Info 25/9

Foto Lars Bendroth

 

Kommuninfo

BESÖKSFÖRBUDET PÅ ÄLDREBOENDEN UPPHÖR 1 OKTOBER 2020

Publicerad 2020-09-24 kl 11:21
Uppdaterad 2020-09-24 kl 11:31

Foto: Svedala kommun

Regeringen har beslutat att från och med den 1 oktober 2020 upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Sverige. Det kommer inom kort komma förskrifter från Socialstyrelsen och slutgiltiga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som ska tillämpas när besöksförbudet hävs.

Vård och omsorgs ledningsgrupp förbereder nu för att kunna välkomna anhöriga att besöka sina närstående.

Artikel från Socialdepartementet 

.

FRÅGA SOCIALTJÄNSTEN – DIN SOCIALRÅDGIVNING PÅ NÄTET

Publicerad 2020-09-23 kl 07:02

 

Foto: Ulrika Kestere, Scandinav Bildbyrå

Nu kan du anonymt ställa dina frågor till socialtjänsten genom tjänsten Fråga Socialtjänsten här på vår webbplats.

På Fråga Socialtjänsten kan du ställa frågor om bland annat föräldraskap, familjerätt, missbruk och ekonomi. Vi som besvarar dina frågor arbetar inom Individ- och familjeomsorg samt Arbete och integration. Svaret hittar du under rubriken Frågor och svar inom fem arbetsdagar.

Här kan du även läsa och ta del av redan ställda frågor och svar. Vår förhoppning är att du som besöker oss ska få råd och stöd, och vid behov, information om vart du kan vända dig för fortsatt hjälp.

Vill du ställa frågor av brådskande karaktär, frågor som rör dig personligen eller ansöka om stöd kontaktar du Kundservice på telefon 040-626 80 00. Vid nödsituation på helger och vardagar efter klockan 16:00 kan du ringa Sociala Jouren Syd på telefon 112.

Fråga Socialtjänsten

Socialtjänsten i Svedala kommun

Print Friendly, PDF & Email