Info 10/11 från PRO mm

TV-huset i Stockholm.

TV-huset i Stockholm.

 

Kategorier:

 
Publicerad:
 
 

PRO i konstruktivt möte med Sveriges Television

 

I dagarna har PRO haft ett möte med Sveriges Television representerat av Ulrika Von Celsing, strateg på SVT. Syftet med mötet var dels att lyfta PRO:s medlemmars krav som beslutades under kongressen 2018, dels att diskutera SVT:s förhållande till PRO:s medlemmar och andra pensionärer.

 

Detta som diskuterats livligt i samband med turerna runt nedläggningen av det populära programmet ”Det sitter i väggarna” som återuppstod efter den folkstorm som nyheten orsakade. PRO uttalade sig i frågan i Aftonbladetlänk till annan webbplats.

Enligt SVT blev diskussionen om yngre och äldre TV-tittare så som den fördes i media missvisande och SVT:s egen kommunikation runt nedläggningsbeslutet var bekymmersam. Ulrika Von Celsing menar att SVT är mycket engagerade i sina äldre tittare, samtidigt som man måste hitta till den yngre publiken också.

Under mötet lyfte PRO två frågor som är viktiga för PRO:s medlemmar. Båda handlar om tillgänglighet för alla:

  • Tillgången till TV- och radiosändningar på minoritetsspråk
  • Den omotiverade blandningen av tal och musik som gör det svårt för många att höra vad som sägs

Public service-kanalerna (Sveriges Radio, Utbildningsradion och SVT) har i uppdrag att göra program på minoritetsspråk. Målet är att antalet timmar ska öka under pågående sändningstillståndsperiod fram till 2025. Idag är tillgängligheten större gällande program på minoritetsspråk då majoriteten av programmen kan lyssnas på även i efterhand – på webben och i kanalernas appar. På SVT Play kan man söka efter program på minoritetsspråk.länk till annan webbplats

Många äldre som har svenska som andraspråk och som drabbas av begynnande demens riskerar att tappa sin svenska. PRO menar att personal inom vård- och omsorg behöver känna till de möjligheter som finns att ta del av program på minoritetsspråk, och även vara behjälpliga med tekniken för att äldre ska få möjlighet att lyssna och se på nyheter och andra program.

Frågan om bakgrundsmusik och hörbarheten är ingalunda nya frågor för SVT som sedan länge har ett samarbete med funkisrörelsen. SVT jobbar med frågan på flera olika sätt. Inte minst tar man modern teknik till hjälp. Bland annat genom textning av program, där hundra procent av alla förinspelade program och 70–75 procent av de direktsända textas. Textningen nås lättast från text-TV – här kan du läsa om hur.länk till annan webbplats

Ett annat intressant projekt kan redan nu testas på SVT:s webb. Där utvecklar man möjligheten för enskilda tittare att själva justera ljudnivåerna på tal och bakgrundsljud i sändningen. Här kan du testa att göra inställningar för ett tydligare tal.länk till annan webbplats Idag fungerar det bara på webben men planen är att även TV-sändningarna och apparna ska kunna justeras efter egen preferens i framtiden. Även försök med automatisk textninglänk till annan webbplats av de regionala nyheterna på webben är på gång.

Svenska folkets nöjdhet med public service och SVT har faktiskt ökat sedan TV-licensen började tas ut via skattsedeln. Man tycker att utbudet är prisvärt och har ett stort värde för samhälle och enskilda individer. Dessutom fick SVT ett historiskt högt förtroende i SOM-institutets undersökninglänk till annan webbplats under våren.

Att målgruppen äldre är viktig för SVT har märkts under corona-pandemin. Förutom behovet av daglig information om pandemins utveckling har TV-mediet blivit ett viktigt sällskap när andra sociala kontakter blivit färre. SVT ökade sitt utbud under våren och välkomnade tillbaka TV-hallåor i rutan för ett mer familjärt bemötande. Något som kommer att återkomma från och med Lucia och över jul. Dessutom startades nya program, som till exempel ”Träna med Sofia”, som fyllde ett helt nytt syfte för många som isolerade sig i hemmet.

 

Text: PRO riks

Hejsan

För Er kännedom. Av en tillfällighet fick jag i det utmärkta programmet Plånboken i P1 höra att det är förbjudet för Folktandvården att neka kunder att betala med kontanter.

Det finns en prejudicerande dom som säger att Folktandvården inte kan neka att ta emot de betalningsmedel som Sveriges Riksbank administrerar.

Hur det förhåller sig med de privata tandläkarna framkom inte i programmet.

Det går även att få en faktura men eftersom jag tror att det här som det brukar göra tillkommer en fakturaavgift så får lösningen bli en e faktura, en elektronisk sådan, men då behövs en dator vilket inte alla har.

Detta här ovan nämnt erbjuds inte vid besök så det är inte lätt att veta.
Med vänlig hälsning Ann-Magreth Albin, Bara

Print Friendly, PDF & Email