Info 13/10

Information från PRO Riks och Svedala Kommun

 
 

Ordförandebrev nummer 15

 

Nu märks det att hösten är här, inte minst på de vackra höstfärgerna. Vi upplever även dagar av regn och blåst, och ute blir det mörkt allt tidigare.

 

Från och med den 1 oktober har besöksförbudet på äldreboenden upphävts. Det känns bra att få hälsa på nära och kära igen, men vi ska göra dessa besök på ett ansvarsfullt sätt.

Tyvärr är inte smittan borta, utan den sprids igen. Därför är det så viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Det gäller att stanna hemma vid sjukdom, hålla avstånd, tvätta händerna mm. Detta gäller inte bara oss som är 70 år och äldre, utan alla.

Jag är mycket upprörd över att yngre partiledare går på trånga fester med ett större antal människor. Vi äldre vill också ha roligt och gå på fest och koppla av, men i den här situationen med smittspridning i vårt samhälle låter vi bli. Alla oavsett ålder måste ta sitt ansvar, och partiledare och andra ledare har ett särskilt ansvar att visa vägen.

Folkhälsomyndigheten håller på med ett arbete med att utarbeta nya riktlinjer för oss 70-plussare, och jag ser framemot dem. Kanske att vi får dem presenterade för oss när Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson gästar PRO:s representantskapsmöte den 19 oktober. Detta möte kommer att genomföras digitalt.

Sedan jag senast skrev till er så har regeringens budgetproposition överlämnats till riksdagen. Den 30 september medverkade finansminister Magdalena Andersson i ett miniseminarium på länk med oss i PRO, där hon presenterade förslagen. Ni kan se och lyssna i efterskott på PRO:s hemsida. Mycket är bra i förslaget, såsom fleråriga satsningar i äldreomsorgen med miljardbelopp, kompetenshöjning hos personalen på betald arbetstid och även satsningar på att arbeta bort väntetider inom sjukvården för vård och behandling som inte minst har orsakats under den pågående pandemin. Det införs ett pensionstillskott på upp till 600 kronor i månaden från den 1 september 2021 för pensioner mellan 9000–17 000 i månaden. Det är välbehövligt men det gäller att arbeta vidare så att vi får pensioner som vi kan leva ett gott liv på.

Däremot är det mycket dåligt att skatteskillnaden mellan lön och pension inte avskaffas förrän 2023. Tyvärr kan vi inte vara säkra på detta heller, eftersom vi har allmänna val 2022. PRO har sedan jobbskatteavdraget infördes 2007 protesterat mot den orättvisa skatteklyftan. Vi menar att skatt ska betalas efter bärkraft, men vi pensionärer ska inte betala mer skatt än löntagare. Pension är uppskjuten lön. Vi kommer fortsätta med våra protester till vi når vårt mål om likabeskattning.

Den 21 oktober inbjuder PRO till en friluftsdag i hela landet med spännande aktiviteter i närområdet. Genom detta vill vi förutom att vi träffas på ett säkert sätt inbjuda till gemenskap där vi rör på oss och dricker kaffe eller grillar korv. Jag har tagit del av en del föreningars aktiviteter och det ser spännande ut. Jag kommer tillsammans med min man Börje, att tillbringa den dagen i ett friluftsområde utanför Eskilstuna. Det ska bli så trevligt att få möta medlemmar igen!

Hittills har mina kontakter med er medlemmar i huvudsak skett per telefon, Skype och möten eller seminarier per länk. Hör efter med din förening vad de planerar den 21 oktober. Jag hoppas att det ska vara fint väder i hela landet, om inte så var det någon som sade att det finns inget dåligt väder, det gäller att klä sig rätt. Hör också av dig till din förening och fråga hur du kan köpa PRO:s Trippelskrapslotter. Överskottet går till PRO:s verksamhet. Föreningen får 8 kronor per försåld lott.

En rolig nyhet är att PRO fått en utmärkelse som starkast varumärke i företaget Evimetrix varumärkesundersökning Swedish Brand Award. 1 270 individer har uttalat sig om 13 intresseorganisationer och PRO är det varumärke som lyser starkast. Det är resultatet av mångas arbete lokalt, regionalt och centralt, så var stolta!

Ha det bra, var rädda om er!

”Det glimmar i guld och klaraste rött det prasslar så sakta i parken

Ty hösten är kommen och almar och lönn de fälla nu bladen till marken

Så fall, våra blad, fall mjukt och lätt!

