Svedala- Barabygdens årsbok

Föreningen Svedala-Barabygdens årsbok 2020 har i dagarna levererats till medlemmarna. Årsbokens redaktion försöker balansera artiklarna så att olika delar av Svedala kommun representeras. Kommuninvånarna i Bara och Klågerup kan i år läsa om folkbibliotekens historia och bibliotekens framväxt i Klågerup och Bara. Elisabet Åhlin, mångårig bibliotekarie i Klågerup, har skrivit artikeln.
Bo Sahlée skriver om kyrkogårdshistoria med många exempel från kyrkogårdarna i Hyby, Bjärshög och Skabersjö och utlovar fortsättning med andra kyrkogårdar i Värby och Svedala församlingar.
Barasonen Per Blomberg beskriver ett för många okänt område, Ryds ängar. Med ett visst vemod funderar han kring områdets historia och landskapets framtid.
Skulpturen ”Förvecklingar” i Klågerup engagerade invånarna och skapade spaltmetrar om konst i Svedala. Karin Leeb-Lundberg, kultursamordnare i Svedala kommun, redogör initierat för turerna i konststriden.
Tord Larsson, Svedala kommuns tidigare gatu- och parkchef, initierade flyttning av Prästastenarna till ett mindre utsatt ställe och beskriver stenarna och deras historia.
”I tidningen för 50 år sedan”, d.v.s. år 1970, tar bl.a. upp installation av kyrkoherde Hilding Jönsson i Hyby och invigningen av idrottshallen i Klågerup.

Boken finns på biblioteken i Bara och Klågerup, men i år kan den inte köpas där. Om du vill ha ett eget exemplar, så kontakta Svedala-Barabygdens kassör, Gertåke Carlsson, 072-510 4401 eller gertake.carlsson@gmail.com. Boken kan också beställas på Svedala-Barabygdens hemsida, https://fsbb.se/. Boken kostar 160 kr.

 

 

Print Friendly, PDF & Email