Info 3/2

Från Skånska Dagbladet

Bild1

PRO Riks

Christina Tallberg, ordförande PRO. FOTO: Anneli Nygårds

 
Kategorier:
Covid-19
Publicerad:
 
 

PRO:s ordförande och Agnes Wold i Expressen om vaccinationerna

 

Många äldre är oroliga inför coronavaccinationerna. För att boka tid för vaccinering kan de behöva legitimera sig med mobilt bankID – något inte alla äldre har. ”Många av våra medlemmar känner sig inte bekväma med tekniken som krävs”, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. 

 

– Det är vaccineringen vi längtat efter, men många av våra medlemmar känner sig inte bekväma med tekniken som krävs. De är rädda för att glömma bort koder och att råka lämna ut uppgifter till fel personer, säger Tallberg till Expressen.

Här kan du läsa hela artikeln.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Text: PRO riks

 

Svedala Kommun

L

Corona – så ser det ut i din kommun

Klicka på länken

Corona – så ser det ut i din kommun – SVT Nyheter

 

 

UTREDNING REKOMMENDERAR SVEDALA KOMMUN ATT BLI DEL AV RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Publicerad 2021-02-02 kl 15:08

 

Kommunen skulle gynnas av regional samverkan när ökad befolkning ställer större krav på räddningstjänsten i framtiden. Det är slutsatsen av kommunens tjänstemannautredning, som rekommenderar ett samgående med Räddningstjänst Syd

När Svedala kommuns befolkning växer kommer den befintliga räddningstjänsten få allt svårare att utföra sitt uppdrag om antalet tillbud ökar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har utöver detta lyft fram områden som behöver utvecklas i framtidens räddningstjänst. Att lösa detta i egen regi skulle kräva omfattande kostnadsökningar för lokaler och utökad bemanning. Redan idag ligger kostnaderna för Svedala kommuns räddningstjänst högre per kommuninvånare än för de flesta av grannkommunerna.

Kommunens utredning har undersökt vilka alternativ som finns för framtidens räddningstjänst i Svedala kommun. Att bibehålla räddningstjänsten i egen regi har jämförts med scenarier där kommunen antingen samverkar med Trelleborgs räddningstjänst eller ingår i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd.

Slutsatsen är att kvaliteten bibehålls samtidigt som kostnaderna över tid blir lägre ifall Svedala kommun skulle bli medlem i Räddningstjänsten Syd. Fördelarna ligger bland annat i en specialiserad organisation med en direktion som endast sysslar med räddningstjänstfrågor. Det nationella och internationella samarbetet hos Räddningstjänsten Syd är välutvecklat, och det systematiska kvalitetsarbetet och viss del av det förebyggande arbetet bedöms ligga något före övriga alternativ. Dessutom är Räddningstjänsten Syd en större organisation som är mindre känslig för vakanser bland personal.

Oavsett hur kommunfullmäktige väljer att gå vidare i frågan, finns det fortfarande behov av en deltidsbemannad brandstation i Svedala.

Kommunstyrelsen har fått information om utredningen 1 februari. Slutligt beslut om framtidens organisation fattas av kommunfullmäktige.

 

 
Print Friendly, PDF & Email