Ut i De Blå #2 – 2017-08-23

Eftersom intresset för ”Ut i De Blå”  har visat sig vara stort finns det nu ytterligare en möjlighet, nämligen den 23:e augusti 2017.

För att även denna skall genomföras krävs minimum 35 deltagare.

Anmälan till Christer Dyk, 070 859 72 13 senast 2017-08-10.

Betalning: 20% (135 kr) vid anmälan, resterande (540 kr) senast 2017-08-10.

Betalning till plusgiro 833 98 97-4, Bara Pensionärsförening. (Glöm ej att ange betalningsavsändare).

Print Friendly, PDF & Email

Ut i de blå – 2017-08-24

Vi tar plats i vår buss och färdas genom det skånska landskapet! Förbi ? egen stad kommer vi upp i trakterna av ?. På den gamla ? i ? serveras förmiddagens goda smörgåsar med kaffe. Här har hembygdsföreningen lagt ner ett berömvärt arbete för att rädda det gamla ?. Här kan man inhandla specialöl. Man kan även inhandla nektar, marmelad, sylt och äppelmust. Vårt nästa mål blir samhället ? vid ? med samma namn, där vi går på den omtalade ?. Med andra ord är vi i ?. Kapten ? berättar ett och annat. Vi blir serverade ?stek med tillbehör. När vi är tillbaka tar vi plats i bussen. Vi lämnar ? och styr bussen mot ?trädgård i ? som är lätt att hitta. Här finns gårdsmuseum och här serveras eftermiddagsfika. 

I priset ingår

  • resa i modern turistbuss
  • förmiddagsfika på ?,
  • ?stek, måltidsdryck & kaffe på ?,
  • rundvandring och eftermiddagsfika hos ?.

Pris:  675 kronor per PRO medlem

Anmälan till Christer Dyk, 070 859 72 13

Sista anmälningsdag 2017-08-10

Betalning: 20% (135 kr) vid anmälan, resterande (540 kr) senast 2017-08-10.

Betalning till plusgiro 833 98 97-4, Bara Pensionärsförening. (Glöm ej att ange betalningsavsändare)

OBS! Ovanstående är fullbokad men se Ut i det blå #2, ytterligare en resa är möjlig.

Print Friendly, PDF & Email

Spelman på taket

Spelman på taket

Malmö Opera sätter upp ”Spelman på taket”!

Med premiär 2017-09-02 kommer vi att kunna se en festlig föreställning av ”Spelman på taket”. Huvudrollen som Teve kommer att spelas av Philip Zandén och som Golde kommer vi att se Katarina Ewerlöf.

Föreställningen skall regisseras av Orpha Phelan som tidigare har varit verksam på Malmö Opera.

”Spelman på taket” gick på Malmö Opera 1997 och nu skall Operan använda sig av samma översättning som då. Den kommer dock att vara lite uppdaterad men innehållet är synnerligen aktuellt med de rörelser vi ser i världen idag och vad Malmö har gått igenom de senaste åren.

Mer info på Malmö Operas hemsida.

När: Tisdag 2017-11-07, kl 19:00
Pris: 420 kronor. Ev. buss tillkommer.

Anmälan till Bodil Petersson, 073 324 88 86, senast 2017-08-25 eller så länge antalet reserverade biljetter finns tillgängliga.

Betalning senast 2017-08-25 till Bodil Pettersson, konto 3095 010 066-8. Glöm ej att ange betalningsavsändare!

Print Friendly, PDF & Email

Referensgruppen för tillgänglighet

Gruppen hade den 11 januari 2017 sitt första sammanträde.

Gruppen består av politiker, tjänstemän och representanter från de olika pensionärsorganisationerna i kommunen.

Gruppen kommer framöver att breddas med olika specialföreningar och från relevant kommunal verksamhet

Fokus för gruppen är:

  • tillgänglig fysisk ute- och innemiljö.
  • tillgång till kommunens tjänster och kommunikation.

Till nästa möte bjuds stadsarkitekt Karin Gullberg och projektchef Alf Rasmussen in för att diskutera planerad byggnation ur ett tillgänglighetsperspektiv.

För mer information kontakta Ann-Magreth Albin, 070-528 77 44, eller annmagrethalbin@gmail.com.

Print Friendly, PDF & Email