Info 28/11 PRO

 
 

Bra med fast omsorgskontakt i hemtjänsten

 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, delar hemtjänstutredningens uppfattning att äldre med hemtjänst bör ha en fast omsorgskontakt. Idag överlämnade utredaren, riksdagsledamoten Barbro Westerholm (L), utredningens förslag till regeringen. Omsorgskontakten ska ha titeln undersköterska, eftersom den bland annat får medicinska uppgifter.

 

– Vi måste ställa höga kvalitetskrav på äldreomsorgen. Äldre har rätt till en värdig ålderdom. PRO håller med utredaren om att vi behöver lagstadga om en fast omsorgskontakt, som ger ökad trygghet, delaktighet och inflytande för både äldre och anhöriga, säger Christina Tallberg, ordförande PRO.

Att utse en fast omsorgskontakt är ett steg i rätt riktning för att höja kvaliteten inom hemtjänsten. Som utredningen visar får omsorgskontakten en god möjlighet att läsa av den äldres dagsform och uppmärksamma tidiga tecken på ohälsa, samt koordinera insatser.

– En fast omsorgskontakt innebär en möjlighet till mer lika kvalitet över landet. Det ska inte finnas geografiska skillnader, säger Christina Tallberg. Det är viktigt att omsorgskontakten utses så tidigt som möjligt, och om relationen inte fungerar ska det gå att byta omsorgskontakt.

PRO delar även bedömningen att ställa kravet undersköterska på omsorgskontakten, med de kompetenskrav som ställs enligt förslag om skyddad yrkestitel för undersköterska.

– Omsorgen och vården måste organiseras så att den äldre får besök av så få olika personer som möjligt, och att äldre och anhöriga blir delaktiga i hur vården ska ske, säger Christina Tallberg. Det är bra om kommunerna inför detta redan innan det blir lagstadgat.

Print Friendly, PDF & Email