Info 19/1 Från Sydsvenskan

Om texten är svår att läsa så bifogas en tydligare version nedan.


Polisen ser ett mönster i inbrottsvågen mot äldre

Förra året stack inbrottskurvan i Svedala kommun iväg rejält jämfört med Vellinge och Trelleborg. Främsta anledningen: den fortsatta inbrottsvågen mot kommunens äldre. Under 2021 blir drönare ett av polisens nya vapen i jakten på tjuvarna.
Som Sydsvenskan tidigare berättat drabbades Svedala kommun under 2020 av en inbrottsvåg, som inleddes redan under våren men intensifierades under hösten. Med tiden har ett mönster växt fram ur anmälningarna. Tjuvarna slår ofta till dagtid, medan boende lämnar hemmet kortare perioder. Stöldgodset rör sig främst om smycken och kontanter – och många av offren är äldre personer.
Bostadsområdet Klockarejorden och omkringliggande gator i Svedala tätort har varit särskilt utsatta, liksom adresser i centrala delen av grannbyn Bara.
En teori har varit att tjuvarna håller uppsikt vid parkeringar och slår till när boende kör iväg. I perioder har polisen därför ökat bevakningen och även patrullerat med cykel, men utan resultat. Inbrotten har fortsatt även om Mats Rindborn Grahl, kommunpolis i Trelleborg, upplever att anmälningsflödet har bromsat in lite under de senaste veckorna.
I Vellinge och Trelleborg syns samtidigt rakt motsatta siffror. I Vellinge har inbrottskurvan sjunkit drastiskt på senare år, och även i Trelleborg märks en vikande trend.
– Vellinge har jobbat väldigt hårt med grannsamverkan, och nått många hushåll, säger Mats Rindborn Grahl, för att peka på en delförklaring till vändningen i statistiken.
Nu inleder polisen 2021 med en ny insats – bevakning med drönare över tätorterna Bara och Svedala. I ett första steg har man utgått från de platser och tidpunkter när flest inbrott anmäls.
– Det är förberett, så i princip kan man köra igång när som helst, säger Mats Rindborn Grahl.
I lokalpolisområde Trelleborg, som även omfattar Svedala och Vellinge, har man använt den nya tekniken i ett halvår. I Trelleborg har den kommit till nytta vid tillslag under Rimfrost-insatsen, vars övergripande syfte har varit att minska tillgången på vapen och narkotika.
Vad har ni fått för utfall?
– För tidigt att säga. Men drönare kan användas vid alla möjliga tillfällen, rån, sök efter person eller som här – rent övervakningsmässigt när det förekommer ordningsstörningar i ett specifikt område.
– Vi får se hur det utvecklas, det är fortfarande i sin linda.
För att bryta inbrottstrenden i Svedala kommer polisen både att arbeta med utökade informationskampanjer och se över sitt eget brottsförebyggande arbete.
– Ofta är det så att man riktar in sig på äldre personer. De har fasta rutiner och är oftast hemma, man ser när de lämnar bostaden. Då går tjuven in, säger Mats Rindborn Grahl.
– Det handlar om att medvetandegöra människor för att öka egenförmågan.
Han får medhåll av Björn Jönsson, ordförande i PRO Svedala.
– Många av oss äldre tror inte att det händer oss. Allting har ju förändrats i världen under vår tid. Förr kunde man gå hemifrån utan att låsa dörren, men det kan man inte mer, säger han.
Både okunskap om teknik och ekonomin är bromsklossar i sammanhanget:
– Larm är bra, men också en kostnad.
Ann-Magreth Albin, som representerar PRO Bara i Svedalas pensionärsråd, har varit i kontakt med flera drabbade.
– Folk har samlat på sig minnessaker, inte konstigt att man blir förtvivlad när någon går in och tar dem. Det pratas om inbrotten, väldigt obehagligt.
Nu ser hon fram emot ett utökat samarbete mellan seniorföreningarna och Svedalas nye kommunpolis Paul Nilsson.
– Jag tror att vi får hjälp med det här.
FAKTA

Antalet inbrott och inbrottsförsök

år 2019 år 2020
Trelleborg 143 131
Vellinge 118 87
Svedala 60 97
Print Friendly, PDF & Email