Info 25/9

Foto Lars Bendroth

 

Kommuninfo

BESÖKSFÖRBUDET PÅ ÄLDREBOENDEN UPPHÖR 1 OKTOBER 2020

Publicerad 2020-09-24 kl 11:21
Uppdaterad 2020-09-24 kl 11:31

Foto: Svedala kommun

Regeringen har beslutat att från och med den 1 oktober 2020 upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Sverige. Det kommer inom kort komma förskrifter från Socialstyrelsen och slutgiltiga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som ska tillämpas när besöksförbudet hävs.

Vård och omsorgs ledningsgrupp förbereder nu för att kunna välkomna anhöriga att besöka sina närstående.

Artikel från Socialdepartementet 

.

FRÅGA SOCIALTJÄNSTEN – DIN SOCIALRÅDGIVNING PÅ NÄTET

Publicerad 2020-09-23 kl 07:02

 

Foto: Ulrika Kestere, Scandinav Bildbyrå

Nu kan du anonymt ställa dina frågor till socialtjänsten genom tjänsten Fråga Socialtjänsten här på vår webbplats.

På Fråga Socialtjänsten kan du ställa frågor om bland annat föräldraskap, familjerätt, missbruk och ekonomi. Vi som besvarar dina frågor arbetar inom Individ- och familjeomsorg samt Arbete och integration. Svaret hittar du under rubriken Frågor och svar inom fem arbetsdagar.

Här kan du även läsa och ta del av redan ställda frågor och svar. Vår förhoppning är att du som besöker oss ska få råd och stöd, och vid behov, information om vart du kan vända dig för fortsatt hjälp.

Vill du ställa frågor av brådskande karaktär, frågor som rör dig personligen eller ansöka om stöd kontaktar du Kundservice på telefon 040-626 80 00. Vid nödsituation på helger och vardagar efter klockan 16:00 kan du ringa Sociala Jouren Syd på telefon 112.

Fråga Socialtjänsten

Socialtjänsten i Svedala kommun

Info 23/9

Foto Lars Bendroth har fotat denna bild med ” ett grymt ljus”

Hej

Info från Kommunen 

MEDBORGARDIALOG OM TRYGGHET OCH FOLKHÄLSA

Publicerad 2020-09-22 kl 11:21

 

Foto: Fredrik Schlyter/Scandinav bildbyrå

På temat ”Trygghet och folkhälsa” bjuder polisen och kommunen in till medborgardialog i Svedala centrum, Bara centrum och Klågerup centrum lördagen 26 september.

Det är rådet för trygghet och folkhälsa som arrangerar medborgardialogen. Rådet är Svedala kommuns lokala brottsförebyggande råd. Polisen är med i rådet och är på plats i sin husbil samt tjänstepersoner från Gatu- och parkenheten, Ungas fritid och Socialtjänsten.

Syftet med medborgardialogen är att få en fördjupad bild av kommuninvånarnas upplevelse av tryggheten och folkhälsan i sin närmiljö och stärka relationen mellan medborgare, kommun och polis.

Medborgardialogen ska leda till att kommuninvånarna engagerar sig i trygghetsskapande arbete, stärka kommunens och polisens lokala lägesbilder samt ge ökad förståelse av medborgarnas behov.

De övergripande fokusområden och målen för arbetet med trygghet och folkhälsa är:

 • att öka människors faktiska och upplevda trygghet.
 • att förbättra folkhälsan för barn och unga 0–18 år.
 • att motverka våldsbejakande extremism.
 • att upprätthålla lokala nätverk kring trygghet och folkhälsa.

Mer informatiom om hur rådet för trygghet och folkhälsa arbetar

Vår förhoppning är att så många som möjligt ska träffa oss och tycka till då det är viktigt att dina synpunkter kommer till vår kännedom. Vi tänker förstås på att hålla tillräckligt avstånd i dessa coronatider. Varmt välkommen att komma och prata med oss!

