– Det är klart det är lite nervöst, vaccinet är ju så nytt och man vet inte så mycket om det, säger Natalie Olsson, undersköterska på Solgården i Klågerup, där 21 av de 31 fast anställda vaccinerades på onsdagen i en första omgång.

Kollegan Sylvia Legic, som sitter i korridoren och väntar på att kallas in i ett av mötesrummen som får tjäna som vaccinationscentral, konstaterar att det är viktigt att vårdpersonalen står upp för vaccineringen och säger:

– Vi vill ju att coronan ska försvinna.

75 procent av vård- och omsorgspersonalen i Svedala kommun har tackat ja till att vaccineras mot covid-19. Två av dem undersköterskorna Sylvia Legiec och Natalie Olsson, som medgav att de var lite nervösa inför sticket.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén

Högt deltagande

Totalt har runt 75 procent av Svedala kommuns personal inom vård- och omsorgsverksamheten tackat ja till vaccinet, både fast anställda och långtidsvikarier. Det ser Anita Persson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, som oerhört positivt.

– Vi kan inte tvinga någon att vaccinera sig, men vad jag förstår har vi ett hög deltagande i Svedala. Det talas om att 60 procent i snitt i landet sagt ja, säger Anita Persson, som den här första veckan räknar med att vaccinera 145 boende tillsammans med 160 personal.

Mycket logistik

Hon var på plats på Solgården när nu Svedala kommun dragit igång den första omgång av vaccineringar av de sköra äldre på boenden men samtidigt även personalen.

– Vaccineringen kräver mycket mer logistik än man kan tro, konstaterar Anita Persson, Svedala kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén

– Det krävs mer logistik än man kanske förstår för att få ihop det här. Vi inventerar och meddelar sen vårdcentralen hur många doser vi vill ha. Först några dagar innan får vi besked om antalet och kan då organisera själva vaccinationen på olika platser.

– Men vi är glada att få börja vaccinera, det är ett steg i riktning mot att stoppa pandemin, konstaterar Anita Persson, samtidigt som hon meddelar enhetschef Camilla Gren att fem ytterligare personer kommer för att vaccineras under dagen.

Vi är glada för att få börja vaccinera, det är ett steg i riktning mot att stoppa pandemin.
 

I korridoren utanför det mötesrum som för dagen tjänar som vaccinationscentral stod och satt personal med munskydd i väntan på att bli inkallade till läkare Mattias Nimmermark från Bokskogens vårdcentral i Bara som tillsammans med pensionerade sjuksköterskan Margaret Fritz som ansvarar för själva vaccinationen.

En bit bort, i ett helt annat rum sitter distriktssköterska Harriet Nilsson med ansvar för att blandar och sedan iordningställa sprutorna med det eftertraktade vaccinet.

Läkare Magnus Nimmermark ansvarar för inskrivningen av patienterna liksom övervakar dem efter vaccinationen om det skulle ske någon reaktion, vilket han konstaterar är mycket ovanligt.
Foto: Pernilla Nielsen Negrén

– Det sker med stor noggrannhet och jag spritar och torkar av mellan varje spruta, berättar hon, som till vardags också har sin tjänst på Bokskogens vårdcentral.

På tur i fas två efter de särskilda boendena är vaccinering av Svedalas äldre som bor i eget boende med hemsjukvård. Därefter vaccineras äldre i eget boende som enbart har hemtjänst i en sista fas.

Om fyra veckor ges alla en andra dos.