Ordförandebrev från Christina Tallberg

 
 

Ordförandebrev nummer 16

 

Tyvärr så sprider sig smittan igen över stora delar av landet. När jag skriver detta till er så är det bara några få regioner som inte har särskilda restriktioner.

 

Nu måste vi alla, oavsett ålder, hjälpas åt att följa bestämmelserna och inte bidra till ökad smittspridning. Ta reda på vad som gäller i din kommun och region. Till ansvariga i PRO:s föreningar och distrikt har vi skickat ut rekommendationer för att vi även fortsättningsvis ska kunna bedriva bra och säker verksamhet inom PRO. De finns också att läsa på pro.se.

Den som anordnar aktiviteter i PRO:s namn har ett ansvar att inför varje aktivitet vara väl förtrogen med vilka råd och rekommendationer som gäller på den egna orten och regionen. Som enskild äldre och medlem har vi alla också ett eget ansvar.

Det betyder begränsningar i hur många vi träffar och på vilket sätt. Därför är det ännu viktigare än tidigare att vi hittar olika sätt att hålla kontakt med varandra. Ring gärna till släkt, vänner, grannar, och också gärna till några som du inte har pratat med under senaste tiden. Det kan vara gamla barndomsvänner eller tidigare arbetskamrater. Skriv gärna även brev och kort. De av er som är digitala – använd teknikens möjligheter för att hålla kontakt!

Den 21 oktober anordnade vi i PRO en friluftsdag i stora delar av landet. Det blev en framgång, och en mängd olika aktiviteter ägde rum. Själv deltog jag i Eskilstuna, och mötte många PRO medlemmar under tipspromenaden eller vid korvgrillningen. Vi hade bra väder, men andra hade vädrets makter emot sig. Det samlade resultatet var positivt, och därför kommer vi att genomföra en gemensam friluftsdag 2021 men något tidigare på hösten. Jag hoppas också att ni medlemmar fortsätter att träffas utomhus när vädret tillåter!

Den 4 november deltog förste vice ordförande Jan Andersson och undertecknad i möte med regeringens pensionärskommitté för PRO:s räkning. Denna leds av socialminister Lena Hallengren, och på det här mötet deltog också statsminister Stefan Löfven. Under mötet diskuterade vi den aktuella situationen angående pandemin, men också innehållet i regeringens budgetproposition. Vi hade ett bra samtal och vi kunde föra fram PRO:s synpunkter. Riksdagen kommer att fatta beslut om budgeten.

Både statsministern och socialministern framhöll det viktiga arbete som vi i PRO och de andra pensionärsorganisationerna gör.

Trots att inte så många av oss kan träffas i lite större sammanhang just nu, så gäller det att hålla ut!

”Minns i november den ljuva september …”

Var rädda om er!

Hälsningar,

Christina Tallberg
Ordförande PRO

.

Print Friendly, PDF & Email