktuellt enligt tekniska nämnden

Skiånska Dagbladet

Nu erbjuder regionen test för prostatacancer

 

Foto: Johan Nilsson/TT
SKÅNE
SKÅNE Alla skånska män mellan 50 och 74 år kommer erbjudas regelbunden testning för prostatacancer från och med den första september.

Info från PRO Riks

 
 

God levnadsnivå kräver äldreomsorgslag

 

Pensionärernas riksorganisation, PRO, saknar en äldreomsorgslag. Regeringen tog idag emot utredningen om ”Framtidens socialtjänst”, med förslag om en moderniserad socialtjänstlag. PRO hade önskat sig en särskild äldreomsorgslag, men ett sådant initiativ finns inte med i slutbetänkandet.

 

– Coronapandemin har på ett smärtsamt sätt visat upp krisen inom äldreomsorgen för allmänheten, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. Verksamheten är eftersatt och det slår hårt mot äldres välfärd. En särskild lag för äldreomsorgen behövs för att reglera tillgången till vård och omsorg för äldre personer.

Äldreomsorgen regleras i huvudsak av socialtjänstlagen. Det är samma lagrum som reglerar tillgången till försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag. Det är svårt att förklara varför äldreomsorg och försörjningsstöd ska regleras av samma lagrum och utredningen öppnar också för att dela upp biståndsbestämmelsen i två delar. Personer beroende av försörjningsstöd är det förhoppningsvis under en kortare period i livet. Äldre personer i behov av äldreomsorg kommer sannolikt att behöva omsorg livet ut. Insatserna har därmed olika karaktär.

– Genom en särskild lag lyfter man fram äldreomsorgen som ett viktigt kompetensområde. En äldreomsorgslag ska ha individen som utgångspunkt och bör rikta krav på kommuner och regioner. Lagen ska ge den enskilde inflytande över sin livssituation. Socialtjänstlagen bör omfatta dem som har en social problematik, fortsätter Christina Tallberg.

Under många år har äldreomsorgen prioriterats lågt. En rapport från Arena idé visar att äldreomsorgen har utsatts för neddragningar på 23 miljarder kronor de senaste 20 åren. I år har hela 96 procent av kommunerna sparkrav på äldreomsorgen.

– PRO:s bestämda uppfattning är att äldreomsorgen ska ge en god ålderdom. Skrivningen i socialtjänstlagen om en ”skälig levnadsnivå” behöver därför ändras till “god levnadsnivå”, och regleringen av äldreomsorgen måste skiljas från försörjningsstödet, säger Christina Tallberg. Även den medicinska kompetensen behöver stärkas inom äldreomsorgen, och det kan göras genom en äldreomsorgslag.

 

Text: PRO riks

Print Friendly, PDF & Email