Info om serviceresor

Här kommer information om nytt regelverk för Serviceresor.

 

Den 16 april tog Regionfullmäktige beslut om ett nytt regelverk för Serviceresor.

Förändringarna börjar gälla från och med 1 oktober.

 

Syftet med förändringarna är att förtydliga och lämna mindre utrymme för tolkningar, så att kvalitén på service till kunder, hälso- och sjukvård samt omsorg ökar.

För de som reser med Serviceresor är en av de viktigaste förändringarna hämtningstiden. Kunden och eventuella ledsagare och/eller medresenärer, ska vara beredda att resa från 5 minuter innan avtalad tid, fram till 15 minuter efter avtalad tid. Läs mer under punkt 4.6. i regelverket.

 

Legitimerad vårdpersonal inom Skånes kommuner kommer enligt det nya regelverket kunna utfärda sjukreseintyg. Läs mer under punkt 5.2.1. En informationsfilm om regler för sjukresor kommer inom kort.

 

Andra viktiga förändringar för kunder som reser med färdtjänst eller sjukresa är:

Färdtjänst

  • Att resa färdtjänst – Färdtjänstområdet omfattar enbart Skåne och inte angränsande kommuner. Punkt 4.4.

Sjukresa

  • Adress – sjukresa ges till eller från folkbokföringsadress i Skåne. Om ett sjukreseintyg styrker att resenären inte kan vistas i sin bostad eller av medicinska skäl inte kan ta sig dit medges resa till annan adress. Detsamma gäller vid dialysbehandling. Resa till annan adress medges alltid om den är kortare än till folkbokföringsadressen. Övriga vistelseadresser medges inte. Punkt 5.1.
  • Resor som inte omfattas – resor till kommunala korttidsboenden utanför den kommun där resenären är folkbokförd. Punkt 5.1.
  • Sjukresor utanför Skåne – resor till vård utanför Skåne ska ske med kollektivtrafik eller serviceresefordon. Resor med egen bil ersätts enbart i särskilda fall och om ansökan godkänts av Skånetrafiken i förväg. Punkt 5.3.2.

Hela regelverket hittar du på https://www.skanetrafiken.se/

Vid frågor eller funderingar kontakta undertecknad.

 

Med vänlig hälsning/

Jennie Hohenthal
kommunikationsansvarig Serviceresor

Info 29/8

Hej på er.
Vi har sökt information angående måndagsgympan.Kerstin fick följande meddelande från Tove på Studio S: Gympan börjar 7/9 men vi måste vara ute de två första veckorna pga Spången har undervisning i kultursalen . Vi har gympa ute på fotbollsplanen , konstgräset! Mvh Tove
Priset är samma som tidigare 250 kr PRO medlemmar då PRO subventionerar 50 kr/ medlem.

Info från PRO Riks

FOTO: Mostphotos

 
 

Glädjande besked i rätt riktning – inkomstpensionen kommer att öka i värde redan nästa år

 

Sverige och världen genomlever för närvarande en coronapandemi som kommer att påverka vår ekonomi. Pandemin är inte över och något bestämt slutdatum kan vi för närvarande inte se.

 

Även om Sverige förhållandevis verkar klara sig bättre än många andra länder när det gäller ekonomin kommer pandemin att orsaka tunnare plånböcker på sikt för alla – det vill säga såväl för enskilda pensionärer som för stat/kommuner/landsting. Det som kan motverka en sådan utveckling för våra pensionärer med låg pension är höjd allmän pension och lika skatt som löntagare 2021 – något som också PRO krävt.

Pensionsmyndighetens prognos från i våras var att inkomstpensionen skulle sänkas 2021 med 1,5 procent motsvarar en sänkning med ungefär 180 kronor i månaden för många av våra medlemmar. Prognosen grundades på att den automatiska årliga indexering av inkomstpensionen som ska följa inkomstutvecklingen i Sverige skulle backa på grund av högre arbetslöshet i pandemins spår. Enligt pensions-myndighetens senaste prognos kommer emellertid inkomstpensionen istället att räknas upp med 0,8 procent 2021 vilket innebär ett påslag med ungefär 100 kronor på en inkomstpension om 12 000 kronor. Den ändrade prognosen beror på att genomsnittsinkomstens utveckling 2020 förväntas stiga mer än vad man utgick ifrån i våras på grund av statliga stödåtgärder för att hålla sysselsättningen uppe. I slutet av oktober i år kommer besked från pensionsmyndigheten om den exakta omräkningen av inkomstpensionen för 2021.

