Info 16/4

Nya riktlinjer börjar gälla för vaccinerade: ”Ok att krama om sina barnbarn igen”

Riktlinjerna för personer som vaccinerats ändras för alla som fått minst en dos vaccin och där det gått minst tre veckor, säger socialminister Lena Hallengren på en pressträff.

Alla vaccinerade får nu träffa fler människor inomhus och gemensamma aktiviteter kan återupptas inom äldrevården.

 

– Till exempel är det nu ok för vaccinerade far- och morföräldrar att krama om sina barnbarn igen, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Hallengren påminner dock om att allmänheten fortsatt bör hålla avstånd och att vaccinen inte innebär 100-procentig garanti.

– Ingen vaccinerad, oavsett ålder, får bidra till trängsel, säger hon.

Samtidigt som fler vaccineras är belastningen tung på landets intensivvårdsavdelningar. Lika många vårdas på iva nu som under den andra vågen.

– I några regioner är belastningen till och med högre än under de tidigare vågorna, säger Hallengren.

Relaterade länkar:

Pressträffen sänds på regeringens hemsida (www.regeringen.se)

FHM och vaccinsamordnaren håller pressträff om vaccin (www.tv4.se)

Expressen rapporterar löpande om coronaviruset (Expressen)

Läs mer om Coronaviruset på Omni

Bild: Mostphotos

 
Kategorier:
Vård & omsorg
Publicerad:
 
 

2021 års vårproposition och vårändringsbudget

 

Idag har regeringen presenterat 2021 års vårproposition och vårändringsbudgeten för 2021. Av satsningar på gruppen äldre, som burit det tyngsta lasset under pandemin, ser vi inte mycket, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg i en kommentar.

 

Gruppen pensionärer har drabbats oerhört hårt och på flera olika sätt under pandemin. Först och främst handlar det om att många drabbats av svår sjukdom och till och med död. De restriktioner som gällt, och fortfarande gäller, har också påverkat äldres liv särskilt.

De strukturella brister som länge har funnits i äldreomsorgen och som bland annat beror på resursbrist, osäkra anställningsvillkor för personalen och för lite satsningar på personalens utbildning har på ett brutalt sätt under pandemin blivit synliga för en bred allmänhet. Äldre på särskilda boenden har inte fått medicinska insatser på samma villkor som den övriga befolkningen och som lagen föreskriver.

– PRO kommer att se till att äldreomsorgen fortsätter att stå högt upp på den politiska dagordningen. Vi förutsätter att regeringen i budgetpropositionen för nästa år kommer att prioritera att göra en stor och permanent satsning för att skapa en äldreomsorg av hög kvalitet. Vi äldre måste involveras i det arbetet, säger Christina Tallberg.

Många äldre – inte minst kvinnor – har också en tuff ekonomisk situation. Det beror främst på att pensionssystemet är underfinansierat.

– Nu är det dags att vi på riktigt börjar prata om pensionssystemet. Den allmänna pensionen måste höjas genom att vi ökar inbetalningarna så att alla kan leva på sin pension, säger Christina Tallberg.

 

Text: PRO

Info 15/4

FÖRÄNDRAD SKÖTSEL AV GRÄSYTOR

Publicerad 2021-04-15 kl 10:33

 

Foto: Jenny Brandt

Under 2021 förändrar vi skötseln av flera gräsytor i tätorterna Svedala, Bara och Klågerup. Det gör vi för att gynna den biologiska mångfalden och minska vår miljöpåverkan samt för att förbättra arbetsmiljön och spara på resurser.

Förändringarna sker på ett flertal olika sätt. I ett första steg slutar vi klippa cirka 250 000 kvadratmeter gräs som gräsmatta. Dessa ytor ska vi istället sköta som högvuxet gräs, äng eller gräsbevuxen naturmark. 

Här förklarar vi vad respektive betyder: 

  • Högvuxet gräs innebär endast en klippning med slaghack per år.  
  • Äng innebär endast en klippning med efterföljande uppsamling per år.  
  • Gräsbevuxen naturmark innebär att vi inte klipper gräset regelbundet utan endast vid särskilda behov.

