Referensgruppen för tillgänglighet

Gruppen hade den 11 januari 2017 sitt första sammanträde.

Gruppen består av politiker, tjänstemän och representanter från de olika pensionärsorganisationerna i kommunen.

Gruppen kommer framöver att breddas med olika specialföreningar och från relevant kommunal verksamhet

Fokus för gruppen är:

  • tillgänglig fysisk ute- och innemiljö.
  • tillgång till kommunens tjänster och kommunikation.

Till nästa möte bjuds stadsarkitekt Karin Gullberg och projektchef Alf Rasmussen in för att diskutera planerad byggnation ur ett tillgänglighetsperspektiv.

För mer information kontakta Ann-Magreth Albin, 070-528 77 44, eller annmagrethalbin@gmail.com.

Uppdateringar 2017

Nu är alla aktiviteter, arrangemang och möten uppdaterade med aktuella datum och tider för 2017. Två nya trevliga resor har också tillkommit! Läs mer under respektive sida.

Nytt på sidan är också en kalender där alla evenemang, möten och aktiviteter kommer finnas.