Info från Kommunpolisen

Kommunpolis Paul Nilsson på torget framför kommunhuset i Svedala.Foto: Wojciech Welc, polisen

Hej kommuninvånare,

Vi har haft det lugnt i Svedala kommun med bostadsinbrott under 2021 fram tills nu. Den senaste vecka har vi haft två bostadsinbrott i kommunen som inträffat när mörkret infallit.  Jag kan även se att en del grannkommuner runt Svedala varit ganska utsatta för inbrott de senaste veckorna.
Jag rekommenderar att ni som kan är ute och rör er i era områden i förebyggande syfte de kommande  veckorna. Att många är ute och rör sig i ett område är något som forskningen visar är effektivt just för att förebygga inbrott.
Var nyfikna! Om ni ser personer som ni inte känner igen i ert kvarter/område kan ni till exempel fråga dem om de behöver hjälp. Det sista en tjuv vill är att bli upptäckt! Var dock alltid försiktiga. Känner ni att något inte stämmer så ring istället polisen på 11414, om ni uppfattar situationen som obehaglig eller om ni ser ett pågående inbrott ringer ni 112.
Vi har haft lite bostadsinbrott  hittills under 2021, min tanke är att vi ska fortsätta ligga lågt med inbrott i vår kommun! Och då måste vi alla hjälpas åt.

Med vänliga hälsningar

Paul Nilsson

Kommunpolis, Svedala

Print Friendly, PDF & Email