Info 30/9

Dagens information från PRO Skåne och Svedala Kommun

RIKTLINJER VID BESÖK PÅ ÄLDREBOENDEN

Publicerad 2020-09-30 kl 12:44
Uppdaterad 2020-09-30 kl 12:53

Foto: Madeleine Wejlerud/Scandinav bildbyr

På torsdag 1 oktober hävs besöksförbudet på landets äldreboenden. Kommunen ansvarar för att besöken sker på ett säkert sätt och samspelet mellan verksamheten och de närstående är viktigt.

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin (HSLF-FS 2020:46) för att hitta ett hållbart sätt att ta emot besökare, där risken för smittspridning minimeras.

Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

Riktlinjer för att förebygga smittspridning vid besök

För att besöka våra särskilda boenden gäller följande:

  • Du måste vara frisk och symptomfri.
  • Tänk på att hålla avstånd.
  • Tvätta händerna.
  • Max två besökare per gång för att undvika trängsel.
  • Använd munskydd till och från lägenheten.

Besökstider

Det är besöktid måndag–fredag kl 13:30-18:00. Besök ska vara förbokade. Vardagen innan kl 15:00. Inför helgen innan kl 15:00 på fredagen. Bokningarna sker via avdelningarna.

Vid entrén

Personal möter upp besökaren vid ingången till boendet. Händerna ska tvättas inför besöket, handsprit finns tillgängligt. Munskydd ska bäras när besökaren går till och från lägenheten. Personal vägleder till lägenhet eller om så önskas till särskilt besöksrum.

Uppge namn

Alla besökare lämnar namn vid besök. Detta för att möjliggöra eventuell smittspårning.

Plats för besök

Alla besök sker inne i den enskildes lägenhet eller i anvisat besöksrum. Promenader utomhus går bra.

Riktlinjerna utvärderas fortlöpande och besöksrutiner kan ändras vid eventuella lokala utbrott.

.

Print Friendly, PDF & Email