Info 28/7

Bodil Petersson skickar en hälsning från Öland.
”Nästa vecka är det biljettsläpp till Sound of music.
Sonderar här intresset för hur många som vill gå .
Det går bra att nå mig på 0733248886 👍🏻
Föreställningen har premiär första veckan i september.
I dagsläget vet jag inte hur många biljetter jag får boka, beroende på hur många man får ta in i salongen.”Klicka på länken nedan

The Sound of Music | Malmö Opera (malmoopera.se)

Info 5/7

 
 

PRO och SKPF: Pensionssystemet levererar inte det som utlovades

 

Det sprids en myt om att det svenska pensionssystemet ger tillräckligt höga pensioner och att pensionärerna lever gott. Detta är inte sant, skriver Pensionärernas riksorganisation (PRO) och SKPF Pensionärerna.

 

När dagens pensionssystem sjösattes utlovades att den allmänna pensionen skulle ge minst 60 procent av slutlönen i pension för den enskilde pensionären. I dag får en nybliven pensionär mindre än 50 procent av sin slutlön när hen går i pension. Om ingenting görs kommer andelen att fortsätta sjunka för framtidens pensionärer.

Pensionssystemet måste leverera

Den genomsnittliga allmänna pensionen för kvinnor är i dag 11 800 kronor före skatt. Så låg pension får kvinnor som har ett helt yrkesliv bakom sig. Männens genomsnittliga allmänna pension är några tusenlappar högre i månaden. Det finns naturligtvis undantag. Vissa grupper har mycket förmånliga tjänstepensioner som ibland dessutom kompletteras med privata pensioner. Detta gäller dock inte för majoriteten av pensionärerna.

Vi menar därför att pensionssystemet måste leverera på det ursprungliga löftet och ge pension som uppgår till minst 60 procent av slutlönen och som kompletteras med ungefär 10 procent i tjänstepension.

Garantipensionen är på drygt 8 600 kronor i månaden, men vem kan på allvar tycka att det är en bra pension?

Alectas missvisande rapport

En bidragande orsak till myten om att de svenska pensionerna är bra är nog en rapport från tjänstepensionsföretaget Alecta som presenterades under våren. Alecta har gjort en undersökning, inte avseende hur pensionssystemet fungerar utan av dagens pensionärers inkomster. Det innefattar den allt större gruppen pensionärer som har hög inkomst eftersom de fortsatt att arbeta efter pensionen. Det klarar långt ifrån alla pensionärer.

I Alectas undersökning utelämnas dessutom personer över 85 år. Detta är en växande grupp som ofta har låga pensioner. Alecta tittar i stället på åren närmast efter att pensionsåldern inträtt, alltså tiden då många tar ut sina tjänstepensioner. I undersökningen framhåller Alecta att många med låga pensioner till och med får det bättre efter pensionen. Och det är förvisso sant att personer som aldrig förvärvsarbetat eller förvärvsarbetat lite får garantipension om de bott 40 år i Sverige. Garantipensionen är på drygt 8 600 kronor i månaden, men vem kan på allvar tycka att det är en bra pension?

Håll löftet om pensionen

Vi i PRO och SKPF Pensionärerna representerar tillsammans nästan en halv miljon pensionärer. Vi och våra medlemmar vill att löftet som politikerna en gång gav, nämligen att den allmänna pensionen ska ge minst 60 procent av slutlönen, ska uppfyllas. Eftersom pensionssystemet är ett avgiftsfinansierat system måste avgifterna höjas, i ett första steg från dagens 17,21 till 18,5 procent.

Vi vill också att skatten på lön och pension ska vara lika, eftersom pension är uppskjuten lön.

En tidigare gömd fråga

Vi välkomnar att pensionsfrågan nu kommer upp till en offentlig debatt. Alltför länge har frågan gömts undan bakom stängda dörrar i Pensionsgruppen. Våra medlemmar i PRO och SKPF Pensionärerna känner inte igen sig i påståendet om att pensionssystemet ger tillräckligt höga pensioner. Därför arbetar vi för att den allmänna pensionen ska höjas.

I väntan på att det blir verklighet menar vi att förslaget om en höjning av pensionsåldern måste pausas. En höjd pensionsålder riskerar att öka klyftan bland de pensionärer som lever gott på pensionen och de som trots ett långt arbetsliv inte får en värdig pension.

