Info 28/10 från PRO och Svedala Kommun

 
 

PRO på DN Debatt. ”Sverige behöver ett nationellt vaccinprogram för äldre”

 

Tusentals äldre har blivit svårt sjuka eller avlidit på grund av covid-19. Ändå avstår regeringen från att införa ett nationellt vaccinationsprogram mot influensa och mot pneumokocker som skulle kunna rädda livet på många äldre.

 

Sverige tillhör tyvärr de länder i världen som hittills haft högst dödlighet på grund av covid-19 i relation till befolkningsstorlek. Det är framför allt bland sköra äldre som livet förkortats. Just nu sätts hoppet till att det flertal vaccinkandidater som är under utveckling ska få stopp på pandemin. Beskeden från regeringen har varit kraftfulla – inget ska få stå i vägen för att vi i Sverige ska få tillgång till olika vacciner så snart de är godkända och kan levereras. Dessa besked ser vi positivt på. Just därför blir det extra svårt att förstå varför regeringen inte beslutar om vaccinationsprogram för effektiva vacciner som redan finns tillgängliga.

Flera skäl talar för vaccinering av äldre mot influensa och mot pneumokocker. Särskilt nu under pandemin. När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna är det i regel pneumokocker som ligger bakom. Världshälso­organisationen (WHO) rekommenderar vaccination mot respiratoriska sjukdomar.

I Danmark meddelade folketinget i mars att personer som är 65 år eller äldre och riskgrupper ska skyddas mot pneumokocker genom kostnadsfri vaccination. Syftet med det nya vaccinationsprogrammet, som även innehåller vaccination mot influensa, är att minska antalet sårbara patienter som drabbas av allvarliga sjukdomar. Dessutom hjälper reformen till att förhindra överbelastning av sjukvårdssystemet under coronapandemin.

Många dör i förtid helt i onödan. Under förra influensasäsongen vaccinerades bara drygt hälften, 53 procent, av alla över 65 år mot influensa.

Ytterligare ett argument för vaccinationer är att de minskar förekomsten av infektioner, och frånvaron av infektioner minskar i sin tur användningen av antibiotika. Att minska antibiotikaresistensen bör vara en prioriterad fråga i för regeringen.

På regeringens bord ligger ända sedan 2016 ett färdigutrett förslag till vaccinationsprogram från Folkhälsomyndigheten. Vaccination av personer över 65 år mot influensa och pneumokocker minskar smittspridning eller sjukdomsbörda och är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Folkhälsomyndigheten rekommenderade regeringen att ge alla äldre och andra riskgrupper tillgång till vaccinerna kostnadsfritt och oberoende av vilken region man bor i. På så sätt bidrar man till en jämlik sjukvård.

Nu står vi inför årets influensa­säsong. Den kommer liksom tidigare år tyvärr att föra med sig att många sköra äldre avlider. Exakt hur många som avlider på grund av influensa varje år är osäkert eftersom det inte registreras som dödsorsak. Socialstyrelsen anger 500–700 personer per år. Enligt Folkhälsomyndighetens och Social­styrelsens statistik insjuknar ungefär 1.500 personer varje år i Sverige i pneumokocksjukdom. Av dessa avlider 1–2 procent.

Exakt hur många som avlider på grund av influensa varje år är osäkert eftersom det inte registreras som dödsorsak. Socialstyrelsen anger 500–700 personer per år.

Pneumokockvaccin ingår sedan 2009 i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, vilket har gett tydliga effekter genom att ta bort de varianter av bakterierna som vaccinet innehåller från att cirkulera i samhället. Men äldre behöver skyddas mot andra varianter av pneumokocker och det är möjligt med vaccination. Äldre behöver precis som barn skydd mot pneumokock­sjukdom.

Många dör i förtid helt i onödan. Under förra influensasäsongen vaccinerades bara drygt hälften, 53 procent, av alla över 65 år mot influensa. För vaccination mot pneumokocker finns inget heltäckande register och säkra data, men vaccinationsgraden är lägre än för influensa. Avsaknaden av nationella vaccinationsprogram leder till stora ojämlikheter över landet. Vissa regioner står för vaccinkostnaden men i andra får man själv betala. Det är glädjande att se att alla regioner detta år kommer att erbjuda influensa­vaccination kostnadsfritt för riskgrupper, men priset för pneumokock­vaccination för den enskilde fortsätter att skilja sig kraftigt åt mellan regionerna.

Men detta är inte enbart en fråga om att alla ska ha råd med vaccinet och att vården därmed ska bli mer jämlik. Ett införande av nationella vaccinationsprogram mot influensa och pneumokocker skulle innebära att det i hela landet byggs upp en fungerande infrastruktur för exempelvis kallelser, genomförande av vaccination och uppföljning via register – på samma sätt som för barnvaccinationsprogrammen. Vaccinationstäckningen skulle öka, vilket i sin tur minskar behovet av sjukhusvård, och ger mindre lidande och förtida död.

Ett införande av nationella vaccinationsprogram mot influensa och pneumokocker skulle innebära att det i hela landet byggs upp en fungerande infrastruktur för exempelvis kallelser, genomförande av vaccination och uppföljning via register – på samma sätt som för barnvaccinationsprogrammen.