Karta som visar i gult vilka områden vi inför förändrad skötsel av gräsytor

Under sommaren ska vi utvärdera ytorna och bestämma vilken skötselnivå de fortsättningsvis ska få. Förändringar av skötselnivå kan även gälla fler ytor än de som redovisas på kartan. Detta gäller främst ytor vi har svårt att klippa på ett resurseffektivt sätt med bibehållen god arbetsmiljö, men även ytor där det finns vinning för pollinerare, andra djur och växtarter. Vi ska även utvärdera höggräsytor som hittills har klippts en gång per år och eventuellt senarelägga fortsatt slaghackning till slutet av augusti eller i början på september. 

Sidansvarig: Linda Holst

NYA UTFÖRARE AV HEMTJÄNST I SVEDALA KOMMUN

Publicerad 2021-04-14 kl 15:55

 

Snödroppar. Foto: Calle Bredberg/Scandinav bildbyrå

Två nya utförare av hemtjänst i Svedala kommun, Agaten hemtjänst och FemtioFemPlus.

Numera kan du som har hemtjänst välja mellan tre olika utförare:

  • Agaten hemtjänst utför serviceinsatserna städning och inköp och omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (från och med februari 2021).
  • FemtioFemPlus utför serviceinsatserna städning och inköp (från och med 6 april 2021).
  • Svedala kommun utför serviceinsatserna städning och inköp och omvårdnads- och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Agaten hemtjänst och FemtioFemPlus utför även tilläggstjänster som bland annat storstädning, fönsterputs och trädgårdsskötsel. Tilläggstjänsterna ingår inte i biståndshandläggarens beslut och betalas direkt till utföraren.

Du som har hemtjänst kan när som helst byta utförare. Det krävs ingen förklaring till varför du byter. Du byter utförare genom att fylla i en blankett/e-tjänst för omval av utförare av hemtjänst och skicka den till kommunen. Från det att kommunen har fått din blankett tar det högst 14 dagar innan den nya utföraren tar över. Du kan också kontakta biståndshandläggaren för mer information.

För att säkerställa att alla hemtjänstutförare i kommunen bedriver en trygg och säker omsorg görs kvalitetsuppföljningar varje år och kommunen kontrollerar att utförarna följer de lagar och regelverk som finns.

Sidansvarig: Moa Blom

Info 2/4

Påskhälsning från PRO Bara

Boulen har startat

DAGS ATT BOKA TID FÖR VACCINERING FÖR DIG SOM HAR LSS-INSATS

Publicerad 2021-04-01 kl 19:02

 

Vaccin mot Covid-19

I veckan har det gått ut brev till alla personer som bor i kommunen och har en LSS-insats. I brevet står det hur man ska gå tillväga för att boka tid för vaccinering mot Covid-19.

Personer som har LSS-insats kan under vecka 14 och 15 ringa till Trelleborgs lasarett för att boka tid för vaccinering. Brevet har även gått ut till de assistansbolag som är verksamma i kommunen.

Om den enskilde inte kan ringa själv går det bra att någon annan gör det, men det går endast att boka tid till den person som har LSS-insatser.

Innan vaccinationen utförs så ska en hälsodeklaration fyllas i. Hälsodeklarationen skickades tillsammans med informationsbrevet.

 

Från PRO Riks

Bild: Anneli Nygårds

Påskhälsning från ordförande Christina Tallberg

 
 
 
 
 
 

Text: PRO

FÖRLÄNGD NOMINERINGSTID FÖR ÅRETS SENIORINSPIRATÖR

Publicerad 2021-03-31 kl 21:10

 

Från vänster: Knut Magnusson, Ann-Magreth Albin, socialnämndens ordförande Per Mattson, Siv Malmberg, Eva Karlsson

Finns det någon i din närhet, person, förening eller företag som du tycker gjorde en bra insats för de äldre under 2020? Nomineringstiden för årets seniorinspiratör är förlängd till den 31 maj 2021.

