Info från PRO Riks och Folktandvården i Bara

Uppdaterade rekommendationer från PRO för bra och säker verksamhet

 

Rekommendationer för bra och säker verksamhet inom PRO, Pensionärernas riksorganisation har nu i dag uppdaterats. Rekommendationerna kan ändras med kort varsel.

 

Efter en lång period av begränsad verksamhet inom PRO kom äntligen beskedet den 22 oktober från regeringen att samma regler och rekommendationer för covid-19 gäller för alla i samhället – även äldre. Sedan dess har dessvärre smittläget förändrats och allt fler har insjuknat. I vissa regioner har särskilda lokala restriktioner införts. Fortfarande gäller samma regler och rekommendationer för alla åldersgrupper.

Från riksorganisationens sida uppmanar vi PRO-organisationen att ta dessa oroande signaler på största allvar och anpassa PRO-aktiviteter efter de restriktioner som gäller i respektive region. Det är nödvändigt att vi håller i och håller ut så att vi så snart som möjligt kan få träffas i ordinarie PRO-verksamhet.

För er som planerar inomhusaktivitet tänk på följande:

1. Säkerställ vilka restriktioner som gäller i er region och kommun – följ dem!

2. Det är ni som arrangerar aktiviteten som har ansvar för att aktiviteterna sker enligt lokala restriktioner eller Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

3. Planera aktiviteten och gör en riskbedömning i förväg för att minska smittspridning.

4. Mindre grupper som studiecirklar, motionsgrupper, styrelsemöte, där man regelbundet träffas, kan genomföras.

5. Oavsett de åtgärder som förening eller distrikt vidtar har varje enskild medlem ett eget ansvar för sitt deltagande.

6. Känner ni er osäkra – ta kontakt med smittskyddsenheten i regionen.

För aktiviteter utomhus/inomhus är det viktigt att ni håller avstånd, stannar hemma vid minsta symtom, undviker kollektivtrafik till och från aktiviteten, undviker trängsel då man äter sin matsäck etc. Men, även för utomhusaktiviteter är det viktigt att följa lokala och regionala restriktioner och Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

För frågor kontakta gärna förbundssekreterare Johanna Hållén,

johanna.hallen@pro.se

 

Text: PRO riks

Info från Folktandvården i Bara

Kliniken är öppen och reserverar sig för förändringar vad som kan bli framöver med Coronasmittan.

Kliniken behandlar i nuläget de patienter som fick avbokat sina tider tidigare i år när Coronan började. Barn måste tas om hand enl lag.
Denna info har jag fått av kliniken vid kontakt för att få veta och erbjudit mig att sprida

 

All Folktandvårdens info sker via deras kommunikationsenhet och finns på Folktandvårdens externa hemsida.

 

Jag har erbjudit mig att vara mellanhand gällande info mellan Folktandvården och oss Barabor. Detta för att, om vi inte vill, skall behöva gå via Folktandvårdens centrala kommunikationsenhet. F ö använder inte alla dator. Det är troligt att info skall kunna spridas om dator saknas den sociala vägen via PRO BARAS hemsida. Vi träffas ju i olika sammanhang. 

 

Häln Ann-Magreth Albin 

Print Friendly, PDF & Email