Info 28/9

Foto Lars Bendroth

NYTT REGELVERK FÖR SERVICERESOR HOS SKÅNETRAFIKEN

Publicerad 2020-09-28 kl 07:02

Den 1 oktober 2020 förändras reglerna för serviceresor. Det gäller bland annat vem som kan skapa ett sjukreseintyg, var resenären får resa och inom vilken tid resenären ska vara redo för avresa.

Reglerna ändras efter ett beslut i Regionfullmäktige i våras. Förändringarna ska öka kvalitén på servicen genom förtydligande i regelverket.

Viktiga förändringar i regelverket 

För de som reser med Serviceresor är en av de viktigaste förändringarna hämtningstiden. Kunden och eventuella ledsagare och/eller medresenärer, ska vara beredda att resa från 5 minuter innan avtalad tid, fram till 15 minuter efter avtalad tid. Läs mer under punkt 4.6. i regelverket.

Legitimerad vårdpersonal inom Skånes kommuner kommer enligt det nya regelverket kunna utfärda sjukreseintyg. Läs mer under punkt 5.2.1. En informationsfilm om regler för sjukresor kommer inom kort.

Andra viktiga förändringar för kunder som reser med färdtjänst eller sjukresa är:

 • Att resa färdtjänst
  Färdtjänstområdet omfattar enbart Skåne och inte angränsande kommuner. Punkt 4.4.
 • Godkänd adress vid sjukresa
  Sjukresa ges till eller från folkbokföringsadress i Skåne. Om ett sjukreseintyg styrker att resenären inte kan vistas i sin bostad eller av medicinska skäl inte kan ta sig dit medges resa till annan adress. Detsamma gäller vid dialysbehandling. Resa till annan adress medges enbart om den är kortare än till folkbokföringsadressen. Övriga vistelseadresser medges inte (punkt 5.1.).
 • Resor som inte omfattas
  Resor till kommunala korttidsboenden utanför den kommun där resenären är folkbokförd räknas inte som sjukresa (punkt 5.1.).
 • Sjukresor utanför Skåne
  Resor till vård utanför Skåne ska ske med buss, tåg, flyg eller serviceresefordon. Resor med egen bil ersätts enbart i särskilda fall och om ansökan godkänts av Skånetrafiken i förväg (punkt 5.3.2.).


Nytt regelverk för serviceresor hos Skånetrafiken

Print Friendly, PDF & Email