För effekterna på andra delar av vårt pensionssystem av pandemin se min analys i ett tidigare blogginlägg från den 26 marslänk till annan webbplats. Till det kan tilläggas att aktiebörsen därefter återhämtat sig i stora delar men den kan ändå komma att påverkas negativt för 2021 enligt pensionsmyndighetens senaste prognos. För PRO:s medlemmar utgör emellertid premiepensionen en mindre del av pensionen. Grundtryggheten i pensionssystemet (garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd) påverkas däremot inte av utvecklingen på världens börser vilket tjänstepensionen kan göra beroende på konstruktion.

Coronapandemins effekter på pensionerna går emellertid inte att undvika utan förskjuts och kommer nu ett år senare än tidigare prognostiserats – närmare bestämt år 2022. Minskningen av inkomstpensionen förväntas då enligt pensionsmyndigheten – om inget görs från våra politiker – att sjunka med minst 2,7 procent – dvs med ett belopp i snitt om cirka 300 kronor.

En alltför blygsamt höjning av inkomstpensionen år 2021 på grund av indexeringen och risken för en kraftfull sänkning år 2022 är givetvis helt oacceptabel för en pensionärsorganisation som PRO. Av det aviserade pensionstillägget för pensionärer med låg pension från regeringen/pensionsgruppen om ytterligare 600 kronor redan nästa år är därför helt nödvändigt i avvaktan på en total översyn av vårt pensionssystem med målet att alla pensionärer (inklusive de som tidigare kallades förtidspensionärer men idag har sjuk/aktivitetsersättning) ska få en rejält höjd allmän pension och sänkt skatt i nivå med löntagare. Pensionerna sammantaget bör enligt PRO ligger på minst 70 procent av slutlönen – de gör den inte idag. Det är mycket oroande att den allmänna pensionens andel av slutlönen minskat över tid och ligger idag på under 50 procent. En sådan utveckling hotar inte enbart det allmänna pensionssystemets legitimitet utan påverkar även tjänstepensionerna som är framförhandlade utifrån om en förväntat nivå på den allmänna pensionen på väsentligt högre nivå än den nuvarande. Så kan vi inte ha det. Vi kan inte heller lösa denna ekvation genom att alla arbeta längre – det behövs betalas in högre avgifter till systemet så vi kan undvika förekomsten av alldeles för låga pensioner trots ett långt arbetsliv och så kallade ”fattigpensionärer” och det måste finnas en ventil i systemet för de som är utslitna av sitt arbete i förtid.

I en sådan allvarlig situation duger det inte heller som Expressens ledarsida att utnämna socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi till Sveriges farligaste politiker eftersom han – trots att han har regering och en enig pensionsgrupp bakom kravet – vill genomföra ett extra pensionstillskott 2021 till personer med låga pensioner. Försämringen av våra pensioner och socialförsäkringarna är en bidragande orsak till att systemets legitimitet är i fara och att ojämlikheten ökar i Sverige. Höj den allmänna pensionen och stärk äldreomsorgen är mitt och PRO:s besked – de som haft ett långt arbetsliv och bidragit till vår välfärdsmodell förtjänar det under årets alla dagar.

 

Text: Ingemar Hamskär

 

Info 28/8

Skånska Dagbladet 2020-08-27

 
Avslag på trafikdämpande hinder i Bara
Trafikskyltar som visar att man ska köra sakta samt att det finns fartbulor längre fram.
Farthinder och åtgärder för att skydda bland annat lekande barn efterlyses i Bara.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT
SVEDALA
BARA Trafikläget kring torget i Bara ska ses över – men först när exploateringsprojektet är avslutat. Efterlysta fartdämpande åtgärder vid infarten till Klottistel- och Bäcktistelgatan är något som kan bli aktuellt enligt tekniska nämnden

Skiånska Dagbladet

Nu erbjuder regionen test för prostatacancer

 

Foto: Johan Nilsson/TT
SKÅNE
SKÅNE Alla skånska män mellan 50 och 74 år kommer erbjudas regelbunden testning för prostatacancer från och med den första september.