PRO och SKPF Pensionärerna kommer att se till att frågan om att man ska kunna leva på sin pension i allra högsta grad finns med i den kommande valrörelsen.

Debattartikeln är publicerad på altinget.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Info 30/6

Vård & omsorg
Publicerad:
 
 

Pneumokockvaccin som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre

 

Pensionärernas riksorganisation (PRO) har fått Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag Pneumokockvaccination som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre, på remiss av regeringen.

 

Folkhälsomyndigheten bedömer att pneumokockvaccin uppfyller smittskyddslagens (2004:168) kriterier för att införas i det nationella vaccinationsprogrammet.

En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kunna omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram är enligt smittskyddslagen att det finns ett vaccin mot sjukdomen som går att ge utan föregående diagnos, och som ger mer än kortvarig immunitet mot sjukdomen i hela eller delar av befolkningen.

Vidare så ska en smittsam sjukdom omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram om vaccination mot sjukdomen kan förväntas

• effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen,
• vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt, och
• vara hållbar från etiska och humanitära utgångspunkter.

PRO tillstyrker beslutsunderlagets förslag.

Inför ett nationellt vaccinationsprogram för äldre

Tusentals äldre har blivit svårt sjuka eller avlidit på grund av covid-19. Mot den bakgrunden är det extra välkommet att regeringen nu remitterar Folkhälsmyndighetens beslutsunderlag. Från PRO:s sida tolkar vi detta som att regeringen har hörsammat en del av de krav som PRO – tillsammans med andra pensionärsorganisationer – framfört och som handlar om att införa ett nationellt vaccinationsprogram mot influensa, pneumokocker och bältros från 65 års ålder. Det skulle kunna rädda livet på många äldre.

Flera skäl talar för vaccinering av äldre mot influensa och mot pneumokocker. När en bakteriell infektion uppträder som komplikation till en virusinfektion i de övre luftvägarna är det i regel pneumokocker som ligger bakom. Världshälso-organisationen (WHO) rekommenderar vaccination mot respiratoriska sjukdomar.

I Danmark meddelade folketinget förra året att personer som är 65 år eller äldre och riskgrupper ska skyddas mot pneumokocker genom kostnadsfri vaccination. Syftet med det nya vaccinationsprogrammet, som även innehåller vaccination mot influensa, är att minska antalet sårbara patienter som drabbas av allvarliga sjukdomar.

Vaccination mot influensa och pneumokocker minskar smittspridning eller sjukdomsbörda och är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Genom att ge alla äldre tillgång till vaccinerna kostnadsfritt och oberoende av vilken region man bor i, bidrar man till en jämlik sjukvård. Idag står vissa regioner för vaccinkostnaden medan man får betala själv i andra.

Ytterligare ett argument för vaccinationer är att de minskar förekomsten av infektioner, och frånvaron av infektioner minskar i sin tur användningen av antibiotika. Att minska antibiotikaresistensen bör vara en prioriterad fråga i för regeringen.

Ett införande av nationella vaccinationsprogram mot influensa, pneumokocker och bältros skulle också innebära att det i hela landet byggs upp en fungerande infrastruktur för exempelvis kallelser, genomförande av vaccination och uppföljning via register – på samma sätt som för barnvaccinationsprogrammen.

Vaccinationstäckningen skulle öka, vilket i sin tur minskar behovet av sjukhusvård, och ger mindre lidande och förtida död. Vi föreslår att vaccinationsprogrammet startar vid 65 års ålder, men enskilda vacciner kan givetvis ges vid den ålder som bedöms vara mest effektivt. Om det exempelvis är vid 75 års ålder för pneumokockvaccin kan detta ändå rymmas ändå inom vaccinationsprogrammet.

Här finns remissyttrandet att ladda ner som en pdf. Pdf, 178.3 kB.

 

 

Text: PRO

JOACHIM BECKSGATA I BARA STÄNGS FÖR GENOMFARTSTRAFIK

Publicerad 2021-06-29 kl 12:02

 

Fotograf: Susanne Walström/Scandinav bildbyrå

Mellan måndagen den 5 juli och fredagen den 9 juli stängs Joachim Becksgata i Bara av mellan Bäcktistelgatan och Kullegatan/Höjdgatan. Trafiken leds om via Malmövägen och Värbyvägen, följ orange vägvisning. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte.