Region Norrbotten erbjuder sedan influensasäsongen 2018/19 alla äldre att kostnadsfritt vaccineras mot invasiv pneumokocksjukdom. Sjukvården i Norrbotten passar på att erbjuda detta varje gång en ovaccinerad person är på besök inom vården, året runt, oavsett anledning. Den tydliga effekten av detta målmedvetna arbete är att Norrbotten nu har en hög täckningsgrad mot invasiv pneumokocksjukdom, cirka 50 procent.

Sverige har tidigare varit ett föregångsland för vaccinationsprogram, och vi har alla förutsättningar att återta den positionen. Det råder närmast total enighet om fördelarna med vaccinationsprogram inom den medicinska professionen och bland beslutsfattare. Även det folkliga stödet för vacciner är fortsatt mycket starkt, trots all diskussion och uppmärksamhet kring vaccinskepticism.

Regeringen lade nyligen fram den mest expansiva budgetpropositionen någonsin. Men inte heller denna gång innehöll budgeten någon satsning på ett nationellt äldrevaccinations­program mot influensa och pneumokock. I stället uttalade socialministern en förhoppning om att regionerna ska förstå betydelsen av vaccination för äldre och riskgrupper och erbjuda dem detta. Med andra ord tycks regeringen kunna leva med skillnader i vaccination och hälsa som beror på i vilken region du råkar bo och hur tjock din plånbok är.

Som företrädare för Sveriges tre största pensionärsorganisationer samt som företrädare för de företag som utvecklar och levererar vacciner menar vi samstämt att regeringen måste införa ett nationellt vaccinationsprogram mot influensa och pneumokocker. Sveriges äldre har rätt till en jämlik behandling. Vi har ännu inte gett upp hoppet om att regeringen ska stå upp för den grundläggande principen i svensk hälso- och sjukvård – också när det gäller vaccination till äldre.

Debattartikeln är ursprungligen publicerad i Dagens nyheter här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Christina Tallberg, ordförande, PRO
Eva Eriksson, förbundsordförande, SPF Seniorerna
Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande, SKPF Pensionärerna
Anders Blanck, vd, Lif – de forskande läkemedelsföretagen

SKÄRPTA ALLMÄNNA RÅD I SKÅNE

Publicerad 2020-10-27 kl 15:21
Uppdaterad 2020-10-27 kl 17:23

Alla som vistas i Skåne län uppmanas att undvika kollektivtrafik och att avstå från att vistas i butiker och köpcentrum. Det är de skärpta allmänna råd som Folkhälsomyndigheten och Region Skåne kommit överens om.

Från och med den 27 oktober uppmanas alla som vistas i Skåne län att:

  • undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel till ett arbete där man verkligen måste vara på plats, kan alltid genomföras.
  • avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.
  • om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Råden gäller fram till och med 17 november men kan komma att förlängas.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte.

Beslutet omfattar också skärpta allmänna råd för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – och arbetsplatser i Skåne län. Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att exempelvis minimera antalet besökare vid samma tidpunkt. Arbetsgivare uppmanas att bland annat se till att personal kan arbeta hemifrån i högre utsträckning än i dag.

Läs nyheten ”Beslut om skärpta allmänna råd i Skåne län” hos Folkhälsomyndigheten

Länsstyrelsen beslutar om ett fortsatt publiktak på 50 personer i Skåne

Maxgränsen om 50 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fortsätter gälla fram till 30 november och kan förlängas eller förkortas utifrån utvecklingen av smittspridningen.

SYNS DU (INTE) FINNS DU ( INTE)

Publicerad 2020-10-27 kl 13:07

 

Vi uppmuntrar fler att använda reflexer i höst- och vintermörkret, för reflexer behövs, både på landet och inne i stan. Vet du att de flesta olyckor med gående sker i tätbebyggda områden där gatubelysningen är tänd? Gatlamporna gör nämligen att du ser, inte att du syns. Så gör dig själv och andra en tjänst – använd reflex! Har du inga? Just nu delar vi ut reflexer på biblioteken och i kommunhuset, välkommen förbi!

Visste du att:

  • en bra reflex syns i mörker eller under dåliga siktförhållanden när den träffas av ljuset från en strålkastare på en bil. Det beror på att reflexerna återkastar det starka skenet från strålkastaren.
  • om du har mörka kläder upptäcker en bil med halvljus dig på 20–30 meters avstånd och om du har ljusa kläder syns du från 60 meter. Om du bär reflex ser bilen dig redan på 125 meters avstånd.
  • du syns ännu sämre på vintern och vid vått väglag. Dessutom blir bilens bromssträcka längre, ofta 2–4 gånger längre än vid normalt väglag.

Tips

  • Reflexerna syns bäst när de sitter lågt och är i rörelse. Långt ner på ben och armar är bästa placeringen.
  • När du köper cykel, kontrollera med försäljaren att reflexerna är godkända och rätt placerade. Tyvärr händer det att cyklar säljs med dåliga reflexer. Passa också på att köpa cykelbelysning fram och bak om det inte redan ingår.
  • Fråga efter reflexer till hundar och hästar i din zoobutik.

Glöm inte att flytta över reflexen från höstjackan till vinterjackan!

Print Friendly, PDF & Email