Info från PRO Riks

 
 

God levnadsnivå kräver äldreomsorgslag

 

Pensionärernas riksorganisation, PRO, saknar en äldreomsorgslag. Regeringen tog idag emot utredningen om ”Framtidens socialtjänst”, med förslag om en moderniserad socialtjänstlag. PRO hade önskat sig en särskild äldreomsorgslag, men ett sådant initiativ finns inte med i slutbetänkandet.

 

– Coronapandemin har på ett smärtsamt sätt visat upp krisen inom äldreomsorgen för allmänheten, säger Christina Tallberg, ordförande PRO. Verksamheten är eftersatt och det slår hårt mot äldres välfärd. En särskild lag för äldreomsorgen behövs för att reglera tillgången till vård och omsorg för äldre personer.

Äldreomsorgen regleras i huvudsak av socialtjänstlagen. Det är samma lagrum som reglerar tillgången till försörjningsstöd, det som tidigare kallades socialbidrag. Det är svårt att förklara varför äldreomsorg och försörjningsstöd ska regleras av samma lagrum och utredningen öppnar också för att dela upp biståndsbestämmelsen i två delar. Personer beroende av försörjningsstöd är det förhoppningsvis under en kortare period i livet. Äldre personer i behov av äldreomsorg kommer sannolikt att behöva omsorg livet ut. Insatserna har därmed olika karaktär.

– Genom en särskild lag lyfter man fram äldreomsorgen som ett viktigt kompetensområde. En äldreomsorgslag ska ha individen som utgångspunkt och bör rikta krav på kommuner och regioner. Lagen ska ge den enskilde inflytande över sin livssituation. Socialtjänstlagen bör omfatta dem som har en social problematik, fortsätter Christina Tallberg.

Under många år har äldreomsorgen prioriterats lågt. En rapport från Arena idé visar att äldreomsorgen har utsatts för neddragningar på 23 miljarder kronor de senaste 20 åren. I år har hela 96 procent av kommunerna sparkrav på äldreomsorgen.

– PRO:s bestämda uppfattning är att äldreomsorgen ska ge en god ålderdom. Skrivningen i socialtjänstlagen om en ”skälig levnadsnivå” behöver därför ändras till “god levnadsnivå”, och regleringen av äldreomsorgen måste skiljas från försörjningsstödet, säger Christina Tallberg. Även den medicinska kompetensen behöver stärkas inom äldreomsorgen, och det kan göras genom en äldreomsorgslag.

 

Text: PRO riks

Info 21/8

Hej

Idag har kommer ett ordförandebrev från PRO ordförande Christina Tallberg samt information från Svedala Kommun
Vattenläckan på Porsgränd och Tibastgränd i Bara är lagad. Vattnet är tillbaka men kan inledningsvis vara grumligt. Spola därför gärna ett tag för att få klart vatten igen.

GRÖN PÅVÄXT I PUDE BADSJÖ

Publicerad 2020-08-21 kl 13:44

 

Pude badsjö. Foto: Svedala kommun

Vi har uppmärksammat grön påväxt i Pude badsjö trots att den senaste provtagningen visade på tjänligt vatten. Tills nya prover är tagna vill vi uppmärksamma besökare på att bad sker på egen risk.

Varje månad beställer vi provtagningar på vattnet i Pude badsjö och senaste provtagningen den 14 augusti visade på tjänligt vatten. Nu inväntar vi en extra provtagning innan vi går vidare med eventuella åtgärder. Det är fritt fram att bada men på egen risk. 

Om Pude sjö – en naturbadplats

Längs väg 108 utanför Klågerup ligger Pude badsjö, en kommunal badplats i vackra omgivningar med bryggor, hopptorn och stora grönytor. Toalett finns på området. Som badgäst är du välkommen att parkera på pendlarparkeringen för att undvika trafikstockningar och störningar på privata vägar. 

PRO:s ordförande Christina Tallberg framför en Trippelskraplott.

 

 
 

Ordförandebrev nummer 13

 

Nu har skolorna börjat och många har också återvänt hem efter semester, så har även medarbetarna på PRO:s kansli gjort. Just nu upplever vi fortsatt fint sommarväder och jag hoppas att det fortsätter under augusti och in i september.

 

Vi får många frågor från medlemmar och föreningar om hur de ska planera för aktiviteter under hösten. Tyvärr har vi idag inga andra besked att ge än att vi ska följa de rekommendationer som finns från Folkhälsomyndigheten dvs. att hålla avstånd, vara noga med handhygien m.m. Men så länge vädret är varmt går det ju bra att ses ute och PRO har löpande kontakt med Folkhälsomyndigheten. Så snart de har nya besked att ge kommer vi att gå ut med dem.

