Info från PRO 19/1

Välkommen till ett nytt spännande år med PRO!
Redaktörer: Eva Risberg & Anneli Nygårds.
Bilder: Mostphotos, Stig Eklöf, PRO Säter, UR, Digitalhjälpen, RFSU, PRO Folkhögskola, Anneli Nygårds. 

Dispens från stadgarna
Corona-pandemin har drabbat PRO hårt mot bakgrund av att en stor andel av PRO:s medlemmar tillhör riskgrupper. PRO:s föreningar, samorganisationer och distrikt har skjutit fram eller ställt in verksamhet under stora delar av 2020.

I väntan på vaccin rekommenderar Folkhälsomyndigheten fortsättningsvis utomhusaktiviteter med avstånd. Det gäller även inför våren 2021.

PRO:s styrelse beslutade om utökad dispens från stadgarna vid sammanträde i april. Corona-pandemin fortsätter och PRO:s styrelse föreslår därför en förlängning av dispensen från stadgarna att gälla även 2021.
Läs hela dokumentet här

 

Digitalhjälpen – utökad med information om videosamtal och hjälp på distans
Digitalhjälpen innehåller vägledning och tips för en lättare vardag. Digitalhjälpen har tagits fram inom ramen för ett regeringsuppdrag med syftet att bidra till att bryta den sociala isoleringen under coronapandemin. En viktig del i uppdraget var att genomföra insatser för att öka äldres digitala delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster. 

Digitalhjälpen vänder sig till dig som vill och har behov av att lära dig mer om hur du till exempel kan handla, umgås, legitimera dig digitalt och numera även ha videosamtal och få eller ge hjälp på distans. Men målgruppen är även anhöriga och familj samt vård- och omsorgspersonal, som alla kan stötta äldre i att bli mer digitala. 

På sidan finns även goda exempel och tips på olika initiativ för den som vill lära sig mer. Ett exempel är PRO:s samarbete med Google, Digital fika med Google. Post- och telestyrelsen (PTS) står bakom sidan och PRO har deltagit i arbetet i en referensgrupp.
Länk till Digitalhjälpen

Seniorsurfarna säsong 2 startar 9 februari
Denna säsong bygger vidare på Seniorsurfarna säsong 1 men kan användas utan att man har sett den första säsongen. Programserien lämpar sig mycket väl för en studiecirkel. Läs mer om Seniorsurfarna säsong 2

På Utbildningsradions (UR) hemsida kan man titta på de sex avsnitten från säsong 1. Där finns också pedagogiskt material för den som vill starta en studiecirkel. Länk till de sex avsnitten i säsong 1

Dessutom kan man i Seniorsurfarskolan få tips och lära sig tolv olika moment, ett i taget, som till exempel ’Hur man använder mobiltelefon i stället för dator’, ’Skaffa e-post’, ’Hur du använder mobilt bank-id’ och ’Hur du skaffar och använder swish’. Programmen är teckenspråkstolkade. Länk till Seniorsurfarskolan

.

Print Friendly, PDF & Email