Info 30/4

VIDEO: KOMMUNPOLISEN SER GODA RESULTAT FRÅN UTÖKAD DIALOG

Publicerad 2021-04-30 kl 10:10

 

Svedala kommuns nye kommunpolis har satsat på synlighet och dialog. Dessutom har ett nytt projekt startats med skola, fritids och socialtjänst för att hjälpa ungdomar på glid. 

Sedan Paul Nilsson tillträdde som kommunpolis har han blivit ett bekant ansikte i Svedala kommun. En typisk dag syns han till på flera ställen där han patrullerar, utför fartkontroller, för dialog med medborgarna med mera. 

— Svedala kommun är en säker och bra kommun. Man kan röra sig fritt alla tider på dygnet, i hela kommunen utan att känna någon otrygghet. Mina gamla gymnasievänner från Svedala har alltid talat varmt om kommunen. Och många av dem har flyttat tillbaks när de själva fått familj. Det är ett gott tecken. Då har man haft en bra och trygg uppväxt som man vill ge till sina egna barn, säger Nilsson till svedala.se. 

I alla fina fasader finns det såklart sprickor, så även i vår kommun. I senaste trygghetsmätningen sjönk trygghetstalen, om än marginellt. Paul Nilsson identifierar unga och narkotika samt motorburen ungdom som områden där mer insatser kan göras. 

— Vi kommer nu att starta upp ett projekt som heter Youngster, för att tidigt fånga upp ungdomar i riskzonen. Vi kommer att ha veckovisa möten med skolor, fritids, trygghetsvärdar och socialtänst.  

— Vad gäller den motorburna ungdomen har vi börjat med att ta dialog och förklara att man inte ska göra justeringar på fordon så att de inte går fortare än vad de ska. Men vi har även riktat in oss på att det inte ska busköras i parker och bostadsområden. Och vi har fått mycket mindre rapporter kring detta, påpekar Paul Nilsson. 

Ett annat fokusområde är arbetet för att motverka bostadsinbrott, där Paul själv ronderar i kommunen vid utvalda tidpunkter då fler inbrott inträffar. 

— Jag brukar prata mycket med medborgarna, det är viktigt att man inte tappar den biten. Det blir som en konstant medborgardialog där man får mycket information. Man pratar med näringsidkare, kollar av läget. Träffar någon från grannsamverkan, delar ut broschyrer osvAlla har något att bidra med. Vi håller oss nära socialtjänsten, skolor och trygghetsvärdar, men sen finns det ju nattvandrare och andra organisationer som kan ställa upp med väldigt mycketavslutar Nilsson. 

Sidansvarig: Niklas Michin Aristoy
Print Friendly, PDF & Email