– När ordinarie nomineringstid gått ut stod vi utan nomineringar till Årets seniorinspiratör. Men nyligen kom det in två nomineringar, därför väljer vi att förlänga nomineringstiden något i hopp om att ytterligare nomineringar ska komma in, säger socialchef Leena Berlin Hallrup.

Skicka in ditt förslag med motivering senast den 31 maj 2021.

till registrator.sn@svedala.se

eller

Svedala kommun
Vård och omsorg
233 80 Svedala

Vad är Årets Seniorinspiratör?

Socialnämnden delar årligen ut ett äldrepris till person/personer som bor eller verkar i kommunen, föreningar och företag som verkar i kommunen som under året utfört en bra insats för äldre. Föreningar, företag och enskilda personer kan lämna förslag till pristagare.

Förslag, med motivering, ska avse en prestation under föregående år. Det är socialnämnden som beslutar vem som ska tilldelas priset. Priset i form av diplom och blommor delas ut av socialnämndens ordförande under de årliga Seniordagarna, som vi hoppas blir möjliga att genomföra hösten 2021.

Utsedd vinnare samt motiveringen till valet av vinnare ska annonseras i Lokaltidningen och/eller SvedalaNytt samt på www.svedala.se.

Sidansvarig: Moa Blom

Info 30/3

VINTERNS VÄDEROMSLAG BAKOM LEDSNA VATTENLEDNINGAR

Publicerad 2021-03-30 kl 09:01

 

VA-renovering 2019 på Kyrkogatan i Svedala. FOTO: Jörgen Järevang

Kommunens VA-enhet jobbar kontinuerligt med planerade underhåll och renoveringar på vårt vattennät. Men ibland är olyckan framme likväl. Allt som oftast är det kallt väder som ligger bakom.

Då och då sker det att kommunens vattenledningar börjar läcka, speciellt under vintern. För dig som kommuninvånare innebär det besvär då tillgången på vatten begränsas eller stryps under tiden vi reparerar skadorna.

— I normalfallet tar det inte mer än några timmar innan vi har åtgärdat felet. Som medborgare får du bäst information om hur det går via svedala.se, vår facebook eller vår SMS-tjänst, förklarar Ingrid Edling, VA-chef i Svedala kommun.

Svedala kommun har överlag ett förhållandevis nytt ledningssystem, merparten är lagd på 1970- och 80-talet när kommunen började växa. Men det finns även områden med äldre ledningar. Ledningsnätet totalt sett består av många olika material och med olika livslängd.

— I Svedala kommun har vi bra koll på våra ledningar, deras ålder och kvalitet. Vi följer upp alla felanmälningar och läckor och ser då om vissa ledningar och/eller områden har fler problem än andra. Vi planerar våra renoveringar och utbytesplaner efter det, säger Edling.

Den närmsta tiden kommer det bland annat att göras omfattande renoveringar på Porsgränd/Tibastgränd i Bara (hösten 2021), där man får vänta till 2022 innan asfalten läggs för att undvika sättningar. Även centrala Svedala påverkas då vattenledningar längs med Södergatan ska bytas ut, och planen är att detta arbete ska inledas hösten 2021.

Den senaste tidens läckor har sammanfallit med den tidvis kalla vintern.

—  Vi har haft flera mycket milda vintrar och då blir antalet läckor färre. Vid en kall vinter kommer det alltid fler läckor precis när det fryser på ordentligt. En del av dessa läckor märks inte förrän det börjar töa och tjälen släpper. Milda vintrar ger färre läckor. Kalla vintrar ger fler läckor, både när det fryser och sen när det töar och tjälen släpper eftersom, berättar Ingid Edling.

Vid sidan av kommunens ansvar för vattenledningar faller en del ansvar också på den enskilda fastighetsägaren. Samma typer av läckage som drabbar det allmänna nätet kan också slå till hemma i villan, hyreshuset eller bostadsrättsföreningen.

