Info 22/12

TRYGGHETEN ÄR FORTSATT HÖG I SVEDALA KOMMUN

Publicerad 2020-12-21 kl 15:46

 

De boende i Svedala kommun känner sig trygga. Det visar resultatet av årets trygghetsmätning som under hösten genomfördes av polisen. Det totala indexet är på en fortsatt låg nivå, även om det har stigit något, från fjolårets 1,94 till 2,13.

Resultatet i Trygghetsmätningen delas in i ”index” från 0-6 där 0 är ”närmast obefintligt problem” och 6 är ”alarmerande påtagligt problem”. Svedala kommun ligger i årets mätning på 2,13.

– Brottsligheten är låg i Svedala kommun, och det är glädjande att se att flesta som svarat på Trygghetsmätningen upplever att kommunen är en mycket trygg plats att bo på, säger Linda Allansson Wester (M) kommunstyrelsens ordförande i Svedala kommun. Vi ser en liten uppgång i den upplevda otryggheten, jämfört med förra året, och vår målsättning är givetvis att ännu fler ska känna sig mycket trygga i vår kommun.

Glädjande är att utsattheten för brott ligger på ett lågt index, 0,75. Värdet för de som uppger sig ha utsatts för fysiskt våld under de senaste månaderna är nere på index 0. Mätningen visar också att fler är benägna att anmäla brott till polisen jämfört med i fjol.

– Jag är nöjd med de förbättringar vi ser i årets trygghetsmätning, och den respons som vi får från medborgarna. Mätningarna är viktiga för oss och våra samarbetspartners för att vi på rätt sätt ska kunna arbeta för att öka tryggheten och minska brottsligheten i lokalsamhället, säger lokalpolisområdeschef Lars-Gunnar Björnqvist.

Svedala kommun tillhör lokalpolisområdet Region Syd som omfattar kommunerna Trelleborg, Svedala och Vellinge.

I alla tre kommunerna uppfattas buskörningar med moped/mc som ett av de största problemen. I Trelleborg och Svedala tillkommer även ungdomar som bråkar och stör. Det finns trafikproblematik, särskilt med fortkörningar, i alla tre kommunerna.

God samverkan för ökad trygghet

För att öka tryggheten och säkerheten ytterligare i Svedala kommun arbetar kommunen kontinuerligt i nära samarbete med polisen. Några av insatserna 2020 har fokuserat på förebyggande arbete som medborgardialoger och trygghetsvandringar.

– Några av våra senaste åtgärder är samordnade fältinsatser på kvällarna, med trygghetsvärdar och Ungas Fritid som vi hoppas ska få en lugnande effekt vad gäller ungdomshäng ute i våra samhällen, säger Linda Allansson Wester. Vi arbetar tillsammans med Polisen för att få bukt med buskörningar och andra orosmoment i trafiken. Samarbetet med polisen fungerar bra och nu ser vi till att tillsammans fortsätta satsa på trygghetsfrågorna i Svedala kommun.”

Trygghetsvärdarna i Svedala kommun

De huvudsakliga uppgifterna för trygghetsvärdarna är att vara till för dig som bor Svedala kommun. Deras närvaro ska på sikt leda till en ökad trygghetskänsla och mindre skadegörelse. Om du vill kontakta trygghetsvärdarna och berätta om något, gör du det via vår e-tjänst här på hemsidan. Lämna upplysningar till trygghetsvärdarna via vår e-tjänst

Arbetstid varierar för trygghetsvärdarna, då deras pass är planerade för att täcka de utvaldatider på dygnet. Du kan alltid lämna meddelande trygghetsvärdarna via vår e-tjänst. När trygghetsvärdarna inte är i tjänst har kommunen avtal med bevakningsbolag för akuta ärenden.

Bakgrund

Svedala kommun tillhör Region Syds polisområde som omfattar kommunerna Svedala, Trelleborg och Vellinge. Nästan 2000 personer mellan 18 och 65 år fick möjligheten att svara på en enkät, och 64% av de slumpmässigt utvalda personerna, valde att svara i Svedala kommun.

Sedan mitten av 1990-talet har Polisen genomfört olika mätningar av den upplevda tryggheten i Sveriges alla kommuner. Detta för att ta reda på hur invånare som bor i en kommun ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna. Resultaten av mätningarna ligger som underlag för de åtgärder som Polisen tillsammans med kommuner tar fram för att öka den

Christina Tallberg, ordförande PRO. FOTO: Anneli Nygårds

 
Kategorier:
Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:
 
 

God jul och gott nytt år, önskar PRO!

 

Ett mycket speciellt år närmar sig sitt slut. Se PRO:s ordförandes traditionsenliga hälsning här. God jul och gott nytt år önskar PRO!

 

(På grund av pandemin har intervjun spelats in på distans via länk)

 
 
 
Print Friendly, PDF & Email