FRÅN VÅRT MEDLEMSMÖTE 16/9-22

Efter mötet underhöll Skånska Visor oss. Det blev mycket uppskattat. Sedan blev dragning i lotterier och många glada vinnare traskade hem med vin, kaffe eller blomma.

Nästa gång vi träffas i Kuben blir den 30/9 kl 13.00, då det är visning av Senior kläder. Anmäl till Kerstin Ellström senast den 25/9.

Print Friendly, PDF & Email