— Det är viktigt att ha koll på sin egen vattenmätare. Man är ansvarig för allt vatten som går ut i fastigheten och ska betala för allt vatten som passerar vattenmätaren. Ett obemärkt läckage kan helt enkelt bli en dyr affär, avslutar Ingrid Edling.

Sidansvarig: Niklas Michin Aristoy
 

Info 26/3

Från Svedala Kommun

EARTH HOUR 27 MARS – SLÄCK FÖR VÅR ENDA PLANET

Publicerad 2021-03-25 kl 17:25
Uppdaterad 2021-03-25 kl 17:34

Foto: WWF

Under supermiljöåret 2021 kommer världens ledare att fatta flera viktiga globala beslut som rör klimatet och den biologiska mångfalden. På lördag 27 mars kl 20:30-21:30 äger världens största miljömanifestation Earth hour rum. För att skicka en signal till planetens ledare släcker människor världen över ljuset under en och samma timme. Men Earth Hour är så mycket mer än att bara släcka ljuset. Med små förändringar i din vardag, kan du göra stora förändringar för planeten. Är du med?

Elever i Svedala kulturskola deltar genom att illustrera sin bild av Earth hour. Bilderna publiceras digitalt så håll utkik i sociala medier – Svedala kommun och Svedal kulturskola.

Se den vackra men samtidigt förfärande filmen ”Anthropocene: The Human Epoch”

I samband med Earth hour och nedsläckningen i kommunen så uppmärksammar vi även filmen ”Anthropocene: The Human Epoch”. Filmen beskrivs som en resa genom mänsklighetens massiva påverkan på jorden, som har tagit oss in i en ny geologisk epok. Filmteamet bakom Anthropocene: The Human Epoch har rest till sex kontinenter och 20 länder för att dokumentera och visa hur människan förändrat jorden. En dokumentär som beskrivits som lika vacker som förfärande, med berättarröst av Alicia Vikander.

Se filmen kostnadsfritt via bibliotekets filmtjänst Cineasterna. Du behöver vara registrerad som låntagare på biblioteken i Svedala kommun.

Anthropocene: The Human Epoch på Cineasterna 

Skaffa lånekort på biblioteken

Delta i vårt eftersnack

Se gärna filmen i lugn och ro när du själv vill och delta sedan i vårt eftersnack, online den 8 april kl 15-16. Anmäl dig på biblioteket.svedala@svedala.se, senast 6 april. Vi skickar länk till eftersnacket när du har anmält dig.

Sidansvarig: Linda Holst
 

Info 25/3

Paul Nilsson, kommunpolis Svedala.        Foto: Wojciech Welc       Foto: Polisen
 

Hej,

Jag vill uppmärksamma boende i kommunen om att en del äldre fått samtal från gärningsmän som vill komma hem till deras bostad för att rensa luftkanaler, under förespegling om att det ska vara lagstadgat. DETTA ÄR INTE SANT! Lägg på luren, ring polis och anmäl.

Med vänliga hälsningar

Paul Nilsson

Kommunpolis, Svedala

 

Info 24/3

AKUTPLANERAD VATTENAVSTÄNGNING PÅ VINBÄRS- OCH KRUSBÄRSGATAN I BARA

Publicerad 2021-03-24 kl 10:44

 

Foto: Pixabay

Det har uppstått en vattenläcka i Bara vilket medför att vattnet är avstängt på Vinbärs- och Krusbärsgatan till cirka kl 18.00. Vi uppdaterar med mer information så snart vi kan.

Område som berörs: Vinbärs- och Krusbärsgatan i Bara

Avslutas: Vi beräknar att vattnet är avstängt till 24 mars 2021 kl 18:00

När vattnet är tillbaka

Tänk på att inte lämna några kranar öppna för vi släpper på vattnet utan förvarning. Spola ett tag när vattnet är tillbaka, det kan vara grumligt inledningsvis efter ett vattenavbrott.

Anmälan, driftinformation via sms/mejl

Kontakt

Vid frågor kontakta oss på telefon 040-626 80 00 eller kommunen@svedala.se.

