Info 15/12 från Skånska Dagbladet

Inga ersättare efter pensionerade kommunpoliser

Jörgen Sjåstad och Jan-Ingvar Nilsson lämnar sina tjänster som kommunpoliser i Vellinge respektive Svedala.

Foto: Pernilla Nielsen Negrén
Pernilla Nielsen-Negrén  pernilla.nielsennegren@skd.se

– Vi håller på med rekryteringen som är i slutfasen. Förhoppningen är att allt ska vara klart till efter julhelgerna i januari , säger Lars-Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef för Trelleborg, Vellinge och Svedala.

I förra veckan lämnade de båda tidigare kommunpoliserna i Vellinge, Jörgen Sjåstad och kollegan Jan-Ingvar Nilsson, sina tjänster för att samtidigt gå i pension. Men tjänsterna lämnas tills vidare tomma i väntan på efterträdarna.

– Kommunpoliserna har ju mer en administrativ funktion och står för samarbetet med kommunerna. Min bedömning är att jag kan lyfta en del av frågorna och lägga dem på Trelleborgs kommunpolis Mats Rindborn Grahl, som jobbar kvar, säger Lars-Gunnar Björnqvist och tillägger:

– Mats är rutinerad och kommer att hålla ihop det tills rekryteringen av de nya kommunpoliserna är klar.

Det kommer inga tillförordnade kommunpoliser under tiden?

– Nej, det är inte möjligt att lyfta upp någon i avvaktan på tillsättningen, menar Lars-Gunnar Björnqvist , som hänvisar till fackliga förhandlingar som ska avslutas inom kort.

Samtliga områdespoliser i det tre Söderslättskommunerna ingår i samma organisation och enligt Lars-Gunnar Björnqvist används resurserna i respektive kommun utifrån bedömt behov.

– Polisen jobbar där det behövs, menar lokalområdeschefen.

Går inte mycket information och erfarenhet om polisarbetet i Vellinge respektive Svedala kommun förlorad när inte de nya kommunpoliserna lappar över de gamla?

– En del information är redan överlämnad och vi har fortsatt en viss kontakt med våra tidigare medarbetare även om de gått i pension.

Print Friendly, PDF & Email