Info 17/6

SVEDALA ROTARYKLUBB SKÄNKER NAVERLÖNNAR TILL KOMMUNEN

Publicerad 2021-06-17 kl 10:18

 

Tre Naverlönnar har planterats i Bara. En gåva från Svedala Rotaryklubb. Foto: Svedala kommun

Svedala Rotaryklubb har skänkt tre Naverlönnar i gåva till Svedala kommun. Träden planterades i Bara i tisdags med representanter från både Rotaryklubben och kommunen.

– Träd och gröna ytor är viktigt för vårt välbefinnande, något som har blivit väldigt tydligt under pandemin. Därför har klubben skänkt tre naverlönnsträd så att kommunen ska bli ännu grönare, säger Alf Ramussen, president i Svedala Rotaryklubb. 

Träden har planterats på grönstråket längs Värbyvägen i Bara, i närheten av Bara Centrum.

Det är ingen tillfällighet att det blev just Naverlönnar. Trädet är en symbol för kommunen och vi ser det i kommunvapnet. I vilt tillstånd finns trädet endast i Svedala kommun och då i ett område kring Lindholmen. 

– Eftersom det finns ett fåtal vilda exemplar kvar i Sverige hoppas vi få i gång ett forskningsprojekt med Sveriges lantbruksuniversitet. Arten är idag klassad som akut hotad och det är angeläget att få mer kunskap och möjligheter till varaktigt skydd, säger Jon Springare, enhetschef på kommunens parkenhet.

Även för några år sedan skänkte Rotaryklubben Naverlönnar till kommunen. Dessa står planterade på Marknadstorget i Svedala.

 

Print Friendly, PDF & Email