Många forskare intresserar sig just nu för gruppen äldre och vill gärna att PRO:s medlemmar hjälper till att skapa underlag till deras studier. Nu senast är det Göteborgs universitet som önskar att de av er som tar mer än fyra receptbelagda läkemedel (med läkemedel avses tabletter, krämer, inhalatorer, droppar och injektioner) svarar på enkät om hur ni upplever detta. Om du ingår i målgruppen och vill hjälpa till så hittar du en länk till enkäten härlänk till annan webbplats.

Jag är mycket upprörd och arg över att Comhem just nu under pågående pandemi har beslutat sig för att stänga ner sitt analoga system och bara ha digitala sändningar. Det drabbar många av oss äldre, som i värsta fall blir utan möjligheter att titta på TV. Många har äldre TV-apparater som köpts före 2008, och måste därför köpa en ny apparat. Hur ska detta gå till, när vi inte själva ska gå ut och handla? Ett sådant stort köp vill man helst själv göra i butiken där man kan se på olika alternativ. Comhem erbjuder förvisso att en person kan komma hem och hjälpa till med installationen för en extra kostnad, men även detta är problematiskt. Vi ska inte släppa in okända personer i våra bostäder. Från PRO:s sida har vi medverkat i media för att kraftigt protestera mot detta och jag kommer att skriva till Comhems VD för att framföra medlemmarnas synpunkter. Vi vet ju att TV för många är det enda sällskapet.

Telia ändrade för några månader sedan sin fakturahantering, och för den stora gruppen som inte är digitala blir det ökade kostnader. Ola Nilsson, PRO:s sakkunnige i konsumentfrågor, och undertecknad hade ett långt möte per länk med Telias VD Anders Olsson. Vi förklarade att en stor grupp äldre inte är digitala eller känner sig bekväma med att bli det. Det är också förenat med stora kostnader att vara uppkopplad och ha modern apparatur. Många äldre med mycket låg pension har helt enkelt inte råd.

Den här veckan fick jag som ordförande ta emot en check med överskottet av Trippelskrapet 2019/20. Det var 12 857 795 kronor som fördelas genom att föreningarna får 8 kronor och distrikten 3 kronor per försåld lott och resten går till riksorganisationen. I samband med detta vill jag rikta ett stort tack till alla som både har sålt lotter och köpt Trippelskrapslotter. I år är det är det mycket svårare att sälja våra lotter, men det går att prenumerera på det särskilda erbjudande som finns så att provisionen också går till den egna föreningen. Ta gärna kontakt med kassören/lotteriansvarig om hur du kan köpa årets lotter.

Fortsätt att hålla kontakt med varandra, ring gärna någon gammal vän, håll avstånd och tvätta händerna.

”Nu i sensommartiden, är jorden än så skön
Mitt hjärta fylls av glädje, när ängen lyser grön
Ett under varje blomma, och varje litet blad
En mästares palett är snart höstens färgkaskad”

Okänd författare

Hälsningar,
Christina Tallberg,
Ordförande PRO.

Info 18/8

DAGS FÖR TRYGGHETSMÄTNING I KOMMUNEN

Publicerad 2020-08-18 kl 10:48

 

Foto: Josefine Engström/Scandinav bildbyrå

Vilka problem ser du där du bor? Känner du dig trygg när du rör dig ute på kvällarna? Nu genomför polisen i region Syd en lokal trygghetsmätning i Svedala kommun. Om du är en av dem som fått enkäten ber vi dig att svara och därmed ta chansen att påverka vårt arbete. Det är viktigt med så många svar som möjligt.

Med start den 12 augusti skickade polisen ut enkäter till ett slumpmässigt urval av kommuninvånare i åldern 16-85 år. Syftet är att polisen och kommunen ska få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om trygghet i sin boendemiljö.

– Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen. Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.

För att få större kunskap om vad du har för uppfattning om din boendemiljö ställs i enkäten frågor som har betydelse för polisens och och vår strävan att utföra ett bra arbete.

– Vi vill till exempel veta hur medborgarna ser på eventuella problem i sitt bostadsområde, om de har varit utsatta för brott eller inte under det senaste året, om de känner oro för att utsättas för brott och även om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällarna, säger Mats Trulsson.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i närområdet.

Undersökningen avslutas om cirka två månader och resultatet presenteras i slutet av året.

