Info 4/11

Folkhälsomyndighetens entré. FOTO: Holger EllgaardVård & omsorg
Publicerad:
 
 

Viktig information från Folkhälsomyndigheten om vaccination mot säsongsinfluensa

 

Denna vecka börjar vaccinationerna mot den årliga säsongsinfluensan. På grund av den rådande pandemin är vaccination extra viktig och i år prioriteras vaccination för riskgrupper och personal inom vård och omsorg som arbetar nära personer i riskgrupp. Prioriteringen gäller hela november.

 

Folkhälsomyndigheten vill genom PRO lyfta att:

 • Personer i riskgrupp prioriteras för vaccination under november 2020. Vaccinationen är gratis i hela landet.

 • Vaccination mot säsongsinfluensa är än viktigare under pågående pandemi för att skydda dem som har en ökad risk att bli svårt sjuka i influensa.

 • Både säsongsinfluensa och covid-19 kan komma att spridas i vinter.

 • Varje säsong är det personer som blir svårt sjuka och avlider av säsongsinfluensa.

 • För en del kan säsongsinfluensa bli allvarlig. Vaccination är det bästa sättet vi har att skydda dem från svår sjukdom och död.

 • Vaccinet skyddar inte till 100 %, men det lindrar infektionen om man insjuknar trots att man är vaccinerad.

Prioritering när vaccinationerna startar För att undvika brist på influensavaccin och möjliggöra vaccination av riskgrupper under hösten 2020 kommer vissa grupper att prioriteras för influensavaccination. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att följande grupper prioriteras (utan inbördes prioritering) till och med slutet av november:

 • Personer 65 år eller äldre

 • Gravida efter graviditetsvecka 16

 • Vuxna och barn från 6 månader med de sjukdomar eller tillstånd som bedöms öka risken för svår influensasjukdom, nämligen:

 • kronisk hjärtsjukdom

 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma

 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma) neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder.

 • kronisk lever- eller njursvikt

 • diabetes mellitus

 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa, exempelvis på särskilda boenden och inom hemtjänst.

De medicinskt definierade riskgrupperna omfattar här barn och vuxna med kroniska sjukdomar och tillstånd med ökad risk för svår influensasjukdom. Dessa grupper är mer eller mindre heterogena och i vissa fall kommer det krävas en individuell bedömning av behandlande läkare av om vaccination ska erbjudas eller inte.

Från och med 1 december kan individer som inte ingår i ovanstående grupper erbjudas vaccination. Regional information Mer information om vaccination mot influensa finns på www.1177.se/influensavaccinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Välj region överst på sidan för att se hur du kan boka tid för vaccination i din region.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mer information:

Nyhet kring vaccinationsstarten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyhet kring prioriteringar hösten 2020 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vaccination mot influensa länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frågor och svar om influensavaccinationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Text: PRO riks

Print Friendly, PDF & Email