Info 12/11 från Svedala Kommun

MÅSTE DU BESÖKA ETT ÄLDREBOENDE IDAG?

Publicerad 2020-11-12 kl 09:16
Uppdaterad 2020-11-12 kl 09:26

Fotograf: Marie Linnér Scandinav Bildbyrå

För drygt en månad sedan öppnade våra äldreboenden upp för besök igen. Förhoppningen är att de kan fortsätta vara öppna men då behöver vi din hjälp. Det är fortfarande lika viktigt att skydda våra äldre. Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att bli allvarligt sjuk i covid-19. Alla har vi ett ansvar att skydda äldre från smitta.

Tänk på

Ta ställning inför varje besök om du bör eller måste besöka boendet just idag. Undvik onödiga besök.

Vi rekommenderar utomhusbesök i första hand.

Viktigast att tänka på är att du som besökare ska:

  • Vara frisk och symptomfri.
  • Gör en ny riskbedömning för dagen. Ställ in besöket om du har symtom.
  • Tänka på att hålla avstånd.
  • Tvätta händerna.
  • Använd visir under hela besöket.
  • Max två besökare per gång för att undvika trängsel.

Utomhusbesök och digitala besök

Vi erbjuder hjälp med att träffas digitalt med hjälp av telefon- eller videosamtal. Ur smittrisksynpunkt är detta naturligtvis det bästa sättet att hålla kontakten.

Som komplement kan ni fortsätta att träffas utomhus på distans eller via plexiglasskärmar, på samma sätt som tidigare. Det är det bästa och mest skyddade sättet att träffas fysiskt. Därför rekommenderar vi detta i första hand framför inomhusbesök.

Bokade besök

Alla besök ska förbokas. Besökstiden är varje dag kl 13:30-18:00. Besöken bokas senast kl 15:00 dagen innan. Helgbesök bokas senast fredagen kl 15:00. Bokningarna sker via avdelningarna.

Om besöket sker inomhus, så ska det ske i den enskildes lägenhet eller anvisat besöksrum.

Uppge namn

Alla besökare lämnar namn vid besök. Detta för att möjliggöra eventuell smittspårning.

Besöksrutiner kan ändras vid lokala utbrott

Besöksrutiner kan ändras vid eventuella lokala utbrott. Om ett boende skulle drabbas av covid-19 kan det stängas för besök helt tills smittan stoppats och alla är friskförklarade.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta respektive avdelning för mer information om hur du kan besöka dina anhöriga.

 

Tack för att du tar ansvar och hjälper till att skydda de som bor på våra boenden från smitta!

.

FÖRSLAG FRÅN KOMMUNSTYRELSEN: BOINFLYTANDE SKA GÄLLA ÄVEN EFTER FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER

Publicerad 2020-11-10 kl 13:55

En av punkterna på måndagens möte den 9 november i Kommunstyrelsen var att på nytt behandla ärendet om försäljning av fastigheter och mark. Inför mötet hade Svedalahem och hyresgästföreningen Region Södra Skåne kompletterat med sina redogörelser för hur de ser på ärendet.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga till ytterligare ett förslag i ärendet till kommunfullmäktige. De vill ge Svedalahem i uppdrag att, i samband med försäljning, verka för att det befintliga boinflytandet ska fortsätta gälla efter försäljning.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige följande:

  • att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att i samråd med Svedala kommunhus AB avyttra fastigheterna Svedala 59:1 – 4 (Svedalagården) till Fastighets AB Trianon

  • att ge Bostads AB Svedalahem i uppdrag att verka för att det nuvarnade boinflytandet ska fortsätta gälla efter försäljning

  • att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra och teckna avtal om markanvisning och försäljning av del av fastigheten Svedala 25:18 (del av gamla IP) till Fastighets AB Trianon

  • att ge Svedala Exploaterings AB i uppdrag att genomföra försäljning av fastigheten Svedala 22:8 (Folkets hus i Svedala) till Fastighets AB Trianon.

 

Protokollet från kommunstyrelsen beräknas vara klart den 11 november. Det publiceras därefter på kommunens digitala anslagstavla på svedala.se   
Slutgiltigt beslut i ärendet tas av fullmäktige den 25 november.

Läs tidigare nyhet om minoritetsåterremiss i ärendet om fastighetsförsäljningar

Print Friendly, PDF & Email