En lokal trygghetsmätning görs årligen i polisregion syd och dess kommuner sedan flera år tillbaka. I våras gjordes också en extra trygghetsmätning i fem av kommunerna i polisregion Syd.

 

Info 16/8

NU HÄVS KOKNINGSREKOMMENDATIONERNA I SVEDALA KOMMUN

Publicerad 2020-08-16 kl 08:02

 

Foto: Scandinav bildbyrå

Nu häver vi kokningsrekommendationerna på alla berörda orter i Svedala kommun.
Analyserna är klara och flera prover visar att dricksvattnet åter är helt rent och går att dricka igen, precis som vanligt. Vattenproverna uppfyller återigen de höga krav som Livsmedelsverket ställer.

Detta innebär att du som bor och verkar i Bara, Klågerup, Vismarslöv, Eksholm, Sturup, Beden, Nötesjö, Börringe, Slättäröd, Östra Svenstorp, Tittente, Bjärshög, Kvisslemölla, Tjustorp, Vinninge, Norrskog, Lemmeströ, Bramstorp, Resåkra och Stridsmölla kan använda dricksvattnet precis som vanligt. 

– Vi har tagit flera prover i olika omgångar och alla visar entydigt att vattnet åter håller den höga kvalitet som Livsmedelsverket kräver, säger Stefan Johnsson säkerhets- och kvalitetschef på Sydvatten.

Under tiden Sydvatten arbetar med läckan har de begränsad produktionskapacitet och de uppmanar alla att fortsätta hushålla med vattnet.

– Vi är mycket glada att återigen ha godkänt vatten i alla våra kommuner. Tyvärr måste vi fortfarande be om sparsamhet med vattnet då kapaciteten från vattenverken är fortsatt begränsad under tiden som ledningen lagas, fortsätter Stefan. 

Det går givetvis bra att använda dricksvattnet för hushållsförbrukning men undvik att vattna gräsmattan, fylla poolen och på andra sätt använda överdrivet mycket dricksvatten. Denna uppmaning gäller under helgen och kommande vecka.

Om Sydvatten

Sydvatten AB är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till nästan en miljon invånare i västra Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning.  

Info 14/8

SKÅNETRAFIKEN BYTER TIDTABELL 16 AUGUSTI

Publicerad 2020-08-14 kl 14:59

 

Illustration: Skånetrafiken

Den 16 augusti byter Skånetrafiken tidtabell. På grund av covid-19 har resandet minskat med ungefär femtio procent, därför behöver de anpassa trafiken. Det är inte ekonomiskt eller miljömässigt hållbart att köra bussar som nästan ingen reser med.

Skånetrafikens målsättning är att de förändringar de gör ska påverka så få som möjligt och inte bidra till trängsel. Intentionen är att du som pendlar eller behöver resa ska fortsätta kunna göra det på ett så enkelt och smidigt sätt som möjligt.  

I år kommer Skånetrafiken inte att sätta upp några tidtabeller på sina busshållplatser. 

Mer information om tidtabeller på busshållplatser

Hur berörs min resa?

Sök din resa i Skånetrafikens app eller på webben.

Sök resa på Skånetrafikens webbplats

Om Skånetrafikens app

FOTO: Mostphotos

Remissyttrande om framtidens teknik i omsorgens tjänst

 

PRO är i huvudsak positiva till utredningens utgångspunkter, problembeskrivning och förslag, men kommer att göra några nedslag i frågor som vi anser extra angelägna för PRO:s medlemmar.

Bokskogens dag 2020 inställt

 

Det årliga och mycket uppskattade evenemanget Bokskogens dag som brukar hållas i bokskogen i Torup i början av september är i år inställt.

 

Beslutet grundar sig i det förbud som finns gällande allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare och är ett led i att minska spridningen av coronaviruset.

Både besökare och medverkande hälsas välkomna tillbaka nästa år!

Info 13/8

Hej på er
Vi har nu börjat dela ut höstens informationsblad. Vi började med mailutdelning. Vi kan på de sättet nå ca 170 medlemmar. Ni som inte fått bladet via mail, beror det på at vi saknar er mailadress. Var i så fall vänliga att skicka er adress till info@probara.se  som flera gjort.  Informationen finns även för nedladdning på blå knappen nedan. 

Svedala Kommun har ett viktigt meddelande  om att vi ska koka vattnet innan vi använder det till dryck mm.