 • Svedala centrum på gågatan vid Hemköp kl 9–11
 • Bara centrum vid ICA kl 11:30–13
 • Klågerup centrum vid Matöppet kl 13:15–14:30

Info 17/9

 
 

Ordförandebrev nummer 14

 

När jag skrev till er senast var det i slutet av augusti och sensommar. Nu är vi redan i mitten av september och hösten är här. Det blir allt kallare att ha utomhusaktiviteter för PRO nu. Därför har vi haft dialog med Folkhälsomyndigheten om att i ordnade former komma igång med mindre möten inomhus.

 

Fortfarande ska vi inte vara flera än 50 personer, hålla avstånd, vara noga med handhygienen och naturligtvis inte delta alls om vi känner oss dåliga eller har tecken på sjukdom.

Utifrån dialogen med Folkhälsomyndigheten har vi tagit fram och skickat ut rekommendationer till föreningar, samorganisationer och distrikt som kan hämtas via följande länk.PDF

När PRO anordnar träffar inomhus är det arrangören som har det yttersta ansvaret för att mötet äger rum på ett säkert sätt, men självfallet har vi alla också ett eget ansvar. På det här sättet kan vi återigen sakta och säkert starta upp studiecirklar, gruppverksamhet och utbildningar. Detta känns mycket bra. Vi är många som längtar efter att få träffa lite fler personer och även få möjligheter att lära oss mer och uppleva nya saker.

Den 15 september har regeringen fattat beslut om att upphäva besöksförbudet på äldreboende, som trädde i kraft den 1 april. Från den 1 oktober är det möjligt att göra besök igen, och det är mycket glädjande.

Besöksförbudet var tyvärr nödvändigt för att hejda smittan. Samtidigt vet vi att det har varit ett stort lidande för anhöriga att ej kunna besöka nära och kära. Det har naturligtvis också varit svårt för den som inte har kunnat ta emot besök. Speciellt svårt har det varit för den som inte har kunnat vara nära sin livskamrat, förälder eller nära vän den sista tiden i livet . Det har även varit svårt att inte kunna dela vardagen med varandra samt olika högtidsdagar och helger.

Anhöriga betyder så mycket i omsorgen av de boende på äldreboende! De bidrar med sin närvaro och underlättar även arbetet för personalen. Speciellt svårt har denna långa tid varit där den ene i ett äldre par bor på äldreboende och den andra hemma i den egna bostaden. Många har levt tillsammans under så många år, och att så lång tid inte ha kunnat vara nära varandra har varit mycket svårt. När vi nu börjar besöka våra nära och kära igen måste det göras ansvarsfullt och till en början planerat så att vi inte är allt för många samtidigt på plats. Tag reda på vad som gäller på de boenden som du vill besöka.

Den 21 september lämnar regeringen budgetpropositionen till riksdagen. Flera förslag är redan kända som berör oss pensionärer, och jag tänker skriva mera om dem i mitt nästa brev.

Gå ut om ni kan och njut av höstens vackra färger!

”Hösten är den andra våren när varje löv är en blomma”
(Albert Camus)

Christina Tallberg
Ordförande PRO

Info 16/9

Information från PRO Riks

 
 

Försök inte lura mig-projektet blir tv-serie

 

PRO samarbetar med polisen i projektet ”Försök inte lura mig” för att förebygga begrägerier mot äldre. Nu har projektet blivit en tv-serie som produceras av UR med Marianne Rundström som programledare.

 

I veckan inleddes inspelningarna av programmet. Några pensionärer lämnade sina karantäner som pågått sedan mars i år för att vara med och dela sina erfarenheter till andra för att de inte ska drabbas som de själva gjorde. Gunnel 93 år, Gun 85 och Brigitta 85 fvar några av dem.

UR planerar att lägga ut programserien på UR Play under hösten 2020. Det kommer då att finnas länkar till programmet från PRO:s hemsida.