Vi stänger gatan för att vägarbete. Vi kommer att åtgärda de gropar som finns i beläggningen mellan den gamla delen av före detta Idrottsgatan och nya Joachim Becksgata.

Sidansvarig: Ingrid Greén

Info 28/6

NU ÖPPNAR DAGCENTRALERNA IGEN!

Publicerad 2021-06-28 kl 14:25

 

Ingången till Stella dagcentral

Dagcentralerna öppnar den 1 juli 2021. Du är välkommen att besöka dagcentralerna om du är frisk och symptomfri.

Från den 1 juli gäller följande:

Stella dagcentral har öppet måndag till fredag kl 9-16 och är bemannad.

Bara dagcentral har öppet måndagar kl 8:30-12:30, tisdag och torsdag kl 12:30-16:00 och är bemannad.

På Holmagårdens dagcentral finns två lokaler som är bokningsbara. I övrigt är dagcentralen på Holmagården inte öppen. Lokalerna är inte bemannade. Bokning av de två lokalerna på Holmagården sker via Stella dagcentral, telefonnummer 040-626 84 25.

Tänk på att följa Folkhälsomyndighetens råd:

 • Umgås bara i en mindre krets
 • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt

Glöm inte att:

 • Hålla avstånd
 • Tvätta händerna med handsprit
Sidansvarig: Moa Blom

Glad Midsommar

Hej på er alla.
Vi i styrelsen har idag skickat ut en information via SMS samt mail för de som inte har registrerat sitt mobilnummer till PRO. 

Vi önskar er alla en glad och härlig midsommar. 

Övrigt
Publicerad:
 
 

Glad midsommar till alla medlemmar i PRO

 

Som PROs ordförande vill jag önska alla en trevlig sommar. Jämför man min sommarhälsning för ett år sedan, då många kände stor oro, med den här så är det stor skillnad.

 

Förra året kände många en stor oro. Vi visste om den här hemska sjukdomen och att den kunde drabba oss. Många äldre kände en stor oro för smittspridning och vi upplevde också att många i vår närhet drabbades.

Nu däremot är många över 70 år vaccinerade. Många har fått en och kanske två doser av sprutan. Det är ett helt annat läge nu, även om vi fortfarande måste vara försiktiga.

”Var rädda om er och se till att umgås med nära och kära. Och tänk lite extra på dem som inte har så många omkring sig.” – Christina Tallberg, ordförande PRO

 
 

Text: PRO

Info 23/6

Foto: Anneli Nygårds

 
Kategorier:
Övrigt
Publicerad:
 
 

Ordförandebrev 5, 2021

 

Hej, det var längesedan jag senast skrev till er. Mycket har hänt sedan dess. Jag hoppas att de flesta av er har blivit vaccinerade och även nu fått dos två. Det har tagit väldigt mycket tid, och varit olika förutsättningar i regionerna. På sina håll har PRO påpekat att det har dröjt alldeles för länge för bland annat äldre inom grupp 2. Tyvärr pågår det fortfarande smittspridning och det gäller för oss alla att följa de regler och lokala restriktioner som finns.

 

Å andra sidan har det till vår glädje blivit en del lättnader, och om det går åt rätt håll så blir livet snart friare! Vi får hjälpas åt, så att det blir lättare att umgås och uppleva olika saker tillsammans med andra. Många PRO föreningar har redan nu bra uteaktiviteter som ger möjlighet till större gemenskap.

Nu har hundra PRO-medlemmar fått en Trippelskrapslott per post eftersom de var de hundra första som betalade in årets medlemsavgift. Nu har vi skickat en påminnelse till dem som ännu inte har betalat sin medlemsavgift. Om du är en av dem, betala gärna in medlemsavgiften så snart som möjligt. Det viktigt eftersom PRO får statsbidrag för 2022 på antalet betalande medlemmar den 30 juni i år.