SVEDALA KOMMUN INFORMERAR

VATTENLÄCKA TORSDAG 13 AUGUSTI – MISSFÄRGAT VATTEN OCH KOKNINGSREKOMMENDATIONER I DELAR AV KOMMUNEN

Publicerad 2020-08-13 kl 07:50
Uppdaterad 2020-08-13 kl 11:00

Uppdaterat 13 augusti kl 11.00.
Det har skett en stor vattenläcka vid en ledning från Vombverket. Tidigare information gäller, det är endast kokningsrekommendationer på följande orter: Bara, Klågerup, Vismarslöv, Eksholm, Sturup, Beden, Nötesjö, Börringe, Slättäröd, Svenstorp, Tittente, Bjärshög, Kvisslemölla och Tjustorp. Observera att två nya orter har tillkommit i listan för kokningsrekommendationer: Vinninge och Norrskog. Gäller under minst tre dagar. Andra delar av Svedala kommun berörs inte av kokningsrekommendationerna.

På Livsmedelsverkets webbplats hittar du information om vad kokningsrekommendation innebär.

Webbplats Livsmedelsverket

Ofarlig grumling/missfärgning av vattnet kan förekomma i Staffanstorp, Malmö, Vellinge, Svedala samt Dalby och Genarp i Lunds kommun.

Läckan är isolerad men vi uppmanar alla att spara vatten under förmiddagen idag 13 augusti. Undvik att använda vattnet för annat än nödvändig hushållsförbrukning. När du använder vatten för hushållsgöromål, spola tills vattnet är klart.

Nyheten uppdateras var efter vi har ny information. 

Info 12/8

Hej

Vi kommer att skicka ut informationsblad till medlemmarna . De som anmält e-post adress kommer att få informationsbladet via e-post. Har ni inte anmält er adress tidigare så gör det genom att skicka ett mail till oss.
Vi kommer även att lägga upp informationen här på hemsidan för nedladdning.
Till övriga kommer det att delas ut i era brevlådor.

 

Information från PRO Riks

Hörlurar för ljudbok. FOTO: Mostphotos

PROpensionären: Ljudboksguiden

 

Har du svårt att slita dig från en spännande bok?
Då kan du fortsätta läsa – eller snarare lyssna – medan du pysslar med annat. Här är PROpensionärens guide till ljudböcker som du laddar ner i telefonen eller surfplattan.

 

Ljudboksmarknaden har exploderat de senaste åren, och nu finns flera stora tjänster på internet där du kan ladda ner böcker att lyssna på i din telefon eller surfplatta. Men det gäller att hitta den tjänst som passar både läsvanor och plånbok – se vår guide på nästa sida.
Om du tar en provperiod för att testa om ljudböcker är något för dig så glöm inte att säga upp abonnemanget om du inte vill ha det. Annars rullar det på och du måste betala.
Om du vill ladda ner ljudböcker gratis så prova biblioteket. De kallar nerladdningsbara ljudböcker för e-ljudböcker. Utbudet av e-ljudböcker varierar från bibliotek till bibliotek, men nya böcker finns oftast. Du måste ha ett lånekort på det bibliotek där du vill låna.
Självklart kan du även lyssna på ljudböcker på cd. De finns också att låna hem från biblioteket.

 

Utbud: 50 000 titlar. Äger flera förlag och har ensamrätt till deras ljudböcker.

Vad kostar det? Från 169 kr/månad, obegränsad lyssning. Prova gratis i 30 dagar.

Var finns den och hur lyssnar jag? Öppna konto på storytel.comlänk till annan webbplats. Ladda ner appen Storytel i din telefon eller surfplatta via App store eller Google play och lyssna i appen.

Kan flera lyssna samtidigt? Ja, Family-
abonnemang, från 209 kr/mån. 

Övrigt? Böcker på svenska, engelska, finska, danska och arabiska.

 

Utbud: Tiotusentals titlar.

Vad kostar det? Från 139 kr/månad. Endast böcker äldre än 6 månader i billigaste abonnemanget. Prova gratis i 14 dagar.

Var finns den och hur lyssnar jag? Öppna konto på nextory.selänk till annan webbplats. Ladda ner appen Nextory i din telefon eller surfplatta via App store eller Google play och lyssna i appen.

Kan flera lyssna samtidigt? Ja, Familje-
abonnemang från 199 kr/mån.

