Info 23/9

Foto Lars Bendroth har fotat denna bild med ” ett grymt ljus”

Hej

Info från Kommunen 

MEDBORGARDIALOG OM TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA

Publicerad 2020-09-22 kl 11:21

 

Foto: Fredrik Schlyter/Scandinav bildbyrå

På temat ”Trygghet och folkhälsa” bjuder polisen och kommunen in till medborgardialog i Svedala centrum, Bara centrum och Klågerup centrum lördagen 26 september.

Det är rådet för trygghet och folkhälsa som arrangerar medborgardialogen. Rådet är Svedala kommuns lokala brottsförebyggande råd. Polisen är med i rådet och är på plats i sin husbil samt tjänstepersoner från Gatu- och parkenheten, Ungas fritid och Socialtjänsten.

Syftet med medborgardialogen är att få en fördjupad bild av kommuninvånarnas upplevelse av tryggheten och folkhälsan i sin närmiljö och stärka relationen mellan medborgare, kommun och polis.

Medborgardialogen ska leda till att kommuninvånarna engagerar sig i trygghetsskapande arbete, stärka kommunens och polisens lokala lägesbilder samt ge ökad förståelse av medborgarnas behov.

De övergripande fokusområden och målen för arbetet med trygghet och folkhälsa är:

  • att öka människors faktiska och upplevda trygghet.
  • att förbättra folkhälsan för barn och unga 0–18 år.
  • att motverka våldsbejakande extremism.
  • att upprätthålla lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa.

Mer informatiom om hur rådet för trygghet och folkhälsa arbetar

Vår förhoppning är att så många som möjligt ska träffa oss och tycka till då det är viktigt att dina synpunkter kommer till vår kännedom. Vi tänker förstås på att hålla tillräckligt avstånd i dessa coronatider. Varmt välkommen att komma och prata med oss!

  • Svedala centrum på gågatan vid Hemköp kl 9–11
  • Bara centrum vid ICA kl 11:30–13
  • Klågerup centrum vid Matöppet kl 13:15–14:30
Print Friendly, PDF & Email