pro_rgb
Gemenskap och förändring

PRO påverkar och gör skillnad i frågor som är viktiga för äldre. Det handlar om ekonomi, boende, vård och omsorg och inte minst åldersdiskriminering. Med c:a 400 000 medlemmar är PRO:s röst stark i samhället. I vårt arbete påverkar vi politiker och andra samhällsaktörer. Vi har ledamöter i kommunernas och landstingens pensionärsråd. Och runt om i landet kämpar tusentals PRO:are för en bättre situation för pensionärer.

Vi i PRO bevakar och påverkar vård- och omsorgsområdet för äldre. Exempelvis kräver och verkar vi för mer resurser, bättre läkemedelsbehandling, ökad samverkan mellan olika vård- och omsorgsgivare och för att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet.

I PRO:s Äldrebarometer mäter vi regelbundet hur bra olika kommuner är att bo och leva i för äldre. Varje år genomför vi också en stor prisundersökning över hela Sverige för att uppmärksamma matpriserna och öka prismedvetenheten hos både våra medlemmar och allmänheten.

Genom åren har PRO bidragit till:

  • Sänkt skatt för pensionärer
  • Höjt bostadstillägg
  • Lagstiftning mot åldersdiskriminering
  • Utredningar om pensionssystemet
  • Säkrare läkemedelsanvändning för äldre
  • Bättre mat i äldreomsorgen

www.pro.se

Stadgar för PRO 2019

Print Friendly, PDF & Email