Sidansvarig: Ingrid Greén

Info 22/3

Boulen startar

PRO Bara meddelar att boulesäsongen startar onsdagen  31 mars kl 10:00. Alla är välkomna.
Tänk på att hålla avstånd.

 

FOTO: PROpensionären

 
Kategorier:
PROpensionären
Publicerad:
 
 

Nytt nummer av PROpensionären ute nu!

 

I PROpensionären nr 2/21 tipsar vi om olika metoder för avslappning – hur du finner lugn och ro i vardagen.

 

Dessutom: Tre PRO:are som haft covid-19 berättar om sina erfarenheter, Allt om PRO:s prisundersökning, Digitala trygghetslarm – en källa till oro?, Guide till rabatter för pensionärer – bland dem dina medlemsförmåner i PRO Mervärde, Köksprylar vi minns, Tyst hjärtinfarkt – tecknen du ska se upp med, Påskpyssel – och mycket mer.
Nästa nummer av PROpensionären, nr 3/2021, utkommer den 7 maj.

 

Text: PROpensionären

 

Från Svedala Kommun

SENIORINSPIRATÖR ELLER NÅGOT ANNAT?

Publicerad 2021-03-19 kl 11:42

 

Från vänster: Knut Magnusson, Ann-Magreth Albin, socialnämndens ordförande Per Mattson, Siv Malmberg, Eva Karlsson

Det har inte kommit in några nomineringar till årets seniorinspiratör. Med anledning av det så kommer utformningen av utmärkelsen att ses över och eventuellt kommer konceptet att förnyas.

2016 införde kommunfullmäktige ett årligt äldrepris som delas ut av socialnämnden till någon som bor eller verkar i kommunen, person, förening eller företag, och som har utfört en bra insats för äldre.

Följande personer har prisats:

2016 – Knut Magnusson

2017 – Ann-Magreth Albin

2018 – Siv Malmberg

2019 – Eva Karlsson

Inga nomineringar för 2020 har kommit in därför kommer utformningen av utmärkelsen att ses över och eventuellt kommer konceptet att förnyas.

Vi tar tacksamt emot dina idéer kring hur det skulle kunna se ut.

Hör gärna av dig Svedala kommun, Vård och omsorg, 233 80 Svedala, registrator.sn@svedala.se eller 040-626 81 87.

Sidansvarig: Moa Blom
 
 

Info 17/3

Christina Tallberg, ordförande PRO under demonstrationen utanför Landstingshuset. FOTO: Anneli Nygårds 
Ordförandebrev
Publicerad:
 
 

Ordförandebrev nummer 3, 2021

 

Jag tycker att det är skönt att vi nu har mycket längre dagar med mer ljus. På några håll finns det även olika vårtecken. En del av er har fått covidvaccin – både dos ett och två, men tyvärr är det långt ifrån alla som har fått det.

 

Vaccineringen är ojämn över landet och min egen region, Stockholm, ligger sämst till. PRO Stockholms län har vid tre tillfällen på ett Coronasäkert sätt demonstrerat utanför Landstingshuset. Den 9 mars var jag och maken med. Dessa demonstrationer, har väckt stor uppmärksamhet, inte minst medialtlänk till annan webbplats. Också på andra ställen i landet har PRO på olika sätt påtalat hur information och vaccinationer ges och inte ges – även detta har blivit uppmärksammat.

PRO tillskrev SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, om deras syn på att andra grupper gick före äldre i vaccinationskön och vi fick ett mycket tydligt svar som säger att den fastställda prioriteringsordningen ska följas. I varje region följer våra distrikt upp att så sker. Socialminister Lena Hallengren har även sagt att de regioner som bryter mot ordningen inte får betalt för sina vaccinationer. Tack vare PRO:s uppvaktning av SKR blev det också klart att det ska gå att boka vaccination via telefon, inte bara på internetlänk till annan webbplats.