Vid sidan av medlemsavgiften, som är den allra viktigaste, så är det statsbidragen, inkomster av annonser till PROPensionären och Trippelskapslotter som finansierar all central PRO-verksamhet. Till detta kommer också avgifter till distrikt och föreningar. Där är det också viktigt med hur många som har betalat sina medlemsavgifter i de fall det finns regionala- och kommunala bidrag till PRO-verksamhet.
På grund av Coronapandemin så har vi inte kunnat värva nya medlemmar i någon högre utsträckning. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att värva nya medlemmar till PRO. Vi kan se dem som vi har nära omkring oss, och som ännu inte är medlemmar, och bjuda in dem till gemenskapen i PRO.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har begärt hjälp av oss i PRO att förmedla en enkät om upplevelser och erfarenheter från personer på särskilda boenden för äldre. Hjälp till om du kan. I den här länken Länk till annan webbplats. får du mer information.

Den 1 juni presenterade som PRO, SKPF Pensionärerna och Tankesmedjan Tiden en pensionsrapport, ”Höj den allmänna pensionen!”. Detta gjordes på ett seminarium efter PRO:s representantskapsmöte. Rapporten ligger på PRO:s hemsida Länk till annan webbplats.. ABF kommer att arbeta fram en studiehandledning till rapporten och mera information kommer att ges löpande om olika utspel och aktiviteter, som du som medlem också kan engagera dig i.

Pensionsfrågan är en prioriterad fråga för oss i PRO att driva gentemot de politiska partierna, och att med kraft se till att den och en stärkt och förbättrad äldreomsorg finns högt upp på den politiska dagordningen i valrörelsen.

Erfarenheterna hittills av Coronapandemin visade med all tydlighet på brister inom äldreomsorgen och att inte heller alla äldre där fick läkarinsatser enligt det som står i HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) Särskilt smärtsamt är det stora antalet äldre som dog på grund av bristande insatser. Många av de brister som har kommit upp i dagen kände vi till sedan tidigare. Tyvärr har det gjorts stora neddragningar inom äldreomsorgen under flera år i väldigt många kommuner. Nu krävs det stora krafttag och här ska PRO agera aktivt centralt, regionalt och lokalt.

Sedan 2014 har PRO krävt att det bör finnas en äldreomsorgslag och nu har det tillsatts en utredning som Olivia Wicksell leder. Den ska även utreda den medicinska medverkan. Utredningen ska vara klar juni 2022. Undertecknad är utsedd till expert och Carina Benjaminsson som är PRO:s sakkunniga i äldrefrågor, finns med i referensgruppen. I dagarna har Göran Johnson lämnat över betänkandet om kompetensförsörjningen inom vård och omsorg om äldre. I den utredningen har PRO:s förste vice ordförande Jan Andersson varit ledamot i referensgruppen. Göran Johnsson presenterade sin utredning vid PRO:s distriktsordförandekonferens den 9 juni.

Den 11 september 2022 är det valdag, då vi ska utse ledamöter i riksdagen, regioner och kommuner. Det är viktigt att äldres kompetens och erfarenheter finns väl företrädda bland de valda ledamöterna. Inte minst under de senare mandatperioderna har det varit ytterst får riksdagsledamöter över 65 år. Det är inte heller så många i den åldern som finns bland heltidsarvoderade förtroendevalda i regioner och kommuner.

Detta påtalades vid Äldreriksdagen som genomfördes den 25 maj i samarbete mellan PRO, SPF Seniorerna, SKPF Seniorerna och News 55.

De politiska partierna har påbörjat sitt nomineringsarbete avseende valen 2022. Om du är politisk aktiv, fundera gärna på om du eller någon annan äldre kan ställa upp. Det behövs mera av äldres erfarenheter och kompetens i de beslutande församlingarna.

Jag har tidigare i ett särskilt brev den 7 maj berättat om PRO styrelsens enhälliga beslut om att påbörja en försäljning av Gysingefastigheterna och avveckling av näringsbolaget. Arbete pågår men inget är ännu klart. När vi har mer information så kommer jag att skriva ett nytt extra ordförandebrev till er. Jag vill ännu en gång poängtera att PRO varken lägger ner eller säljer folkhögskolan. Vi hoppas att den fortsatt ska kunna ha sitt säte i Gysinge, men om detta vet vi ingenting idag. Det finns en mängd kurser och utbildningar planerade i höst. Ta gärna del av dem.