Här kan du läsa mer om Försök inte lura mig-projektet.

Det är viktigt med smink för att ljussättningen ska bli rätt i tv.

 
 

Besöksförbudet på äldreboenden hävs

 

Idag kom regeringen med ett efterlängtat besked. Besöksförbudet på äldreboenden hävs från och med den 1 oktober. Det är glädjande för alla äldre och deras anhöriga att äntligen kunna få träffas igen under ordnade former.

 

– PRO vet att perioden med besöksförbud har inneburit en stor påfrestning för alla drabbade. Det har självklart funnits en stor sorg i att inte få träffa barn, barnbarn eller att inte kunna hälsa på sina äldre föräldrar. Många har lidit under den här tiden, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

De som bor på äldreboende är ofta de allra sköraste äldre och besöksförbudet har slagit hårt mot dem, med den tilltagande ensamhet som förbudet har inneburit. Att besöksförbudet hävs ställer naturligtvis stora krav på omgivningen. Coronaviruset slår hårdast mot äldre och alla måste orka fortsätta följa de riktlinjer som finns.

– Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du känner symptom. Det är lika viktigt nu som i våras. Vi måste fortsätta slå vakt om de äldre under den pandemi som fortfarande pågår, säger Christina Tallberg.

 

Text: PRO riks

Info 15/9

Hej
Måndagsgympan fortsätter utomhus så länge det är bra väder. Tove sätter upp lapp på dörren till Kuben vid tvivel på vädret,om inne eller ute.

Från Svedala Kommun

HJÄLP OSS ATT TA FRAM EN HÅLLBARHETSSTRATEGI

Publicerad 2020-09-15 kl 08:53
Uppdaterad 2020-09-15 kl 09:12

Foto: Martin Bard, Svedala kommun

Varmt välkommen att delta i medborgardialogen om ny hållbarhetsstrategi. Kommunstyrelsen har fattat beslut om framtagande av ny hållbarhetsstrategi i enlighet med Agenda 2030 och FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Vi ser fram emot att, i ett tidigt skede, ta del av dina förslag på hur vi gemensamt bäst uppnår
målbilden lokalt i kommunen.

I en första etapp arbetar vi med följande fyra målområden som utgör den
miljömässiga dimensionen i hållbarhetsarbetet:

 • Mål 6 Rent vatten och sanitet för alla.
 • Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna.
 • Mål 14 Hav och marina resurser.
 • Mål 15 Biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

För mer info se webbplatsen Globala målen.

Webbplats Globala målen

Medborgardialog vid två tillfällen i höst

Vi arrangerar medborgardialogen vid två tillfällen, i Svedala den 22 september och i Bara eller 
Klågerup den 1 oktober. Vi erbjuder också en digital medborgardialog via webben vid ett senare tillfälle under hösten.

Tillfälle 1 – Svedala 22 september kl 18:00–20:30
Tillfälle 2 – Bara eller Klågerup 1 oktober kl 18:00–20:30

Efter du har anmält dig meddelar vi via mejl vilken lokal vi håller medborgardialogen i.

Evenemanget anpassas utifrån rådande pandemiläge (max 50 deltagare) och vi månar om att hålla avstånd.

Vi bjuder på enklare förtäring i form av frukt och kaffe eller te.

Anmälan

Anmälan medborgardialog 22 september eller 1 oktober

Vi behöver din anmälan senast den 18 september för mötet i Svedala (22/9) och senast 24 september för mötet i Bara eller Klågerup (1/10).

Kontakt

Vid frågor kring arrangemanget, kontakta strategiskplanering@svedala.se

Info 12/9

Hej 

Först  informtion från PRO Riks.

