Info 14/1

VI ÄR IGÅNG MED VACCINERINGAR MOT COVID-19

Publicerad 2021-01-14 kl 10:26
Uppdaterad 2021-01-14 kl 10:35

Comirnaty, vaccinet från Pfizer/Biontech (Foto: US Secretary of Defense)

I enlighet med Folkhälsomyndighetens plan för vaccinering mot covid-19, har vi i Svedala inlett vaccinationer. Först ut enligt denna plan är äldre i särskilt boende, vårdtagare med omvårdnad i hemmet, personal i äldreomsorg samt hushållskontakter i hemmet.

För Svedalas del inleddes vaccinationerna i tisdags den 12 januari på gruppboendena Stella och Nova samt LSS-boendet Boken. Därefter följde Solgården i Klågerup och Holmagården i Svedala och på torsdagen vaccineras det på Toftaängens äldreboende i Svedala. All personal som önskar erbjuds att bli vaccinerad samtidigt.

Personal vaccin.jpg

 

– Jag känner mig privilegierad att få vaccinet såhär tidigt. Men vi håller ut, tvättar händerna och ser fram emot en vår med lite enklare restriktioner där vi förhoppningsvis kan kramas igen, säger Pia Evander, en av de undersköterskor som blev vaccinerade.

Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Svedala kommun, var med och samordnade så att vaccineringen genomfördes på ett coronasäkert sätt.

– Vi är glada att få börja vaccinera, det är ett steg i riktning mot att stoppa pandemin, säger Anita Persson.

Vecka 3 är det tänkt att vårdtagare i ordinära boenden vaccineras. Även närstående som bor med en vårdtagare har möjlighet att bli vaccinerade. Denna vaccinering sker antingen på vårdcentralen (Vårdcentralen Bokskogen eller Svea) eller i hemmet, om vårdtagaren inte kan ta sig till vårdcentralen. Personal i hemtjänst och hemsjukvård kommer att vaccineras på Trelleborgs lasarett.

Vaccinet som distribueras nu (Comirnaty) kommer från Pfizer/Biontech och ska ges i två doser. Andra vaccinationstillfället planeras fyra veckor efter den första dosen.

Februari startskottet för fas 2

Den andra fasen väntas komma igång i februari. Då vaccineras övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först. Dessutom omfattas personer som har fyllt 18 år och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även de vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

Planeringen för vaccineringen är preliminär, besked om antalet levererade doser ges inte till kommunen förrän några dagar innan förväntad leverans och vaccinstart. Detta beror på att primärvården samordnar leveranser till hela Skåne.

syringe.png
FAKTA: VACCINATION

 

Före vaccinationen: Vaccinationen mot covid-19 är frivillig. För dig som vill veta mer inför beslutet om vaccination finns fakta och information hos 1177, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket.

Så går vaccinationen till: Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration. En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen. Om du behöver vaccineras två gånger får du samma typ av vaccin båda gångerna. Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig feber, ont i huvudet och få en allmän sjukdomskänsla. Allt detta är en naturlig reaktion i kroppens immunförsvar. Symtomen är oftast milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Efter vaccinationen: Om du mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen ska du kontakta sjukvården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte. Sjukvården ska rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. Om du upplever biverkningar efter vaccinationen kan du också rapportera dem själv på www.lakemedelsverket.se/rapportera.

Sidansvarig: Niklas Michin Aristoy
Print Friendly, PDF & Email