Om drygt en vecka är det midsommar. Om jag jämför känslorna av stark oro förra midsommaren och det som vi känner idag, så är det tack vare vaccineringen en mycket större trygghet och även glädje. I år kan vi dela midsommar med lite flera nära och kära.

Trevlig midsommar!
”Du lindar av olvon en midsommarkrans”….

Christina Tallberg
Ordförande

Info 21/6 Redigerad

VATTENTILLGÅNGEN ÄR KRITISK

Publicerad 2021-06-21 kl 10:15

 

Illustration: Svenskt vatten

På grund av kraftigt ökad förbrukning av vatten under de senaste dagarna i kombination med mycket varmt väder är risken stor för vattenbrist. För att undvika bevattningsförbud vädjar Svedala kommun till alla som har kommunalt vatten om att vara återhållsamma med bevattning och fyllning av pooler.

Med sommar och sol ökar vattenförbrukningen i kommunen. Nu behöver vi använda vattnet smart och hjälpas åt för att inte få problem framöver. Just nu är det viktigt att du undviker att

 • Fylla din pool, spa eller badtunna
 • Undvik att använda högtryckstvätt
 • Spola tills vattnet blir kallt – en rinnande kran gör av med 6 liter vatten per minut. Med en kanna vatten i kylen har du alltid kallt, gott vatten tillhands när du blir törstig, och slipper
  spola länge ur kranen.
 • Använda vattenspridare eller vattenslang – en vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • bada badkar – ta hellre en kort dusch. Det går åt cirka 150 liter vatten för att fylla ett badkar medan en dusch på 3 minuter bara gör av med 36 liter.
 • Slösa på vattnet i onödan – visste du att en rinnande kran gör av med 6 liter per minut? Stäng av kranen så sparar vi tillsammans tusentals liter vatten.

Här hittar du fler tips för att spara vatten:

Tips för att spara vatten

Om kommunens vatten

Svedala kommun får sitt vatten från Sydvatten som tar vatten från Vombsjön, det vill säga ytvatten. Sydvatten har god tillgång till vatten i sjöarna, men under våren och sommaren används det ofta extra mycket vatten. När många vattnar sina gräsmattor eller fyller sina pooler, span eller badtunnor vid samma tillfälle blir det extra ansträngt. I dessa situationer jobbar vattenverken på maxkapacitet för att hinna producera den mängd som förbrukas.

Vattenledningarna är dimensionerade för normal hushållsförbrukning för att säkerställa tillräcklig omsättning och god kvalitet på vattnet. När vi ber om sparsamhet är förbrukningen över den normala hushållsförbrukningen och vi måste hjälpas åt för att vattnet ska räcka till alla. På så sätt undviker vi ett bevattningsförbud.

Sidansvarig: Linda Holst

Info 17/6

SVEDALA ROTARYKLUBB SKÄNKER NAVERLÖNNAR TILL KOMMUNEN

Publicerad 2021-06-17 kl 10:18

 

Tre Naverlönnar har planterats i Bara. En gåva från Svedala Rotaryklubb. Foto: Svedala kommun

Svedala Rotaryklubb har skänkt tre Naverlönnar i gåva till Svedala kommun. Träden planterades i Bara i tisdags med representanter från både Rotaryklubben och kommunen.

– Träd och gröna ytor är viktigt för vårt välbefinnande, något som har blivit väldigt tydligt under pandemin. Därför har klubben skänkt tre naverlönnsträd så att kommunen ska bli ännu grönare, säger Alf Ramussen, president i Svedala Rotaryklubb. 

Träden har planterats på grönstråket längs Värbyvägen i Bara, i närheten av Bara Centrum.

Det är ingen tillfällighet att det blev just Naverlönnar. Trädet är en symbol för kommunen och vi ser det i kommunvapnet. I vilt tillstånd finns trädet endast i Svedala kommun och då i ett område kring Lindholmen. 

– Eftersom det finns ett fåtal vilda exemplar kvar i Sverige hoppas vi få i gång ett forskningsprojekt med Sveriges lantbruksuniversitet. Arten är idag klassad som akut hotad och det är angeläget att få mer kunskap och möjligheter till varaktigt skydd, säger Jon Springare, enhetschef på kommunens parkenhet.

Även för några år sedan skänkte Rotaryklubben Naverlönnar till kommunen. Dessa står planterade på Marknadstorget i Svedala.