Igår hade ett gäng PRO are spontanfika på Bara Boulebana. 
Antalet deltagar var lite mer fler än 20 st De hade själv med stolar och fika. De kommer att forsätta på fredagarna så länge vädert tillåter. 
Bodil tog några bilder ni ser längre ner. längre ner


Boende på Torggatan har med Volito som hyresvärd  haf fått besked om att  fastigheterna är sålda till Brinova Fastigheter AB. Detta gäller även Bara Sporthall Kuben och centrumfastigheterna. Köpet träder ikraft 30 september. 

Kvinna med headset. FOTO: Mostphotos

 
 

Behöver du konsumentrådgivning? Läs mer här

 

Förlorat pengar på inställd resa? Hamnat i strid med hantverkaren? Lurad av telefonförsäljare? Nu kan du som är PRO-medlem i en kommun som saknar konsumentvägledning få hjälp av Konsumentcentrum – en del av Råd & Rön.

 

Det här kan du få hjälp med:
✔ Konsumentvägledning via e-post och telefon gällande konsumenträttslig lagstiftning, information inför köp och råd vid klagomål.

✔ Du kan skicka in avtal eller anmälningar, till exempel till Allmänna reklamationsnämnden, om du vill få dem granskade.

✔ Vid behov får du också hjälp att kontakta företagen. Detta försöksprojekt inleds den 15 september och förmånen är en del av ditt PRO-medlemskap. Det är viktigt att du har ditt medlemsnummer tillgängligt då vi kommer att fråga efter det.

Kontakt:

Maria Wiezell och Anna-Lena Ström på Konsumentcentrum
Telefon: 08-674 43 74, måndag–onsdag klockan 9–11 och 13–15
E-post: radgivning@konsumentcentrum.se

Information 8/9 Från PRO Riks och PRO Skåne

 
 

Tag hjälp av PRO att bygga en högkvalitativ äldreomsorg

 

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, välkomnar satsningen på äldreomsorgen från regeringen och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna. Pengarna är ett bra första steg för att bygga upp en högkvalitativ och välfungerande äldreomsorg. PRO hjälper gärna till i det bygget.

 

– Vi hoppas att kommunerna tar hjälp av oss och de andra pensionärsorganisationerna, för att få fram en äldreomsorg värd namnet, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. Vi bidrar gärna, till exempel i de kommunala pensionärsråden, med råd till en omsorg som passar oss äldre. Vi har den kunskapen.

Vid en pressträff idag presenterade statsminister Stefan Löfven (S) och Centerledaren Annie Lööf planerna. Bland annat är regeringen och samarbetspartierna överens om ett permanent tillskott på fyra miljarder kronor årligen till äldreomsorgen. Dessutom förstärks det så kallade äldreomsorgslyftet med 1,7 miljarder kronor.

– Inte minst coronapandemin har på ett smärtsamt sätt visat oss de stora utmaningar äldreomsorgen står inför. Jag utgår från att landets kommuner förvaltar satsningen på ett klokt sätt, säger Christina Tallberg. Det är viktigt att detta inte är en engångssatsning.

Regeringen och samarbetspartierna föreslår också ytterligare miljarder för att kunna möta det ökade behov av vård som följt i spåren av coronapandemin. Bland annat har planerade operationer fått ställas in.

– Också den satsningen gynnar många äldre personer, som väntar i kön kanske på en höftleds- eller ögonoperation.

 

Text: PRO riks

Gemenskap & aktiviteter
Publicerad:
 
 

Att förena social samvaro med att förhindra smittspridningen

 

Är lokalen tillräckligt stor och vi ser till att handsprit finns tillgängligt liksom att vi håller avstånden kommer studiecirkeln, bokcirkeln, styrelsen eller vilken liten grupp det månde vara, att kunna träffas utan att bidra till smittspridning

 

Att vi äldre har bidragit till att smittspridningen gått ner i Sverige står utom allt tvivel. Det har inte skett utan uppoffringar. I PRO är det viktigaste för många medlemmar att få träffa varandra och ha social kontakt.