Övrigt? Böcker på svenska, engelska och finska.

 

Utbud: Tiotusentals titlar.

Vad kostar det? Från 99 kr/månad för 20 timmars lyssning. Prova gratis i 14 dagar.

Var finns den och hur lyssnar jag? Öppna konto på bookbeat.se. Ladda ner appen Bookbeat i din telefon eller surfplatta via App store eller Google play och lyssna i appen.

Kan flera lyssna samtidigt? Ja, med tillägg på 49 kr/mån
och person.

Övrigt? Böcker på svenska, engelska, finska och tyska.

 

Utbud: Tiotusentals titlar, fokus på nyutgivna ljudböcker.

Vad kostar det? Från 79 kr/månad, gäller endast en bok i månaden. Prova gratis i 14 dagar.

Var finns den och hur lyssnar jag? Öppna konto på bokus.com/playlänk till annan webbplats. Ladda ner appen Bookbeat i din telefon eller surfplatta via App store eller Google play, lyssna i appen..

Kan flera lyssna samtidigt? Nej.

Övrigt? Böcker på svenska och engelska.

 

Utbud: Cirka 300 000 titlar på engelska. Litet utbud på svenska och andra språk.

Vad kostar det? Från 103 kr/månad, gäller endast en bok i månaden, men du får behålla den. Prova gratis i 30 dagar.

Var finns den och hur lyssnar jag? Öppna konto på audible.co.uk länk till annan webbplatsLadda ner appen Audible i din telefon eller surfplatta via App store eller Google play och lyssna i appen.

Kan flera lyssna samtidigt? Nej.

Övrigt? För dig som helst lyssnar på böcker på engelska.

 

Utbud: Varierat. På Stockholms stadsbibliotek finns t ex ca
3 700 titlar.

Vad kostar det? Gratis. Lånetid 4 veckor. Begränsningar i antal böcker. Du måste ha ett lånekort på ditt bibliotek.

Var finns den och hur lyssnar jag? Ladda ner appen Biblio i din telefon eller surfplatta, sök upp ditt bibliotek där, logga in, låna och lyssna.

Kan flera lyssna samtidigt? Nej.

Övrigt? Böcker på svenska men även andra språk. Går att lyssna utan att vara uppkopplad mot internet.

 

– Jag har lyssnat på ljudböcker i väldigt många år och alltid när jag ska sova. Jag lyssnar mycket på deckare men är allätare.
Kristina Skott, Hallsberg.

– Jag lyssnar på ljudbok när jag tar min dagliga promenad. Har lyssnat på böcker om poliser i Umeå och Örnsköldsvik, roligt när man känner igen gator, orter och andra ställen där boken utspelas.
Göran Fransman, Sävar.

– Lyssnar ofta på ljudböcker. Biblioteken har nedladdningsbar app utan kostnad, Biblio, lite blandat utbud. Jag har synproblem så ljudbok fungerar väldigt bra. Har också appen Legimus (som är för synskadade, den måste man ansöka om att få tillgång till). Bra utbud och snabba med inläsning av nyutkomna böcker.
Margareta Andersson

– Ljudböcker gör att jag får händerna fria, behagligt att lyssna på en bra uppläsarröst. Lyssnar när jag jobbar i trädgården och när jag lägger upp fötterna vid rast. Lyssnartips: Kistbyggarna av Morgan Larsson.
Åse Dawidson, Ed.

– Jag har haft lite svårt för ljudböcker tappar koncentrationen och vet inte vad jag hört. Men så började jag lyssna när jag promenerar och det gjorde susen. Rätt vad det var så var jag hemma igen.
Ingalill Norrblom, Uppsala.

 

1794
Vi återser Mickel Cardell och Anna-Stina Knapp i andra delen i Niklas Natt och Dags Bellman Noir-trilogi. Skildringen av Stockholm är lika rå och brutal som i 1793.

Niklas Natt och Dag | Inläsare Martin Wallström | Bonnier Audio

Bomullsängeln
Hilda råkar i olycka och måste hemifrån. Hon flyttar från finska landsbygden till Vasa för att börja på bomullsfabriken. Med Bomulls-
ängeln inleder Susanna Alakoski en romansvit om kvinnors liv, arbete och längtan i Finland och Sverige under hela nittonhundratalet.

