Informationsmöte 23 aug 2019

Vi startade informationsmötet med information från Skånetrafiken. Två av deras representanter visade hur deras nya betalnings system fungerar. Klicka på knappen nedan så kan ni få mer information.

Vi fick även information om solceller av Christian Rosencrantz från Cell Solar / solceller till villa. Klicka på knappen för mer information

Anteckningar från informationsmötet finn att läsa under fliken protokoll

Medlemsmöte 2019-04-26

Hej Lite sent men här kommer information om dagens begivenheter 

Vi startar med ett sedvanligt medlemsmöte, Därefter blir det  kaffe med  kaka samt lotteri. Dagens underhållning blir musik med Österlenarana

Dagordning vid vårmöte med PRO Bara 2019-04-26

 • Vårmötes öppnande
 • Fastställande av dagordningen
 • Val av ordförande under mötet
 • Val av sekreterare under mötet
 • Val av två justerare under mötet
 • Godkännande av kallelsen till mötet
 • Information från kassören
 • Information från styrelse
  Verksamhetlista
  b.        Kaféet
  c.        Utflykter mm
  d.        Teater och konserter
 • Information om planeringen inför hösten
Augusti09Kaféet startar
 14Styrelsemöte Kuben
 22Uti det blå
 23Medlemsmöte
September22Jubileumskonsert 13:00
 27Modevisning Seniorkläder kl.  10:00
Oktober09Styrelsemöte
 12Brandkårens konsert
 18Höstmöte
 29Skönheten och odjuret
November09Allsång på operan
December06Sista kaféet
 07Allsång på operan
 09Julfest i Törringelund
 • Övrigt
 • Avslutning

Årsmöte

PRO Bara avhåller årsmöte 2019-02-15 kl 13.00 i Kuben, Bara.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar
”Robban” underhåller med glad musik
PRO Bara bjuder på kaffe och semla!

Obligatorisk anmälan om deltagande till Kerstin Ellström, 070 768 61 80.
Välkomna!

Årsmöte

PÅMINNELSE

PRO Bara håller ÅRSMÖTE fredagen 2018-03-02 kl 13.00 i Kuben. Anmälan till Kerstin Ellström 070 768 61 30 senast 2018-02-23.

Referensgruppen för tillgänglighet

Gruppen hade den 11 januari 2017 sitt första sammanträde.

Gruppen består av politiker, tjänstemän och representanter från de olika pensionärsorganisationerna i kommunen.

Gruppen kommer framöver att breddas med olika specialföreningar och från relevant kommunal verksamhet

Fokus för gruppen är:

 • tillgänglig fysisk ute- och innemiljö.
 • tillgång till kommunens tjänster och kommunikation.

Till nästa möte bjuds stadsarkitekt Karin Gullberg och projektchef Alf Rasmussen in för att diskutera planerad byggnation ur ett tillgänglighetsperspektiv.

För mer information kontakta Ann-Magreth Albin, 070-528 77 44, eller annmagrethalbin@gmail.com.