Det har varit svårt under pandemin. De sedvanliga månadsmötena har ställts in. Kontakterna mellan olika medlemmar har varit sporadiska. Under senvåren och sommaren har många av våra föreningar haft utomhusaktiviteter. Det har varit grillkvällar, boule, promenader och möten ute i det fria. Detta har varit viktigt för både hälsan och själen. Ofrivillig ensamhet bidrar till ohälsa.

Nu börjar hösten. Än så länge går det att ha utomhusaktiviteter, men snart blir det alltför kallt och ogästvänligt att träffas ute. Blir det då så att vi inte kan träffas mer än på digitala medier? Förhoppningsvis inte. Det går att ha en verksamhet i PRO som förenar social samvaro med att förhindra att vi bidrar till ökad smittspridning. Det tycks också Folkhälsomyndigheten anse enligt vad myndigheten skriver på sin hemsida.

Det viktigaste är att vi håller oss hemma om vi är det minsta lilla sjuka. Vi ska vara noga med hygienen. Vi ska hålla avstånd till varandra. Vi får inte träffas i sällskap med mer än 50 personer.
Att hålla avstånd till varandra är svårare inomhus än utomhus.

Men, är lokalen tillräckligt stor och vi ser till att handsprit finns tillgängligt liksom att vi håller avstånden både i lokalen och när vi går in och ut ur lokalen så kan studiecirkeln, bokcirkeln, styrelsen eller vilken liten grupp det månde vara, att kunna träffas utan att bidra till smittspridning. Viktigt är också att färden till och från sammankomsten sker på ett smittsäkert sätt.

Digitala möten och sammankomster är bra men kan aldrig ersätta det personliga mötet. PRO är en organisation som bygger sin verksamhet på social samvaro människor emellan. Klarar vi inte av denna uppgift uppfyller vi inte det som våra medlemmar förväntar sig av oss. Då kommer många att ifrågasätta vårt berättigande som organisation.

Därför måste vi nu fortsätta att hjälpas åt för att också fortsättningsvis förhindra smittspridning men samtidigt också bidra till att ofrivillig ensamhet inte sprider sig bland våra medlemmar. Vi kan göra det genom sammankomster i mindre grupper så att medlemmarna kan ha en social samvaro med varandra. Livet ska vara meningsfullt hela livet.

Jan Andersson
Ordförande PRO Skåne

info 2/9

Hej
Några PRO medlemmar har haft spontanfika på Gröningen i Bara de senaste två fredagarna. På fredag kommer de att träffas vid Bara Boule kl 10:00. Vem som helst kan komma. Det är som sagt ett helt spontant 
En del stolar kommer att finnas men för säkerhets skull å ta med egen. Ta även med fika själv.

Vi har skickat ut informationsblad till alla medlemmar. Cirka 170 medlemmar som meddelat sin mailadress till PRO fick informationen skickad via mail. Om något mail inte kommit fram så kolla om det ligger i er skräppost. Till övriga 180 medlemmar gick vi och delade ut i brevlådan. Ett fåtal skickades med brev. Om ni inte läst det finns det även här på hemsidan.

Från Svedala Kommun

OM CORONAVIRUSET (COVID-19)

Illustration: Höstkampanj covid-19 Region Skåne.

Även hösten blir annorlunda och utmanande för oss alla. Vi behöver hålla ut och fortsätta att hålla avstånd. Tillsammans minskar vi smittspridningen i höst!

Här hittar du information om kommunens arbete med anledning av covid-19. Här hittar du också länkar till ansvariga myndigheters information om covid-19.

Dina val gör skillnad – minska smittspridningen av covid-19

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Socialstyrelsen och Utrikesdepartementet uppmanar allmänheten att fortsätta:

 • stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa.
 • vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
 • arbetsgivare som har möjlighet att låta anställda arbeta hemifrån bör överväga att rekommendera detta.
 • äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte besöka personer på sjukhus. Låt bli sådana besök om du känner dig det minsta sjuk. För äldreboenden råder besöksförbud för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.
 • Personer över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går under en tid framöver.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta. Använd handsprit om tvål och vatten inte finns att tillgå.

