PRO BARA 2022

Denna hemsida är den plats där PRO Bara tillhandahåller information som är framtagen och
godkänd av styrelsen. All övrig information i andra medier kan inte styrelsen i PRO Bara
hållas ansvarig för.
Medlemsavgift per år kr 270:-.

Ordförande
Lisbeth Blixt | 073 316 75 93 | info@probara.se
Entitegränd 4 I 233 75 Klågerup
Vice ordförande
Bodil Petersson | 073 324 88 86 | info@probara.se
Trygatan 7
233 65 Bara
Ombud för Malmö Opera och Brandkårens musikkår
Kassör
Lennart Svensson |076 890 09 84 | info@probara.se
Trygatan 9
233 65 Bara
Ombud för konserter på Malmö Live
Sekreterare
Irene Hansson I 072 182 37 07 I info@probara.se
Biblioteksgatan 16
23361 Bara
Styrelseledamot
Kerstin Ellström | 070 768 61 80 | info@probara.se
Torggatan 6
233 61 Bara
Studieorganisatör, Reseorganisatör, Medlemsansvarig
Styrelseledamot
Kent Olsson | 070 660 61 54 | info@probara.se
Porsgränd 7
233 63 Bara
Styrelseersättare
Sture Andersson | 070 511 96 40 | info@probara.se
Krusbärsgatan 12
233 65 Bara
Styrelseersättare
Monica Jönsson | 073 672 35 55| info@probara.se
Sigvard Grubbes gata 1 I
233 65 Bara

MEDLEMMAR I SVEDALA KOMMUNS PENSIONÄRSRÅD

Ann Magreth Albin | 070-528 77 44 | annmargretalbin@gmail.com
Carl- Göran Sjöstedt | 0703 57 73 33 | c-g.sjostedt@ownit.nu

Print Friendly, PDF & Email