Vi väva ett täcke så varmt och så tätt, vi väva ett täcke åt marken…

(Elsa Beskow)

Hälsningar

Christina Tallberg
Ordförande PRO

KOMMUNSTYRELSEN FÖRESLÅR ATT KOMMUNFULLMÄKTIGE SKA BESLUTA OM FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER

Publicerad 2020-10-12 kl 17:46
Uppdaterad 2020-10-12 kl 18:12

Svedala kommuns vision är en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet och kommunen ska fortsätta att utvecklas med bostäder, arbetsplatser och kommunal service. För att möta de investeringsbehov som väntar, när kommunen växer, ska delar av kommunens fastigheter säljas. Det förberedande beslutet tog kommunstyrelsen idag. Kommunfullmäktige tar slutgiltigt beslut i frågan den 28 oktober.

– När Svedala kommun växer ska vi ta ansvar för både ekonomin och den sociala utvecklingen. Försäljningen ger oss utrymme att investera i välfärden, förskolor, skolor och äldreomsorg, säger Linda Allansson Wester (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå följande för kommunfullmäktige: 

  • Att ge Svedalahem i uppdrag att sälja cirka 200 lägenheter på Svedalagården (på Kantorsvägen och Klockarevägen), till fastighetsbolaget Trianon 
  • Att ge Svedala Exploaterings AB (Svedab) i uppdrag att sälja Folkets hus till Trianon, med villkoret att fastighetsbolaget bevarar byggnadens ursprungliga fasad. 
  • Att ge tjänstepersoner i kommunen i uppdrag att sälja en obebyggd tomt vid Norra Segestrand till Trianon. 

Bakgrunden till förslaget är att en försäljning möjliggör för kommunen att genomföra nya investeringar i välfärden, till exempel i förskolor och äldreomsorg. Försäljningen frigör även kapital för att investera i det befintliga fastighetsbeståndet samt möjligheter att utöka bostadsbyggandet i kommunen. Försäljningen öppnar också upp för nya aktörer som kommer in med ny kompetens och utvecklingskraft, vilket kommer att kunna bidra till Svedala kommuns ekonomiska och sociala utveckling. 

– Vi har valt att ha en dialog med Trianon, som är en välkänd aktör med goda referenser, som kan hjälpa oss att växa på ett hållbart och planerat sätt. Vi har stort förtroende för Trianon som tar socialt ansvar och är villiga att investera i nya bostäder i kommunen, säger Linda Allansson Wester. 

– Vi ser fram emot att fortsätta dialogen med Svedala kommun och att ta en aktiv roll i samhällsutvecklingen med en nära förvaltning. Vi arbetar på lång sikt och har varit fastighetsägare i Svedala sedan 2005, om än i mindre omfattning, säger Olof Andersson, VD på Trianon.

Svedalahem är den dominerande ägaren av fastigheter i Svedala kommun. Även efter försäljningen kommer Svedalahem att vara den största aktören på marknaden.  
Hyressättningen i Sverige vilar på samma principer oavsett om det är en privat aktör eller allmännyttan, det regleras i Hyreslagen.

 
 

Behöver du konsumentrådgivning? Läs mer här

 

Förlorat pengar på inställd resa? Hamnat i strid med hantverkaren? Lurad av telefonförsäljare? Nu kan du som är PRO-medlem i en kommun som saknar konsumentvägledning få hjälp av Konsumentcentrum – en del av Råd & Rön.

 

97 av Sveriges 290 kommuner saknar konsumentvägledning. Här är listan på vilka kommuner det är.länk till annan webbplats Om din kommun är med på den listan och du behöver hjälp så kontaktar du Konsumentcentrum enligt nedanstående kontaktuppgifter.

Det här kan du få hjälp med:
✔ Konsumentvägledning via e-post och telefon gällande konsumenträttslig lagstiftning, information inför köp och råd vid klagomål.

✔ Du kan skicka in avtal eller anmälningar, till exempel till Allmänna reklamationsnämnden, om du vill få dem granskade.

✔ Vid behov får du också hjälp att kontakta företagen. Detta försöksprojekt inleds den 15 september och förmånen är en del av ditt PRO-medlemskap. Det är viktigt att du har ditt medlemsnummer tillgängligt då vi kommer att fråga efter det.

Kontakt:

Maria Wiezell och Anna-Lena Ström på Konsumentcentrum
Telefon: 08-674 43 74, måndag–onsdag klockan 9–11 och 13–15
E-post: radgivning@konsumentcentrum.se

Print Friendly, PDF & Email