Info om serviceresor

Här kommer information om nytt regelverk för Serviceresor.

 

Den 16 april tog Regionfullmäktige beslut om ett nytt regelverk för Serviceresor.

Förändringarna börjar gälla från och med 1 oktober.

 

Syftet med förändringarna är att förtydliga och lämna mindre utrymme för tolkningar, så att kvalitén på service till kunder, hälso- och sjukvård samt omsorg ökar.

För de som reser med Serviceresor är en av de viktigaste förändringarna hämtningstiden. Kunden och eventuella ledsagare och/eller medresenärer, ska vara beredda att resa från 5 minuter innan avtalad tid, fram till 15 minuter efter avtalad tid. Läs mer under punkt 4.6. i regelverket.

 

Legitimerad vårdpersonal inom Skånes kommuner kommer enligt det nya regelverket kunna utfärda sjukreseintyg. Läs mer under punkt 5.2.1. En informationsfilm om regler för sjukresor kommer inom kort.

 

Andra viktiga förändringar för kunder som reser med färdtjänst eller sjukresa är:

Färdtjänst

 • Att resa färdtjänst – Färdtjänstområdet omfattar enbart Skåne och inte angränsande kommuner. Punkt 4.4.

Sjukresa

 • Adress – sjukresa ges till eller från folkbokföringsadress i Skåne. Om ett sjukreseintyg styrker att resenären inte kan vistas i sin bostad eller av medicinska skäl inte kan ta sig dit medges resa till annan adress. Detsamma gäller vid dialysbehandling. Resa till annan adress medges alltid om den är kortare än till folkbokföringsadressen. Övriga vistelseadresser medges inte. Punkt 5.1.
 • Resor som inte omfattas – resor till kommunala korttidsboenden utanför den kommun där resenären är folkbokförd. Punkt 5.1.
 • Sjukresor utanför Skåne – resor till vård utanför Skåne ska ske med kollektivtrafik eller serviceresefordon. Resor med egen bil ersätts enbart i särskilda fall och om ansökan godkänts av Skånetrafiken i förväg. Punkt 5.3.2.

Hela regelverket hittar du på https://www.skanetrafiken.se/

Vid frågor eller funderingar kontakta undertecknad.

 

Med vänlig hälsning/

Jennie Hohenthal
kommunikationsansvarig Serviceresor

Info 29/8

Hej på er.
Vi har sökt information angående måndagsgympan.Kerstin fick följande meddelande från Tove på Studio S: Gympan börjar 7/9 men vi måste vara ute de två första veckorna pga Spången har undervisning i kultursalen . Vi har gympa ute på fotbollsplanen , konstgräset! Mvh Tove
Priset är samma som tidigare 250 kr PRO medlemmar då PRO subventionerar 50 kr/ medlem.

Info från PRO Riks

FOTO: Mostphotos

 
 

Glädjande besked i rätt riktning – inkomstpensionen kommer att öka i värde redan nästa år

 

Sverige och världen genomlever för närvarande en coronapandemi som kommer att påverka vår ekonomi. Pandemin är inte över och något bestämt slutdatum kan vi för närvarande inte se.

 

Även om Sverige förhållandevis verkar klara sig bättre än många andra länder när det gäller ekonomin kommer pandemin att orsaka tunnare plånböcker på sikt för alla – det vill säga såväl för enskilda pensionärer som för stat/kommuner/landsting. Det som kan motverka en sådan utveckling för våra pensionärer med låg pension är höjd allmän pension och lika skatt som löntagare 2021 – något som också PRO krävt.