Genom att vi inte kan ha fysiska möten, arbetar vi intensivt med intressefrågorna. En sådan är pensionerna, där vi kräver att det ska göras en översyn av pensionssystemet, att mer pengar betalas in för att den allmänna pensionen ska kunna höjas och att pensionstillskottet som kommer i september måste ses som ett första steg för att höja pensionerna m.m. Det behövs också en öppen debatt i frågan som är för stor och viktig för att stängas in i pensionsgruppen.

Den 8 mars firades i hela världen FN:s internationella kvinnodag. I PRO firade vi denna dag med att uppmärksamma den stora ojämlikheten mellan kvinnors och mäns pensionerlänk till annan webbplats. Kvinnor får cirka 70 procent av mäns pensioner.

Vi arbetar också mycket med äldreomsorgen, där mycket måste göras för att öka kvaliteten. Utredningen om en särskild äldreomsorgslag, där också de medicinska insatserna ska utredas, har påbörjat sitt arbete. Utredningen ska vara klar i juni 2022. Nu behövs det krafttag från ansvariga politiker att åtgärda brister som var kända innan pandemin och de behov som blivit än mer tydliga under pandemin. Det räcker inte med vackra ord från centrala politiker, utan krafttag måste också känneteckna vad som ska göras i varje kommun och region.

För mig känns det särskilt bedrövligt att se vad som händer till exempel i min mammas hemkommun Gislaved. Där pågår just nu nedläggningar av väl fungerande särskilda boenden. Hot om detta har hängt över äldre, anhöriga och personal sedan 2016. Pensionärsorganisationerna och andra grupper protesterar mot beslut om nedläggningar, att äldre ska tvingas flytta flera mil från sina anhöriga och att väl fungerande personalgrupper splittras. Det är särskilt utmanande att detta sker nu under pågående pandemi. Jag har inte ord för min upprördhet och ilska!

Den 1 mars presenterades Tandvårdsutredningen. Bland förslagen finns en fast patientavgift på 200 kronor för undersökning och viss förebyggande tandvård. Det ska även utarbetas en tandvårdsplan. Tyvärr ger inte utredningen besked om den stora frågan, som oroar många äldre, nämligen de höga kostnaderna för reparation av tänderna, nya kronor, bryggor, rotfyllningar m.m. där nu gällande högkostnadsskydd föreslås vara kvar. Vi i PRO har med kraft hävdat att tänderna tillhör kroppen och även sambandet mellan sjukdomar och dålig munhälsa. Därför ska tandvårdskostnaderna in under hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd som för Närvarande är 1 150 kronor per år. Det är inte acceptabelt att patienterna själva står för 57 procent av tandvårdskostnaderna och 16 procent av sjukvårdens kostnader. Frågor om tandvården berör alla PRO:s medlemmar, och ni ska veta att vi bestämt kommer att föra fram våra krav.

För att politikerna ska lyssna på oss är det viktigt att vi är många medlemmar i PRO. Om du ännu inte har betalat din medlemsavgift, så gör det så snart som möjligt. Du får gärna i dina kontakter med andra betona värdet att vara med i PRO. Vi behöver vara många som står bakom våra viktiga krav som berör oss äldre!

Den 9 mars 2020 var senaste gången som jag var på ett fysiskt möte, Jag har precis som ni begränsat mitt umgänge till ytterst få personer, men är gynnad i detta, eftersom jag delar min tillvaro med maken. Jag har inte slagit ner på arbetstakten – snarare tvärtom – och bara arbetat digitalt och via telefon. I hela PRO har vi utvecklat vår digitala förmåga väldigt mycket under pandemin, och det är bra.

Längtan är stor att få träffa flera, och att vi snart ska kunna öppna upp den stora bredden av verksamheter, och också privat kunna träffa släkt och vänner. Blir det fart på vaccinationerna och att smittspridningen minskar kan vi se fram mot en fin tid.

Till dess får vi glädjas åt ljuset, vårtecken m.m.

” Blåsippan uti i backarna står

niger och säger att nu är det vår…

……….

Än får ni gå med strumpor och skor

än så är det vinter” …

Njut av det som är som är aktuellt för dig, och var rädd om dig!

Christina Tallberg
Ordförande PRO