Info 15/9

Hej
Måndagsgympan fortsätter utomhus så länge det är bra väder. Tove sätter upp lapp på dörren till Kuben vid tvivel på vädret,om inne eller ute.

Från Svedala Kommun

HJÄLP OSS ATT TA FRAM EN HÅLLBARHETSSTRATEGI

Publicerad 2020-09-15 kl 08:53
Uppdaterad 2020-09-15 kl 09:12

Foto: Martin Bard, Svedala kommun

Varmt välkommen att delta i medborgardialogen om ny hållbarhetsstrategi. Kommunstyrelsen har fattat beslut om framtagande av ny hållbarhetsstrategi i enlighet med Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Vi ser fram emot att, i ett tidigt skede, ta del av dina förslag på hur vi gemensamt bäst uppnår
målbilden lokalt i kommunen.

I en första etapp arbetar vi med följande fyra målområden som utgör den
miljömässiga dimensionen i hållbarhetsarbetet:

  • Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla.
  • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.
  • Mål 14 Hav och marina resurser.
  • Mål 15 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

För mer info se webbplatsen Globala målen.

Webbplats Globala målen

Medborgardialog vid två tillfällen i höst

Vi arrangerar medborgardialogen vid två tillfällen, i Svedala den 22 september och i Bara eller 
Klågerup den 1 oktober. Vi erbjuder också en digital medborgardialog via webben vid ett senare tillfälle under hösten.

Tillfälle 1 – Svedala 22 september kl 18:00–20:30
Tillfälle 2 – Bara eller Klågerup 1 oktober kl 18:00–20:30

Efter du har anmält dig meddelar vi via mejl vilken lokal vi håller medborgardialogen i.

Evenemanget anpassas utifrån rådande pandemiläge (max 50 deltagare) och vi månar om att hålla avstånd.

Vi bjuder på enklare förtäring i form av frukt och kaffe eller te.

Anmälan

Anmälan medborgardialog 22 september eller 1 oktober

Vi behöver din anmälan senast den 18 september för mötet i Svedala (22/9) och senast 24 september för mötet i Bara eller Klågerup (1/10).

Kontakt

Vid frågor kring arrangemanget, kontakta strategiskplanering@svedala.se

Print Friendly, PDF & Email