Pensionsmyndighetens prognos från i våras var att inkomstpensionen skulle sänkas 2021 med 1,5 procent motsvarar en sänkning med ungefär 180 kronor i månaden för många av våra medlemmar. Prognosen grundades på att den automatiska årliga indexering av inkomstpensionen som ska följa inkomstutvecklingen i Sverige skulle backa på grund av högre arbetslöshet i pandemins spår. Enligt pensions-myndighetens senaste prognos kommer emellertid inkomstpensionen istället att räknas upp med 0,8 procent 2021 vilket innebär ett påslag med ungefär 100 kronor på en inkomstpension om 12 000 kronor. Den ändrade prognosen beror på att genomsnittsinkomstens utveckling 2020 förväntas stiga mer än vad man utgick ifrån i våras på grund av statliga stödåtgärder för att hålla sysselsättningen uppe. I slutet av oktober i år kommer besked från pensionsmyndigheten om den exakta omräkningen av inkomstpensionen för 2021.

För effekterna på andra delar av vårt pensionssystem av pandemin se min analys i ett tidigare blogginlägg från den 26 marslänk till annan webbplats. Till det kan tilläggas att aktiebörsen därefter återhämtat sig i stora delar men den kan ändå komma att påverkas negativt för 2021 enligt pensionsmyndighetens senaste prognos. För PRO:s medlemmar utgör emellertid premiepensionen en mindre del av pensionen. Grundtryggheten i pensionssystemet (garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd) påverkas däremot inte av utvecklingen på världens börser vilket tjänstepensionen kan göra beroende på konstruktion.

Coronapandemins effekter på pensionerna går emellertid inte att undvika utan förskjuts och kommer nu ett år senare än tidigare prognostiserats – närmare bestämt år 2022. Minskningen av inkomstpensionen förväntas då enligt pensionsmyndigheten – om inget görs från våra politiker – att sjunka med minst 2,7 procent – dvs med ett belopp i snitt om cirka 300 kronor.

En alltför blygsamt höjning av inkomstpensionen år 2021 på grund av indexeringen och risken för en kraftfull sänkning år 2022 är givetvis helt oacceptabel för en pensionärsorganisation som PRO. Av det aviserade pensionstillägget för pensionärer med låg pension från regeringen/pensionsgruppen om ytterligare 600 kronor redan nästa år är därför helt nödvändigt i avvaktan på en total översyn av vårt pensionssystem med målet att alla pensionärer (inklusive de som tidigare kallades förtidspensionärer men idag har sjuk/aktivitetsersättning) ska få en rejält höjd allmän pension och sänkt skatt i nivå med löntagare. Pensionerna sammantaget bör enligt PRO ligger på minst 70 procent av slutlönen – de gör den inte idag. Det är mycket oroande att den allmänna pensionens andel av slutlönen minskat över tid och ligger idag på under 50 procent. En sådan utveckling hotar inte enbart det allmänna pensionssystemets legitimitet utan påverkar även tjänstepensionerna som är framförhandlade utifrån om en förväntat nivå på den allmänna pensionen på väsentligt högre nivå än den nuvarande. Så kan vi inte ha det. Vi kan inte heller lösa denna ekvation genom att alla arbeta längre – det behövs betalas in högre avgifter till systemet så vi kan undvika förekomsten av alldeles för låga pensioner trots ett långt arbetsliv och så kallade ”fattigpensionärer” och det måste finnas en ventil i systemet för de som är utslitna av sitt arbete i förtid.

I en sådan allvarlig situation duger det inte heller som Expressens ledarsida att utnämna socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till Sveriges farligaste politiker eftersom han – trots att han har regering och en enig pensionsgrupp bakom kravet – vill genomföra ett extra pensionstillskott 2021 till personer med låga pensioner. Försämringen av våra pensioner och socialförsäkringarna är en bidragande orsak till att systemets legitimitet är i fara och att ojämlikheten ökar i Sverige. Höj den allmänna pensionen och stärk äldreomsorgen är mitt och PRO:s besked – de som haft ett långt arbetsliv och bidragit till vår välfärdsmodell förtjänar det under årets alla dagar.

 

Text: Ingemar Hamskär