Info 27/9

På temat ”Trygghet och folkhälsa” bjuder polisen och kommunen in till medborgardialog

Så löd rubriken på lördagens träff på Torget i Bara. Kommunens representant var gatu- och parkchef Johanna Andersson Polisens representant var kommunpolis Jan-Ingvar Nilsson

Syftet med medborgardialogen är att få en fördjupad bild av kommuninvånarnas upplevelse av tryggheten och folkhälsan i sin närmiljö och stärka relationen mellan medborgare, kommun och polis.

Medborgardialogen ska leda till att kommuninvånarna engagerar sig i trygghetsskapande arbete, stärka kommunens och polisens lokala lägesbilder samt ge ökad förståelse av medborgarnas behov.

Gatu och Parkchef Johanna Andersson ville även informera sig om hur baraborna vill ha det med bänkar och bord på torget.  Åsikterna bland Baraborna var att fler bänkar och bord behövs.
Kommunpolisen Jan-Ingvar Nilsson informerade om polisens arbete

Den stora diskussionen handlade om trafiken på Torggatan och buskörning med moped och motorcyklar samt tryggheten runt centrum. Många äldre känner sig otrygga att vara ute på kvällstid. Man tycker att trygghetsvärdarna inte syns ute på kvällarna.
Vi blev uppmanade att kontakta Trygghetsvärdana när det förekommer bus mm.

Polisen uppmanade att anmäla till polis när det förkommer buskörning på gator och torg

Ni kan kontakta Trygghetsvärdarna här

TRYGGHETSVÄRDAR

En av våra trygghetsvärdar bredvid sitt fordon. Foto: Svedala kommun

De huvudsakliga uppgifterna för våra trygghetsvärdar är att vara här för dig som medborgare, ung som gammal, ute på plats i kommunen. Deras närvaro ska förhoppningsvis på sikt leda till ökad trygghetskänsla och mindre skadegörelse.

Kontakta trygghetsvärdarna?

Har du upplysningar till våra trygghetsvärdar kontaktar du dem via vår e-tjänst.

Lämna upplysningar till trygghetsvärdarna via vår e-tjänst

Arbetstid varierar för trygghetsvärdarna, då deras pass är planerade för att täcka de viktigaste tiderna på dygnet. Du kan alltid lämna meddelande trygghetsvärdarna via vår e-tjänst. När trygghetsvärdarna inte är i tjänst har kommunen avtal med bevakningsbolag för akuta ärenden. 

Vad gör trygghetsvärdarna?

Trygghetsvärdarna ska finnas till för dig som medborgare, ung som gammal, ute på plats i kommunen. I deras arbete ingår också att titta till kommunala verksamheter under tiden de är obemannade. Detta är ett led i att säkerställa den kontinuerliga driften i kommunen så att vi har bra förutsättningar för att leverera god service till dig som medborgare.

På plats vid larm hos räddningstjänsten

Trygghetsvärdarna är semiprofessionella första insatspersoner (FIP) som vid vissa larm svarar tillsammans med räddningstjänsten. Syftet är att de kan vara snabbare på plats och bryta den negativa olycksutvecklingen innan ordinarie styrka från räddningstjänsten är på plats. Vår förhoppning är att detta kortar ner insatstider för räddningstjänsten till framför allt de norra kommundelarna med tätorterna Bara och Klågerup.

Hjälpa andra kommunala verksamheter

En trygghetsvärd har också andra uppdrag som de utför om det finns tid och möjlighet. De kan hjälpa andra kommunala verksamheter under jourtid, till exempel kan de hjälpa hemtjänsten med olika uppdrag eller gatujouren att kontrollera något om de får flera uppdrag samtidigt.

Print Friendly, PDF & Email