Susanna Alakoski | Inläsare Katarina Ewerlöf | Natur & Kultur

Ett litet korn av sanning
En bilolycka, en liten pojke som bara dyker upp och katastrofen som följer på det. Andra boken i serien om akutläkaren Tekla på Nobelsjukhuset, där sjukhusdirektören vill privatisera och den nyrekryterade stjärnkirurgen gör livet surt för Tekla

Christian Unge | Inläsare Gunilla Leining
| Norstedts

Ålevangeliet
En bok om världens mest gåtfulla fisk, ålen. Men också en bok om författaren och hans far och hur ålen förde dem samman. Patrik Svenssons Ålevangeliet fick Augustpriset i fackboksklassen 2019.

Patrik Svensson | Inläsare Hannes Meidal
| Bonnier Audio

Allt jag fått lära mig
En flicka växer upp i Idaho, i en familj som helt ställt sig utanför samhället. Om att skapa sig sitt eget liv i en miljö som är fylld av våld och har sina egna regler.

Tara Westover | Inläsare Katharina Cohen
| Natur & Kultur

Bakvatten
Om ett försvinnande i Västerbottens inland – och om ensamhet, längtan och hur långt byskvaller kan sträcka sig.

Maria Broberg | Inläsare Elias Dahlgren
| Norstedts

Klubben
Hösten 2017 publicerade Dagens Nyheter Matilda Gustavssons reportage om den så kallade Kulturprofilen och arton kvinnors vittnesmål om våldtäkter, hot och trakasserier. I Klubben går hon på djupet med sin undersökning av makten i kulturvärlden.

Matilda Gustavsson | Inläsare Ella Schartner | Bonnier audio

De drabbade
En ny bok i serien om kriminalkommissarie Claes Claesson och kirurgen Veronika Lundborg. Paret har flyttat till Lund och på sitt nya jobb får Claes Claesson sin första mordutredning på sitt bord – ett brutalt överfall i en sommarstuga.

Karin Wahlberg | Inläsare Magnus Roosman| Bonnier Audio

 

Text: Johanna Ankarcrona

 

Text: Johanna Ankarcrona

Info 10/8 från PRO Riks

Skriv din berättelse

PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna har ett gemensamt projekt för att bryta ofrivillig ensamhet bland äldre personer. Inom projektet har vi startat en skrivuppmaning där vi uppmanar alla över 65 år att skicka in sin berättelse som handlar om detta märkliga år, då coronapandemin ställde allt på ända. Vi kallar vårt skrivarprojekt Coronans år 2020.

Vad hände dig? Skriv din berättelse och skicka till oss! Din berättelse ska vara max två A4-sidor lång och vara oss tillhanda senast den 1 oktober 2020. Tanken är att publicera ett urval av berättelserna i en liten skrift samt på vår hemsida. Det är därför viktigt att du anger om du vill bli publicerad – och om du vill underteckna med ditt namn eller vara anonym! Adresser finner du längst ned!
Coronans år 2020 är vår skrivuppmaning till alla som vill berätta om vad som hände under den tid som så genomgripande förändrade vår tillvaro. Vi vill att du berättar för oss hur livet blev för dig. Det behöver inte handla om hela den långa tiden, utan kanske om någon särskild dag som betyder mycket för dig eller olika händelser som knyter an till pandemin.

Hände något glädjande, som att du fick barnbarn, och den stora längtan att få hålla babyn i din famn. Ledde alla kontakter över nätet till att du på nytt fick kontakt med en gammal vän, eller träffade en person som väcker starka känslor. Kanske är det ensamhet och isolering du vill berätta om för oss andra, där varje dag är den andra lik och ingen träffar du efter vägen?  Har du tvingats uppleva den stora sorgen när någon som stod dig nära dog av covid 19?

Vi vill att du skriver just din berättelse, som är unik fast du delar den här tiden med så många andra. Du ska inte skriva långt, inte mer än maximalt två A4 sidor, och du får välja om du vill sända in den via mail eller som ett vanligt brev. Föredrar du att skriva med hjälp av papper och penna, går det mycket bra. 

Alla över 65 år är välkomna att vara med! Sprid budskapet vidare! Du behöver inte vara medlem i någon pensionärsorganisation för att delta!

Senast den 1 oktober vill vi ha din berättelse! Skicka via e-post till inteensam@spfseniorerna.se eller med vanlig post till:
SPF Seniorerna, att: Inte ensam, Box 22574, 104 22 Stockholm.
Märk kuvertet eller skriv i ärenderaden ”Coronans år 2020”!