Info 6/2.Meddelande från Skånetrafikens Serviceresor och PRO

Meddelande från Skånetrafikens Serviceresor. Resenär med Skånetrafikens Serviceresor måste alltid kunna visa legitimation vid färd.

 

Hälsn A-M Albin repr för PRO, Bara i kommunens kommunala pensionärsråd

 

 

 

Ann-Magreth Albin

 
 
 

Ordförandebrev nummer 2, 2021

 

Nu är vi inne i februari månad, och inom de närmsta dagarna kommer årets första nummer av PRO:s tidning PRO Pensionären hem till dig. Jag tycker alltid att det är fint att få öppna en ny utgåva av vår tidning, och jag vet att jag inte är ensam om denna känsla.

 

Det här numret har med sig en viktig bilaga, nämligen avisering för 2021 års medlemskap. Bilagan innehåller förutom ditt medlemskort, en betalningsavi. Det är viktigt att du betalar medlemsavgiften för att fortsätta vara medlem. År 2020 kommer gå till historien som ett förfärligt år för oss äldre. Nu ser vi framåt mot en vår och sommar då vi åter kan träffas och ha roligt tillsammans inom PRO.

PRO är en folkrörelse, och som en sådan så är det vi medlemmar som på föreningsmöten beslutar om verksamhet och medlemsavgift. Vi beslutar också via valda ombud om distriktets avgift och verksamhet och slutligen genom valda ombud om avgiften till Riksorganisationen.

En fin och bra sak med PRO är att vi till allra största delen finansierar vår verksamhet med medlemsavgifter – inte via bidrag. Det gör PRO till en självständig och oberoende organisation. Beslutsfattare lyssnar på oss och ju fler vi är, desto starkare blir PRO:s röst. Just därför är varenda medlem så viktig.

Pandemin har inneburit och innebär fortfarande oerhörda påfrestningar för oss äldre och hela vår organisation. Föreningarna fick från en dag till en annan i stort sett stänga ner alla aktiviteter, som det annars finns tusentals av varje dag inom PRO.

En del säger ”varför ska jag betala när det inte är några aktiviteter där jag bor”, eller ”jag vill vänta och se vad som händer…”

Mot detta vill jag säga att pandemin tvingade oss att ställa om vår verksamhet på alla nivåer. PRO:s verksamheter har inte slutat, men de har fått andra former. Vi har arbetat på alla plan med att hålla kontakten med våra medlemmar. Det har varit lättast med de som är digitala, och där kan vi nu säga att vi har utvecklat vår digitala förmåga – inte minst hos våra förtroendevalda, men många medlemmar har också gjort detta. Vi har skickat brev, kort och framförallt ringt till ett stort antal av våra medlemmar. Jag känner stor stolthet över detta. Själv har jag också ringt många medlemmar i alla delar av vårt land, och kommer att fortsätta med det. De här ordförandebreven till alla medlemmar som vi har e-postadresser till är också ett initiativ från mig med anledning av covid-19.

Många föreningar har genomfört många och intressanta aktiviteter utomhus när detta har varit möjligt.

Vi har intensifierat vårt intressepolitiska arbete centralt. Bland annat har vi varit pådrivande för att få fram en äldreomsorgslag, vilket regeringen nu ska utreda. Vi har också varit tydliga med att äldreomsorgen måste få mer resurser. Inom PRO har vi skapat en Coronagrupp som ska ge särskilt underlag för PRO:s ledamöter i KPR (Kommunala pensionärsråden). Vi fortsätter att driva på för att höja den allmänna pensionen och i september kommer ett inkomstpensionstillägg.

PRO:s årliga prisundersökning publicerades i januari – den här gången har vi undersökt priser för vår matkasse om man handlar den på nätet. Det visade sig att priset generellt har ökat med tre procent och med så mycket som tio procent i Jämtland. Det har betydelse att vi i PRO gör våra prisundersökningar, något som vi har gjort sedan 1991. Vi arbetar också med att varna för kriminella som försöker komma åt våra inloggningsuppgifter och bank-Id m.m. Låt dig inte luras om någon just nu försöker erbjuda sin hjälp för att underlätta tidsbokning för vaccination!

Vi planerar också för att på olika sätt stötta föreningarna när vi på allvar kan komma igång med hela bredden av PRO:s verksamhet. Under tiden säg till dina vänner, som ännu inte är medlemmar i PRO, att bli medlem. Uppmana även de som är medlemmar, som tvekar om att betala medlemsavgiften att göra detta. På så sätt kan vi fortsätta att skapa aktiviteter och gemenskap och påverka politiska beslut!

Vi kommer att skicka en Trippelskrapslott till de hundra första medlemmarna som betalar sin medlemsavgift – ”först till kvarn” – som ett särskilt tack.

Genom att vi vaccinerar oss, när vi får besked om var och hur, bidrar vi till att vi inte själva blir smittade eller smitta andra. Därefter bör vi kunna se fram emot ljusare tider, då vi ska kunna träffas igen och känna stor glädje av vårt medlemskap i PRO.

”Det flyter en droppe i livets älv

den har ingen kraft att flyta själv

Det krävs kraft av varenda droppe

att hålla de andra oppe”

Därför behövs vi alla i PRO!

 

Christina Tallberg
Ordförande PRO

 
Print Friendly, PDF & Email